Views
10 months ago

MOTOREX Magazine 2022 124 SE

 • Text
 • Wwwmotorexcom
 • Nedbrytbar
 • Duport
 • Hydraulolja
 • Fluidlynx
 • Hepr
 • Biologiskt
 • Spray
 • September
 • Ecosynt
 • Motorex

SKÄRVÄTSKA pH

SKÄRVÄTSKA pH Koncentration Temperatur Konduktivitet A 8 % 8,9 23,8 °C 2 < tillbaka Enhet detekterad och skannad MERVÄRDE GENOM ÖVERVAKNING MOTOREX har ett sortiment av effektiva, vattenbaserade skärvätskor. Genom att regelbundet, idag helautomatiskt och digitalt, övervaka vätskan kan du utnyttja skärvätskan ännu bättre. Mervärdet är högre prestanda för hela systemet, längre livstid för vätska och verktyg samt bättre humankompatibilitet. Luft Vid arbete med vattenblandbara skärvätskor är samspelet mellan de centrala parametrarna oerhört viktigt: Medarbetare Råmaterial Vatten Maskiner Källor för mikroorganismer i skärvätska. MIKROORGANISMER Etablering av mikroorganismer (bakterier, svampar, jäst) i skärvätska kan härröra från olika källor och måste generellt förhindras. Moderna skärvätskor är stabila och stöter bort en viss belastning. Från en viss föroreningsgrad krävs en omständlig systemrengöring med ny påfyllning. Redan 100 ml av förorenad skärvätska räcker för att kontaminera 1000 liter nyblandad emulsion. 20 22_0893_Magazine_124_SE {SE}_2674685.indd 20 28.09.22 13:22

SAFE AT WORK KONCENTRATION För hög eller för låg koncentration ger inga fördelar. Mät därför koncentrationen flera gånger i veckan (refraktometer, automatisk) och notera värdena. Vid behov av efterdosering bör det göras stegvis. Funktioner som vätskehantering med FLUIDLYNX i kombination med COOLANTLYNX utförs automatiskt och vid rätt tidpunkt. Det är viktigt att blandningen görs korrekt och att rekommenderad vattenkvalitet uppnås. Låg koncentration ⋅ Risk för lågt pH ⋅ Obehaglig lukt ⋅ Kortare livslängd ⋅ Instabilitet ⋅ Korrosion < 5 % 5 % Koncentration *Nödvändig koncentration i % anges för applikation och material 10 % Hög koncentration ⋅ Ingen fördel ⋅ Instabilitet ⋅ Mer rester ⋅ Högre förbrukning ⋅ Rökutveckling ⋅ Hudproblem 15 % Den optimala koncentrationen* är normalt 6 till 9 %. pH-VÄRDE Att hålla skärvätskans pH-värde mellan 8,5 och 9,2 är den bästa åtgärden för att ge emulsionen lång och effektiv användning. pH-värdet bör mätas samtidigt som koncentrationen mäts. Det är viktigt att föreskrivet pH-värde hålls, eftersom det har stor inverkan på faktorer som maskinhygien, arbetsplatskvalitet samt emulsionens livslängd och kapacitet. pH-värdet kan mätas med mätstickor, appen EASY MONITORING eller med FLUIDLYNX från MOTOREX. 1 2 Rost Instabilitet Obehaglig lukt Problem för plaster/tätningar Typiskt pH-område för skärvätska 8,5 9,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 surt neutralt basiskt Aluminumkorrosion Hudproblem Skum Färgen flagar HUDKOMPATIBILITET Generellt ska direktkontakt med skärvätska ske så sällan som möjligt. Hudirritation uppstår ofta på grund av att emulsionen inte är korrekt blandad och står inte i direkt samband med ingående ämnen. Om du inte kommer åt att tvätta händerna måste du vara noga med att återfetta med lämplig hand- och hudvårdskräm. Vill du veta mer om hur du ska hantera moderna skärvätskor? Din MOTOREX-representant hjälper gärna till. • Basiskt pH > 9 Infektion Bakterier, svamp, jäst Avfettar huden Tar bort det skyddande lagret Mikroskador från spån Allergier Tillsatser, t ex biocider, eller nickel och kobolt från arbetsstycket Hudkompatibilitet Optimal vid korrekta blandningsvärden MOTOREX MAGAZINE 124 I SEPTEMBER 2022 21 22_0893_Magazine_124_SE {SE}_2674685.indd 21 28.09.22 13:22

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES