Views
10 months ago

MOTOREX Magazine 2022 124 SE

 • Text
 • Wwwmotorexcom
 • Nedbrytbar
 • Duport
 • Hydraulolja
 • Fluidlynx
 • Hepr
 • Biologiskt
 • Spray
 • September
 • Ecosynt
 • Motorex

AKTUELLT 360° PRODUKTER

AKTUELLT 360° PRODUKTER SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN Införandet av ASPENs alkylatbränslen (i Schweiz) med sin låga halt skadliga ämnen innebar 1998 något av en revolution. Jämfört med traditionell bensin innehåller ASPEN praktiskt taget inga skadliga ämnen. Det är fritt från bly, bensol, svavel, aromatiska och polyaromatiska kolväten. De som arbetar i omedelbar närhet av en förbränningsmotor kan med ASPEN bokstavligt talet andas ut. *Finns bara på vissa marknader Kring millennieskiftet startade kampen mot VOC (Volatile Organic Compounds/flyktiga organiska föreningar), som utgör en belastning för människor och miljö. MOTOREX började tidigt byta ut VOC:er mot alternativa ämnen, exempel som visar att säkerhet och hälsa tas på allvar hos MOTOREX och att detta är en lång tradition. LÄGRE VOC-UTSLÄPP Kiloton NMVOC 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Minskningen av VOC-utsläppen (i Schweiz) under de senaste 25 åren är markant. © bafu MOTOREX SKÄRVÄTSKOR ÄR MYCKET « HUMAN- OCH BIOKOMPATIBLA. « Ytterligare exempel från MOTOREX forskning och utveckling som lett till framgångsrika produktserier är: INDUSTRIAL LINE Inom industrin övertygar MOTOREX med sina mycket humankompatibla och hudvänliga skärvätskor, fria från bor och formaldehyddepåämnen och med den konsekventa tillämpningen av TRGS 611, så att EU:s REACHförordning (2007) uppfylls. problematiska följder. FOOD LINE omfattar hela smörjmedelsspektrumet (kategorierna H1 – H3). FOOD LINE Om det inom livsmedels- och foderproduktion uppstår oavsiktlig kontakt med smörjmedel förhindrar livsmedelskompatibla H1-certifierade smörjmedel (FDA/NSF) 8 22_0893_Magazine_124_SE {SE}_2674685.indd 8 28.09.22 13:20

360° SÄKER – INFORMATIV – ERGONOMISK FÖRPACKNING En förpackning fyller ofta många olika funktioner. Den bevarar innehållet säkert enligt klart definierade riktlinjer och skyddar det mot påverkan utifrån. De många standarderna föreskriver vilken ASHS-information som ska finnas på etiketterna. I förpackningarna förvaras innehållet enligt klart definierade riktlinjer, säkert och skyddat. Det finns mängder av bestämmelser som reglerar vilken information som ska finnas på etiketterna. Det gäller ingredienser, bruksanvisning, risksymboler, förebyggande åtgärder och varningstexter (H- och P-fraser), åtgärder vid olycka m. m. Också rengöringsanvisningar ska finnas på förpackningen. Ytterligare riktlinjer för utformningen av MOTOREX förpackningar: MATERIAL Kraven på en förpackning för en motorolja, ett rengöringsmedel, en tillsats eller ett korrosionsskydd är olika. Beroende på vilken produkt som ska förpackas används därför specifika förpackningsmaterial (PE, PEHD, PET, plåt osv.). Förpackningen måste vara säker och lätt och om möjligt tillverkad av återvunnet material. Förpackningarna är märkta med återvinningskoder för att underlätta återvinningen. den hanteras. Av detta skäl för MOTOREX nu också 20-litersdunkar i sortimentet, eftersom de förutom lägre vikt också ger logistiska fördelar. För hantering av fat finns praktiska och framför allt säkra både manuella och maskinella lyfthjälpmedel. FUNKTIONALITET Praktiska förpackningar underlättar arbetet. Försegling för första öppnande, praktiska förslutningar, integrerade påfyllningshjälpmedel, nivåvisning och enkel återförslutning är bara några av de funktioner MOTOREX integrerar i sina förpackningar. ERGONOMI Ergonomiska aspekter är också säkerhetsrelevanta. Strukturerade ytor och väl utformade handtag hjälper till att göra hanteringen av en förpackning säker. Ju tyngre en förpackning är, desto varsammare måste 25-litersdunken har ersatts av en lättare 20-litersdunk. FÖRPACKNINGAR ÄR VIKTIGA « INFORMATIONSBÄRARE. « MOTOREX MAGAZINE 124 I SEPTEMBER 2022 9 22_0893_Magazine_124_SE {SE}_2674685.indd 9 28.09.22 13:20

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES