Views
10 months ago

MOTOREX Magazine 2022 124 SE

 • Text
 • Wwwmotorexcom
 • Nedbrytbar
 • Duport
 • Hydraulolja
 • Fluidlynx
 • Hepr
 • Biologiskt
 • Spray
 • September
 • Ecosynt
 • Motorex

AKTUELLT KRAV 360°

AKTUELLT KRAV 360° DOKUMENTATION SÄKER OCH HÄLSA OSH PÅ ARBETSPLATSEN PRODUKTER INFRASTRUKTUR FÖRPACKNING Begreppet säkerhet och hälsa (ASGS) ska ses som ett brett koncept. I den här artikeln visar vi ur ett helhetsperspektiv vilket stort bidrag MOTOREX erbjuder sina användare genom sina produkter och tjänster. SÄKERHET OCH HÄLSA TOTAL SÄKERHET FÖR PROFFS Användarnas säkerhet och hälsa har högsta prioritet för MOTOREX. Vi följer alltid gällande lag, men letar alltid efter nya vägar. Åtgärder som att minska mängden lösningsmedel och byta ut icke önskvärda ämnen i produkterna, ta fram genomtänkta förpackningar, system för beröringsfri vätskehantering och utbyggnad av informationsoch serviceutbud är viktiga bidrag till ett säkert arbete. MOTOREX produkter används i många olika arbetsprocesser. MOTOREX engagerar sig för allas säkerhet och hälsa med sina innovativa lösningar, långt utöver vad standarderna kräver. 6 22_0893_Magazine_124_SE {SE}_2674685.indd 6 28.09.22 13:20

360° SAFE AT WORK KRAV « STRIKTA KRAV GER INNOVATIVA LÖSNINGAR. « KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING ”Inget är så konstant som förändringen” – alla aktiviteter hos MOTOREX är inriktade på kundernas behov, tillämpliga tekniska krav och regelverk med detta talesätt i bakgrunden. Därför byter vi i god tid ut vissa ingredienser i recepten mot andra ingredienser innan någon lag kräver det. Om det går att byta ut fossila råvaror mot förnybara gör vi det. Men åtgärder som säkerställer säkerhet och hälsa kan bara bli effektiva om också konsumenterna tar ett eget ansvar. MOTOREX MAGAZINE 124 I SEPTEMBER 2022 7 22_0893_Magazine_124_SE {SE}_2674685.indd 7 28.09.22 13:20

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES