Views
1 year ago

TRUCK LINE BROCHURE SE EN DE 21

 • Text
 • Suitable
 • Caterpillar
 • Oils
 • Renault
 • Spray
 • Coolant
 • Cleaner
 • Grease
 • Volvo
 • Motorex

Photo: Trösch

Photo: Trösch Fahrzeugbau SPRAY PTFE GREASE SPRAY 2002 500 ml PTFE GREASE SPRAY 2002 kombinerar egenskaperna hos ett fettspray med egenskaperna hos ett torrt PTFE-baserat smörjmedel. De finfördelade PTFE-partiklarna ger enastående nöddriftsegenskaper. Tack vare kombinationen av kvalitetsfettspray och PTFE har denna produkt en imponerande låg friktionskoefficient och ger varaktig smörjning. Den har dessutom mycket god vattenbeständighet, vidhäftningsförmåga och slitagehämmande egenskaper, vilket innebär att det inte uppstår någon stick-slip-effekt. MOTOREX PTFE GREASE SPRAY 2002 combines the properties of a grease spray with those of a PTFE dry lubricant. The micronized PTFE particles provide excellent dry-running properties. Thanks to the combination of a quality grease spray and PTFE, this product has an exceptionally low coefficient of friction and offers lasting lubrication. It further offers excellent water resistance as well as very good adhesion and work resistance, which means that there is no stickslip effect. Der MOTOREX PTFE GREASE SPRAY 2002 vereint die Eigenschaften eines Fettsprays mit denen des Trockenschmierstoffes PTFE. Die mikronisierten PTFE Partikel bieten hervorragende Notlaufeigenschaften. Die hochwertige Kombination aus Fettspray und PTFE bieten einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten und extrem lange Schmierwirkung. Dank sehr guter Haftfähigkeit und Walkbeständigkeit wird der Stick Slip-Effekt gänzlich vermieden und ist hoch Wasserbeständig. PTFE OIL SPRAY Den helsyntetiska PTFE OIL SPRAY kombinerar egenskaperna hos ett oljeaktigt smörjmedel och ett torrt PTFE baserat smörjmedel. De finfördelade PTFE-partiklarna ger enastående nöddriftsegenskaper. Den har en låg friktionskoefficient och vattenavvisande egenskaper. The fully synthetic PTFE OIL SPRAY combines the characteristics of an oily lubricant with those of a dry PTFE-based lubricant. The micronised PTFE particles offer outstanding emergency running properties. Low coefficient of friction, undermines and repels water. 500 ml Der vollsynthetische PTFE OIL SPRAY vereint die Eigenschaften eines oeligen Schmiermittels mit denen des Trockenschmierstoffes PTFE. Die mikronisierten PTFE Partikel bieten hervorragende Notlaufeigenschaften. Niedriger Reibungskoeffizient, unterwandert und verdrängt Wasser. JOKER 440 SYNTHETIC Spray: 500 ml I Fluid: 5 l, 25 l, 200 l En helsyntetisk smörj- och korrosionsskyddsspray som bildar en mycket effektiv skyddsfilm för universellt bruk. Filmen kryper in under vatten, skyddar mot korrosion, verkar dielektriskt och rengör och skyddar metall och plast. Fully synthetic, universal lubricating and corrosion protection spray. Leaves behind a highly effective protective film. Creeps under water, protects against corrosion, takes effect dielectrically and cleans and maintains metals and plastics. Vollsynthetischer, universell einsetzbarer Schmier- und Korrosionsschutzspray. Hinterlässt einen sehr wirksamen Schutzfilm. Unterkriecht Wasser, schützt vor Korrosion, wirkt dielektrisch, reinigt und pflegt Metalle und Kunststoffe. 24

INTACT MX 50 SPRAY Spray: 200 ml, 500 ml I Fluid: 5 l, 25 l, 60 l En universell smörj- och korrosionsskyddsspray som bildar en mycket effektiv skyddsfilm. Den är vattenavvisande och skyddar mot korrosion och bildar en mycket effektiv skyddsfilm. Universal lubricating and corrosion protection spray. Leaves behind a highly effective protective film. Repels and undermines water, has outstanding creep properties and prevents corrosion. Leaves behind a highly effective protective film. Universell einsetzbarer Schmier- und Korrosionsschutzspray. Hinterlässt einen sehr wirksamen Schutzfilm. Verdrängt und unterwandert Wasser, hat hervorragende Kriecheigenschaften und verhindert Korrosion. Hinterlässt einen sehr wirksamen Schutzfilm. GREASE SPRAY En viskös fettspray med god vidhäftningsförmåga. Den kan användas som alternativ till en fettborste och är beständig mot vatten och saltlösningar. Den ger ett utmärkt skydd mot slitage och korrosion. Viscous grease spray with a good level of adhesive power; can be used as an alternative to a grease brush. Water and salt-water-resistant. Excellent corrosion and wear protection. 500 ml Dickflüssiger Fettspray mit gutem Haftvermögen, als Alternative zum Fettpinsel. Wasser- und salzwasserresistent. Guter Korrosions- und Verschleissschutz. CHAINLUBE PROFESSIONAL 500 ml Ett helsyntetiskt kedjesmörjmedel avsett för industrin, entreprenad, transport och jordbruk. Den är särskilt avsedd för belastade kedjor inom industrin. Det har utmärkta smörjegenskaper, mycket god penetrationsförmåga och är avvisande mot vatten och smuts. Fully synthetic chain lubricant for use in industry, construction, transport and agriculture. Specially designed for the loads of chains used in industry. Outstanding lubricating properties, penetrates deeply and is water and dirt-repellent. Vollsynthetisches Kettenschmiermittel für die Anwendung in Industrie, Bau, Transport und Landwirtschaft. Speziell auf die Belastungen industriell angewandter Ketten ausgelegt. Hervorragende Schmiereigenschaften, dringt tief ein und ist wasser- und schmutzabweisend. SPRAY 466 Denna spray skyddar halvfärdiga och färdiga produkter inom- och utomhus, fordon för underhåll av vintervägar, entreprenad- och jordbruksfordon. Den används också som underredesskydd och skydd av hålrum inom fordonsindustrin. Den bildar efter en kort torktid en hård, klibbfri vaxfilm som skyddar mot påverkan utifrån. Den har mycket hög beständighet mot saltvatten. For outdoor and indoor storage of semi-finished products and finished products, winter road maintenance vehicles, construction and agricultural machinery, as underbody protection and cavity preservation in the vehicle industry. After a short drying time, it forms a hard-wearing, non-tacky, waxy protective film that provides protection from external influences. Extremely resistant to salt water. Spray: 500 ml I Fluid: 1 l, 5 l Für Aussen- und Innenlagerung von Halb- und Fertigfabrikaten, Winterdienstfahrzeuge, Bauund Landwirtschaftsmaschinen, als Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung in der Fahrzeugindustrie. Bildet nach kurzer Trocknungszeit widerstandsfähigen, grifffesten, wachsartigen Schutzfilm gegen äussere Einflüsse. Extrem salzwasserresistent. SPRAY 2000 Helsyntetiskt högtryckssmörjmedel med långtidsverkande effekt för allmän tillämpning. Tränger snabbt in på djupet och skyddar mot korrosion. Är termisk stabil från -30 till +200 °C, har god vidhäftningsförmåga, är vattenbeständigt, silikonfritt, tryck- och slagtåligt och färglöst. Long-acting, fully-synthetic, high-pressure-resistant lubricant for universal application. Penetrates rapidly and protects from corrosion. Thermally stable against - 30 °C to + 200 °C. Adhesive, water resistant, silicone free, pressure and impact resistant, colourless. 500 ml Vollsynthetischer, hochdruckbeständiger Haftschmierstoff mit Langzeitwirkung für den universellen Einsatz. Dringt rasch tief ein und schützt vor Korrosion. Temperaturstabil von – 30 °C bis + 200 °C. Haftfest, wasserbeständig und silikonfrei. Druck- und stossfest. Farblos. POWER BRAKE CLEAN Spray: 750 ml I Fluid: 5 l, 25 l, 200 l Ett bromsrengöringsmedel som rengör och avfettar alla broms- och kopplingsdelar utan att lämna rester. Löser effektivt upp och avlägsnar olja, fett, tjära, bromsvätska, smuts m m och skadar inte lack, plast eller gummi. Brake cleaner degreases and cleans all brake and coupling parts under high pressure without leaving any residue. Reliably dissolves and removes oil, grease, tar, brake fluid, dirt, etc. Does not attack rubber, plastic or paint. Bremsenreiniger entfettet und reinigt rückstandsfrei alle Brems- und Kupplungsteile mit grossem Druck. Löst und entfernt zuverlässig Oel, Fett, Teer, Bremsflüssigkeit, Schmutz, usw. Greift Gummi, Kunststoff und Lack nicht an. 25

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES