Views
10 months ago

MOTOREX Magazine 2022 124 SE

 • Text
 • Wwwmotorexcom
 • Nedbrytbar
 • Duport
 • Hydraulolja
 • Fluidlynx
 • Hepr
 • Biologiskt
 • Spray
 • September
 • Ecosynt
 • Motorex

INDUSTRI STAY COOL 24/7

INDUSTRI STAY COOL 24/7 SKRÄDDARSYDD VÄTSKEHANTERING Tiden är mogen för att automatisera omständiga rutinarbeten. Med MOTOREX FLUIDLYNX kan skärvätskan administreras på ett intelligent sätt. FLUIDLYNX mäter kontinuerligt många olika parametrar och används tillsammans med COOLANTLYNX. Samtidigt kan all data övervakas mobilt. Ett starkt team. MOTOREX FLUIDLYNX ONLINE MÄT- OCH HANTERINGSSYSTEM Medan de flesta traditionella system mäter värdena optiskt satsar FLUID- LYNX på innovativ sensorteknik. Den är så att säga sinnesorganen och arbetar i motsats till optiska system (risk för nedsmutsning) tillförlitligt, snabbt och noggrant. FLUIDLYNX helt kort: MÄT ANALYSERA KOMMUNICERA HELAUTOMATISK DYGNETRUNTMÄTNING MED MÄTCYKLER FRÅN 1 TILL 99 MINUTER KAN ANVÄNDAS I ENKELSYSTEM OCH CENTRALA SYSTEM FINNS FÖR 1 TILL 6 BEARBETNINGSCELLER PRO FLUIDLYNX (SINGLE 1/MULTI 6) ONLINEÖVERVAKNING (KONCENTRATION, TEMPERATUR, PH-VÄRDE OCH SOM TILLVAL ELEKTRISK LEDNINGSFÖRMÅGA) 22 22_0893_Magazine_124_SE {SE}_2674685.indd 22 28.09.22 13:22

BLANDA DOSERA FYLL PÅ MOTOREX COOLANTLYNX BLANDNINGS- OCH STYRSYSTEM FÖR SKÄRVÄTSKA MOTOREX COOLANTLYNX kan samtidigt och autonomt betjäna upp till sex bearbetningsceller. Systemet fungerar dygnet runt, alltid lika exakt och befriar personalen från de vanliga manuella mät- och skötselåtgärderna för skärvätska. COOLANTLYNX helt kort: AUTONOM MÄTNING, DOSERING OCH PÅFYLLNING AV UPP TILL SEX BEARBETNINGSCELLER/700 LITER PER TIMME LÄMPLIGT FÖR CENTRALSYSTEM MED VOLYM UPP TILL 70000 LITER KAN KOMBINERAS MED MOTOREX FLUIDLYNX AVSKILJNING AV EXTERN OLJA OCH FILTRERING AV SKÄRVÄTSKAN MOTOREX FLUIDLYNX MONITORING ONLINEÖVERVAKNING AV SKÄRVÄTSKA MOTOREX FLUIDLYNX går framtiden i förväg och ger ett värdefullt bidrag till effektiva, säkra och hållbara tillverkningsprocesser. För att du alltid och överallt ska ha skärvätskans skick under kontroll kan du hämta ett stort antal betydelsefulla parametrar online: pH-VÄRDE KONCENTRATION I % TEMPERATUR ELEKTRISK LEDNINGSFÖRMÅGA LARM DOKUMENTATION AV MÄTVÄRDEN ÖVERVAKNING STATISTIK MOTOREX FLUIDLYNX går framtiden i förväg och ger ett värdefullt bidrag till effektiva, säkra och hållbara tillverkningsprocesser. Kontakta din MOTORX-representant. • MOTOREX FLUIDLYNX bit.ly/3mcqBe7 Följ oss på LinkedIn MOTOREX INDUSTRY MOTOREX MAGAZINE 124 I SEPTEMBER 2022 23 22_0893_Magazine_124_SE {SE}_2674685.indd 23 28.09.22 13:22

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES