Views
10 months ago

MOTOREX Magazine 2022 124 SE

 • Text
 • Wwwmotorexcom
 • Nedbrytbar
 • Duport
 • Hydraulolja
 • Fluidlynx
 • Hepr
 • Biologiskt
 • Spray
 • September
 • Ecosynt
 • Motorex

NYTT FRÅN

NYTT FRÅN MOTOREX LÄGRE BRÄNSLEFÖRBRUKNING FÖR MOTORER I STOP-AND-GO-DRIFT FÖRLÄNGDA SERVICEINTERVALL BRA SLITAGESKYDD FÖRLÄNGER PARTIKELFILTRETS LIVSTID IDEALISK FÖR STOP-AND-GO FOCUS QTM 5W/30 © VBL.CH Trenden med mindre förbränningsmotorer fortsätter – detta gäller också inom kollektivtrafiken. En bred åtgärdskatalog från trafikföretagen i Luzern (VBL) bidrar till att sänka bränsleförbrukningen och därmed utsläppen. Motoroljan FOCUS QTM SAE 5W/30 med tekniken Low SAPS har utvecklats för nyttofordon som ofta arbetar i ”stop and go”-trafik och med höga drifttemperaturer. Genom låg sulfataskhalt (Low SAPS) och förångningsförlust (NOACK) avlastas partikelfilter och avgasefterbehandlingssystem också vid tusentals accelerationer från stillastående. Moderna tillsatser och ett stort antal av de senaste specifikationerna (lämplig för EURO 5 och 6 samt TIER 3 till TIER 4 final och Stage V-motorer) leder till att MOTOREX FOCUS QTM SAE 5W/30 också uppfyller de allra högsta kraven för en modern fordonspark. Din MOTOREX-representant ger dig gärna råd. BIOLOGISKT NEDBRYTBAR EAL*-GODKÄND/SVENSK STANDARD SS 15 54 34 MYCKET BRA VISKOSITETS-/TEMPERATUREGENSKAPER INGEN STATISK UPPLADDNING LÄNGRE OLJEBYTESINTERVALL UTMÄRKT MATERIALKOMPATIBILITET MYCKET HÖG ÅLDRINGSBESTÄNDIGHET HÖG HYDRAULISK STABILITET ECOSYNT PAO 46 BIO-KICK FÖR PISTMASKINER Hydrauloljan gör att effekten överförs med låga förluster och tryck över 300 bar från pumpen till utrustningen i pistmaskinen. Den nya biologiskt nedbrytbara hydrauloljan MOTOREX ECOSYNT PAO 46 har utvecklats för just pistmaskiner. Den kombinerar ett stort antal fördelar med de aktuella kraven från människa, maskin och miljö. Den mycket goda kallstartsviskositeten uppnås genom det höga viskositetsindexet och garanterar stabil smörjfilm också vid höga temperaturer. Den moderna sammansättningen är elektriskt ledande och skyddar därigenom mot skador på grund av statisk urladdning. Samtidigt ger de åldringsstabila och kraftfulla PAO-basoljorna en mer än genomsnittligt lång användningstid. Din MOTOREX-representant hjälper gärna till med råd om hur du kan ställa om till ECOSYNT PAO. *Environmentally Acceptable Lubricants/miljögodkända hydrauloljor 4 22_0893_Magazine_124_SE {SE}_2674685.indd 4 28.09.22 13:20

BIOLOGISKT NEDBRYTBAR (OECD 301 B) LÄGRE LJUDNIVÅ SKYDDAR MOT SLITAGE LÄTT PUMPBART FÖR CENTRALSMÖRJNING GOD VIDHÄFTNING BESTÄNDIG MOT VATTEN HJULFLÄNS SMÖRJFETT RÄL BIOSMÖRJFETT FÖR HJULFLÄNSAR: RAILWAY GREASE WF BIO Snäva kurvradier, växlar och slitna räler orsakar gnisselljud som särskilt i städer kan bli en nervstörande belastning. Smörjningen av hjulflänsarna på drivaxlarna med RAILWAY GREASE WF BIO tar inte bara bort gnisslet utan minskar också slitaget. Detta uppnås genom frikoppling och reducerad friktion mellan hjulflänsen och rälen. Redan en tunn smörjfilm av det lätt pumpbara flytande fettet räcker. Eftersom hjulflänssmörjningen innebär en förlustsmörjning är den snabba biologiska nedbrytbarheten enligt OECD 301 B en välkommen produktfördel. På så sätt kan RAILWAY GREASE WF BIO användas extra hållbart i direkt kontakt med naturen, t. ex. på kransystem, lyftplattformar osv. SMÖRJOLJA FÖR ÅNGMASKINER LÅG FÖRÅNGNING MINDRE SLITAGE NEUTRAL LUKT Ångbåtar och ånglok är verkliga publikmagneter. Ett exempel är hjulångaren ”La Suisse” på Genèvesjön. Den byggdes 1910 av Sulzer i Winterthur. Ångbåten är hela 78 m lång och bredden över allt är 15,9 m. Den drivs av en snett liggande tvåcylindrig kompoundångmaskin med effekten 1400 hästkrafter. För att den mer än 110 år gamla tekniken ska kunna överföra kraften tillförlitligt till skovelhjulen används MOTOREX cylinderolja LOW SMOKE HOT STEAM OIL 1500 för ångmaskiner. Smörjningen av ångmotorer och ångmaskiner måste göras med särskilda, integrerade och termiskt mycket stabila mineraloljor. Den i kallt tillstånd extremt trögflytande oljan (ISO VG 1500/1800!) får nödvändig viskositet först under drift genom ångtemperaturen. Då smörjer den vid ånginloppstemperaturer på upp till 380 °C alla delar i kontakt med ångan, t. ex. ventil- och kolvutrymmen, samt kolv- och skjutstångsreglage. LOW SMOKE HOT STEAM OIL har låga förångningsförluster och hög smörjsäkerhet och avger ingen rök eller obehaglig svavellukt. Det är något som uppskattas inte bara av sjöfartsbolaget ”Compagnie Générale de Navigation sur le Lac Léman” utan även av de upp till 850 passagerare som finns ombord under högsäsongen. © CGN.CH / B. Francey MOTOREX MAGAZINE 124 I SEPTEMBER 2022 5 22_0893_Magazine_124_SE {SE}_2674685.indd 5 28.09.22 13:20

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES