Views
1 year ago

TRUCK LINE BROCHURE SE EN DE 21

 • Text
 • Suitable
 • Caterpillar
 • Oils
 • Renault
 • Spray
 • Coolant
 • Cleaner
 • Grease
 • Volvo
 • Motorex

DIVERSE

DIVERSE | MISCELLANEOUS | DIVERSES GROTAMAR 82 Det är avsedd för alla diesel- och brännoljor, både med och utan inblandad biodiesel. Den kan emellertid också användas i ren biodiesel. I händelse av märkbar mikrobiologisk förorening i tanksystemet, t ex om biologiskt slam upptäcks eller filtret ofta sätts igen, rekommenderar vi shockdosering med 1000 ppm till 2500 ppm. For use in all diesel and fuel oil grades, both with or without biodiesel content. However, can also be used in pure biodiesel. In the event of noticeable microbial contamination of tank systems, e.g. if biological sludge is found or frequent filter blockages occur, we recommend the shock dosage of 1000 ppm to 2500 ppm. 1 l, 10 l Für den Einsatz in allen Diesel- und Heizoelqualitäten jeweils mit/ohne Biodieselanteil. Auch in reinem Biodiesel anwendbar. Bei einer auffälligen mikrobiellen Kontamination von Tanksystemen, z.B. wenn Bioschlamm vorzufinden ist oder häufig Filterverstopfungen auftreten, empfehlen wir die Schockdosierung von 1000 ppm bis zu 2500 ppm. DIESEL IMPROVER DIESEL IMPROVER är en dieseltillsats som rengör och skyddar hela bränslesystemet och förbättrar korrosionsskyddet. Den ökar bränslets smörjande effekt. Den cetantalshöjande tillsatsen ökar tändvilligheten och ger därför bättre förbränning och lättare kallstarter. A diesel additive that cleans and protects the entire fuel system as well as improves corrosion protection. The additive increases the lubricating effect of the fuel. The cetane-booster included improves ease of ignition, resulting in better combustion and making it easier to start up the engine in cold conditions. 250 ml, 1 l, 5 l, 25 l, 60 l, 200 l Das Dieseladditiv reinigt, schützt das gesamte Kraftstoffsystem und verbessert den Korrosionsschutz. Das Additiv erhöht die Schmierwirkung des Kraftstoffes. Der enthaltene Cetan-Booster verbessert die Zündwilligkeit, dadurch entsteht eine bessere Verbrennung und erleichtert somit den Kaltstartvorgang. 22

WINTER PROOF Dieseltillsatsen gör att filtreringen blir bättre och skyddar mot tidigt bildande av paraffinkristaller, så att dieselsystemet fungerar även i låga temperaturer. Den ska blandas med bränslet vid lägst 5 °C. The diesel additive improves the filterability and prevents early formation of paraffin crystals, thereby keeping the diesel system functional even in low temperatures. Should be added to the fuel at a temperature of at least +5° C. 1 l, 5 l, 200 l Das Dieseladditiv verbessert die Filtrierbarkeit und verhindert die frühe Paraffinkristallbildung. Dadurch bleibt das Dieselsystem auch bei tiefen Temperaturen funktionsfähig. Sollte aber dem Kraftstoff bei Temperaturen von +5° C beigemischt werden. TYRE MOUNTING FLUID 1 l, 5 l TYRE MOUNTING FLUID är en speciell snabbtorkande däckmonteringsvätska för smidig montering och demontering av vanliga däck. Den har enastående smörjegenskaper och kan appliceras mycket ekonomiskt som vätska. Den har testats för däcktryckskontrollsystem (TPMS) och lämnar inga synliga monteringsrester. Special, fast-drying and economical tyre mounting fluid for effortless mounting and removal of all conventional tyres. Tested for tyre pressure monitoring systems. (TPMS). Does not leave any visible residues after mounting. Spezielles, schnelltrocknendes und sparsames Reifenmontage-Fluid für die mühelose Montage und Demontage aller gängigen Reifen. Geprüft für Reifendruckkontrollsysteme (RDKS). Hinterlässt keine sichtbaren Montagerückstände. BRAKE FLUID DOT 4.0 BRAKE FLUID DOT 4 är en modern, högpresterande, högkvalitativ bromsvätska med mycket hög våt kokpunkt och därför extremt hög säkerhetsmarginal mot ånglåsbildning. BRAKE FLUID DOT 4 is a state-of-the-art, highperformance, premium brake fluid of outstanding quality, with a high wet boiling point and thus extreme safety reserve against vapour lock. 250 ml, 1 l, 5 l, 30 l, 60 l, 200 l BRAKE FLUID DOT 4 ist eine moderne Premium Hochleistungs-Bremsflüssigkeit von hervorragender Qualität mit hohem Nass-Siedepunkt und dadurch extremer Sicherheits-Reserve gegen Dampfblasenbildung. FMVSS 116 DOT 4; SAE J1703; SAE J1704; ISO 4925 Class 4 PENTOSIN CHF 11S PENTOSIN CHF 11S är en syntetisk högkvalitativ hydraulvätska för långtidssanvändning i moderna fordon. Den kan användas under alla extrema förhållanden och behåller sina egenskaper i temperaturer från -40 till över +130 °C. Synthetic high-performance hydraulic oil for lifetime application in modern vehicle aggregates. It can be used under all extreme conditions and has full functionality at system temperatures from -40° C to over +130° C. 1 l Synthetisches Hochleistungs-Hydraulikoel für den Lebensdauer-Einsatz in modernen Kraftfahrzeugaggregaten. Es kann bei allen extremen Bedingungen eingesetzt werden und hat volle Funktionsfähigkeit bei Systemtemperaturen von -40° C bis über +130° C. DIN 51524-3 HVLP; ISO 7308; MAN M3289; MB 345.0, Safety + Performance: VW TL 521 46 MOTOREX AdBlue ®* MOTOREX AdBlue ® minskar mängden kväveoxider i avgaserna från dieselfordon med SCR-teknik. Denna mycket rena tillsats med 32,5-procentig karbamidlösning tillverkas syntetiskt. Den är lätt att arbeta med och miljövänlig. Den bör förvaras i en temperur mellan -5 och +25 °C. *not in all countries available DIN 70070 / ISO 22241 / AUS32 AdBlue ® reduces harmful nitrogen oxides in the exhaust gas of diesel vehicles that are equipped with SCR technology. This ultra-pure 32.5% carbamide solution is produced synthetically. The product is easy to work with and environmentally safe. Storage temperature from -5° C to + 25° C. 5 l, 10 l, 200 l, 1000 l AdBlue ® reduziert schädliche Stickoxyde im Abgas von Dieselfahrzeugen, die mit der SCR-Technologie ausgerüstet sind. Diese hochreine 32.5% Harnstofflösung wird synthetisch hergestellt. Das Produkt ist leicht zu handhaben und umweltverträglich. Lagertemperatur von -5° C bis +25° C. FROSTSCHUTZ 197 Frostskydd 197 är särskilt utvecklad som ett frostskyddsmedel för tryckluftsbromsar. Den känneteckas av utmärkta lågtemperaturegenskaper. ANTIFREEZE 197 (FROSTSCHUTZ 197) was especially developed as an antifreeze for compressed air brakes. It is characterised by its outstanding low-temperature performance. 5 l, 25 l FROSTSCHUTZ 197 wurde speziell als Frostschutzmittel für Druckluftbremsen entwickelt. Es verhindert, dass vorhandenes Kondenswasser im Winter Bremsventile sowie andere empfindliche Teile der Luftdruckbremse zum einfrieren bringt. 23

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES