Views
1 year ago

TRUCK LINE BROCHURE SE EN DE 21

 • Text
 • Suitable
 • Caterpillar
 • Oils
 • Renault
 • Spray
 • Coolant
 • Cleaner
 • Grease
 • Volvo
 • Motorex

UNISYNT ZX GL-4+5, SAE

UNISYNT ZX GL-4+5, SAE 75W/90 1 l, 25 l, 60 l, 200 l En helsyntestisk, högkvalitativ transmissionsolja för manuella växellådor i tunga lastfordon och kardandrift. Fully synthetic, high-performance gear oil for manual gearboxes of heavy goods vehicles and axle drives. Vollsynthetisches Höchstleistungs -Getriebeoel für LKW-Schaltgetriebe und Achsantriebe. API GL-4/5; API MT-1; MACK GO-J; MAN 341 Z2; MAN 342 M3; MAN 342 S1; MB-Approval 235.8; MIL-PRF-2105E; SAE J2360; VOLVO 97312; ZF TE- ML- 02B; ZF TE-ML-05A; ZF TE-ML-07A; ZF TE-ML-12L; ZF TE-ML-12N; ZF TE-ML-16F; ZF TE-ML-17B; ZF TE-ML-19C; ZF TE-ML-21A; SCANIA STO 1:0; SCANIA STO 2:0 A FS; ARVIN MERITOR 076-N Safety & Performance: IVECO 18-1805 RA S1; MAN 341 E3; MAN 341 GA2 PENTA TL SAE 75W/90 Denna högkvalitativa, helsyntetisk transmissionsolja är avsedd för extremt belastade, olåsta bakaxlar och bakhjulsdrivning på moderna och motorstarka tunga lastfordon och entreprenadmaskiner. Den uppfyller SCANIAs krav på helsyntetsik transmissionsolja i enligt med API GL-5. Följ tillverkarens instruktioner. This fully synthetic, maximum-performance gear oil is suitable for extremely stressed, unlocked rear axles and rear drives of modern and powerful heavy goods vehicles and construction machinery. It fulfils the specifications set out by the manufacturer SCANIA for fully synthetic gear oils in accordance with API GL-5. Observe the manufacturer's instructions. 60 l, 200 l Dieses vollsynthetische Höchstleistungs-Getriebeoel eignet sich für extrem belastete, nicht gesperrte Hinterachsen und Endantriebe moderner, leistungsstarker LKW’s und Baumaschinen. Es erfüllt die Herstellervorschriften von SCANIA für vollsynthetische Getriebeoele nach API GL-5. Die Herstellervorschriften sind zu beachten. API GL- 5; MAN 342 S1; MAN 341 Z2; MB-Approval 235.8; MIL-PRF-2105E; SCANIA STO 1:0; VOLVO 97312; ZF TE-ML- 02B; ZF TE-ML- 05A; ZF TE-ML-12L; ZF TE-ML-12N; ZF TE-ML-16F; ZF TE-ML-17B; ZF TE-ML-19C; ZF TE-ML-21A PENTA En helsyntetisk, högkvalitativ transmissionsolja. De högkvalitativa basoljorna och speciella tillsatserna garanterar hög termisk stabilitet. Den har väsentliga reserver även vid extrem belastning. Fully synthetic, high-performance gear oil. The high-quality base oils and specially coordinated additives guarantee high thermal stability. Has critical reserves even under extreme loads. 1 l, 4 l, 25 l, 60 l, 200 l Vollsynthetisches Höchstleistungs -Getriebeoel. Die hochwertigen Basisoele und die speziell darauf abgestimmten Additives garantieren eine hohe thermische Stabilität. Verfügt auch bei extremer Belastung über entscheidende Reserven. SAE 75W/90 API GL- 5, Safety + Performance: ZF TE-ML- 05B; ZF TE-ML-07A; ZF TE-ML- 08; ZF TE-ML-12B; MB 235.8; MAN 342 S1; SCANIA STO 1:0; VOLVO 97312 SAE 75W/140 API GL- 5, Safety + Performance: ZF TE-ML-05B; ZF TE-ML- 07A; ZF TE-ML-08; ZF TE-ML-12B; VOLVO 97312; SCANIA STO 1:0 12

UNIVERSAL CT SAE 80W/90 25 l, 60 l, 200 l GEAR OIL UNIVERSAL CT SAE 80W/90 är en mineraloljebaserad högkvalitativ hypoidtransmissionsolja för högt belastade axlar i tunga fordon. Formuleringen ger långvarigt skydd mot slitage och hög nivå av termisk stabilitet. Den är särskilt lämplig för hårt belastade drivaxlar i tunga lastfordon, bussar och entreprenad- och jordbruksmaskiner. GEAR OIL UNIVERSAL CT SAE 80W/90 is a mineral-oil-based, high-quality hypoid gear oil for highly loaded axles in heavy vehicles. The formula offers long-lasting wear protection and a high level of thermal stability. Particularly suitable for highly loaded drive axles for heavy goods vehicles, buses, construction machinery and the agricultural sector. Das GEAR OIL UNIVERSAL CT SAE 80W/90 ist ein auf Mineraloelbasis hochwertiges Hypoidgetriebeoel für hochbelastete Achsen in schweren Fahrzeugen. Die Formulierung bietet einen lang andauernden Verschleissschutz und eine hohe thermische Stabilität. Besonders geeignet für schwere hochbelastete Antriebsachsen für LKW's, Busse, Baumaschinen und die Landwirtschaft. API GL-5; SAE J2360; MB-Approval 235.20; MAN 341 GA1; MAN 342 M3; SCANIA STO 1:0; ZF TE-ML-05A; ZF TE-ML-07A; ZF TE-ML-12L; ZF TE-ML-12M; ZF TE-ML-16B; ZF TE-ML-17B; ZF TE-ML-19B; ZF TE-ML-21A; ARVIN MERITOR 076-D; MACK GO-J Safety + Performance: MB 235.0; MB 235.6; ZF TE-ML-12E; ZF TE-ML-17H GEAR ZX TP SAE 80W/90: 5 l, 25 l, 60 l, 200 l SAE 80W/140: 25 l, 60 l, 200 l En transmissionsolja för manuella växellådor i tunga lastfordon. De högkvalitativa basoljorna tillsammans med en välavvägd kombination av tillsatser garanterar hög belastningskapacitet och hög skjuvstabilitet. Gear oil for the manual gearboxes of heavy goods vehicles. The high-quality base oils, refined with a well-balanced combination of additives, guarantee a high load carrying capacity, excellent wear protection as well as a good level of shear stability. Getriebeoel für LKW-Schaltgetriebe. Die hochwertigen Basisoele, veredelt mit einer ausgewogenen Additives-Kombination, garantieren ein hohes Lasttragevermögen, hervorragenden Verschleissschutz sowie gute Scherstabilität. SAE 80W/90 API GL-4/5; MB-Approval 235.0; API MT-1; MAN 341 Z2; MAN 341 E2; MAN 342 M2; ZF TE-ML-02B; ZF TE-ML-05A; ZF TE-ML-07A; ZF TE-ML-08; ZF TE-ML-12L; ZF TE-ML-12M; ZF TE-ML-16B; ZF TE-ML-17B; ZF TE-ML-19B; ZF TE-ML-21A; SCANIA STO 1:0; SAE J2360; MACK GO-J; ARVIN MERITOR 076-A; ARVIN MERITOR 076-D; MIL-L-2105D; MIL-PRF-2105E SAE 80W/140 API GL-4/5; SCANIA STO 1:0; API MT-1; Safety + Performance: ARVIN MERITOR 076-A; ARVIN MERITOR 076-D; MACK GO-J; MIL-PRF-2105E; MIL-L-2105D; SAE J2360; ZF TE-ML-02B; ZF TE-ML-05A; ZF TE-ML- 07A; ZF TE-ML- 08; ZF TE-ML-12L; ZF TE-ML-12M; ZF TE-ML-16B; ZF TE-ML-21A GEAR OIL UNIVERSAL 80W/90: 1 l, 5 l, 25 l, 60 l, 200 l 80W/140: 5 l, 25 l, 60 l, 200 l 85W/140: 25 l, 60 l, 200 l Denna olja är en högtryckstransmissionsolja för växellådor, bakaxlar och drivaxlar med hypoidkugghjul, bakhjulsdrift och planetväxlar. High-pressure gear oil for lubricating vehicle gearboxes, rear axles and axle drives with hypoid teeth, rear drives and planetary gears.wear protection as well as a good level of shear stability. Hochdruck-Getriebeoel zur Schmierung von Fahrzeuggetrieben, Hinterachsen und Achsantrieben mit Hypoidverzahnung, Endantrieben und Planetengetrieben. SAE 80W/90 API GL-5; MIL-L-2105D; MB-Approval 235.0; VOITH 132.00374400; ZF TE-ML-07A; ZF TE-ML-08; ZF TE-ML-16B; ZF TE-ML-17B; ZF TE- ML-19B; ZF TE-ML-21A Safety + Performance: MAN 342 M1; MB 235.6; VOLVO 97310 ; VOLVO 97316; ZF TE-ML-16C; ZF TE-ML-16D; VOITH 3.325-339 SAE 80W/140 API GL-5; MIL-L-2105D, Safety + Performance: ZF TE-ML-05A; ZF TE-ML-07A; ZF TE-ML-08; ZF TE-ML-12E; ZF TE-ML-16C; ZF TE-ML-16D; ZF TE-ML-21A; VOLVO 97310 SAE 85W/140 API GL-5; MIL-L-2105D Safety + Performance: ZF TE-ML-05A; ZF TE-ML- 07A; ZF TE-ML-08; ZF TE-ML-12E; ZF TE-ML-16C; ZF TE-ML-16D; ZF TE-ML-21A; VOLVO 97310 13

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES