Views
10 months ago

MOTOREX Magazine 2022 124 SE

 • Text
 • Wwwmotorexcom
 • Nedbrytbar
 • Duport
 • Hydraulolja
 • Fluidlynx
 • Hepr
 • Biologiskt
 • Spray
 • September
 • Ecosynt
 • Motorex

FOOD LINE Med två nya

FOOD LINE Med två nya kraftfulla saftpressar startar RAMSEIER Aachtal AG 2022 års saftsäsong. I hydraulsystemet har den för livsmedelsindustrin särskilt utvecklade hydrauloljan FOOD FLUID 46 fullt upp att göra. SAFE AT WORK FOOD FLUID 46: EN EXTRA PORTION SÄKERHET Upp till 60 000 ton mustfrukt bearbetas under knappt 3 månader varje år hos RAMSEIER Aachtal AG. I centrum för den framgångsrika bearbetningen av skörden står de båda nya och extra kraftfulla hydrauliska filterpressarna. De är fyllda med den H1-registrerade livsmedelsgodkända hydrauloljan FOOD FLUID 46. Det visar på de höga kvalitets- och säkerhetskraven vid Schweiz största musteri. MOTOREX är specialister på smörjtekniska tillämpningar och samarbetar regelbundet med maskintillverkare inom livsmedels-, läkemedels- och förpackningsindustrin. FÖRSTA PÅFYLLNINGEN VID FABRIKEN I de två nya saftpressarna skulle enligt kundens önskan en H1-registrerad hydraulolja användas. Denna beteckning definierar enligt organisationerna FDA/NSF smörjmedel där en oavsiktlig men tekniskt oundviklig kontakt med livsmedel kan förekomma. En framsynt säkerhetsåtgärd, eftersom hydraulsystemet i saftpressar i princip är ett slutet system. Med FOOD FLUID 46 har MOTOREX en effektiv hydraulolja i sitt sortiment. Den har testats in i minsta detalj enligt presstillverkarens mycket noggranna kravspecifikation. All provning, t. ex. Brugger-testet (belastningsförmåga), VKA-fyrkuletestet (tryckbelastning) samt bestämningen av flam-, flytoch stelningspunkt m. m. bekräftade den helsyntetiska hydrauloljans utomordentliga lämplighet. Det effektiva långtidstestet under realistiska förhållanden kommer att genomföras under bearbetningen av årets skörd. 16 22_0893_Magazine_124_SE {SE}_2674685.indd 16 28.09.22 13:21

"Med den H1-certifierade FOOD FLUID 46 från MOTOREX är vi på den säkra sidan!" Beat Hubmann, produktionschef, RAMSEIER Aachtal AG PRESSRUMSVOLYM PÅ 7500 LITER Pressen BUCHER HPX 7507 lämpar sig för ett stort urval arbetsuppgifter med separering av flytande ämnen. Hos RAMSEIER Aachtal AG bearbetar nu två av dessa effektiva och moderna maskiner i genomsnitt mellan 18 och 24 ton äpplen och päron i timmen till must. För detta ändamål utsätts frukterna för tryck med ett kolv-/cylindersystem i flera presscykler via en kombination av dräneringselement (filter). Pressrumsvolymen i varje maskin uppgår till imponerande 7500 liter. Efter pressförloppet töms pressresterna ut helt automatiskt. En självoptimerande styrenhet bestämmer produktens pressbarhet i varje skede av processen och justerar fortlöpande processparametrarna så att genomströmning och utbytet blir så höga som möjligt. RAMSEIER AACHTAL AG Skördens storlek varierar kraftigt från år till år till följd av olika inverkande faktorer. Den maximala bearbetningsmängden per dag hos RAMSEIER Aachtal AG är cirka 1000 ton mustfrukt. Resultatet blir omkring 5 miljoner liter must per vecka. Under huvudskördetiden från mitten av september till omkring slutet av oktober sker arbetet i skift dygnet runt, alla dagar i veckan. Då bearbetar företaget cirka 40 % av all mustfrukt i Schweiz. Genomtänkta processer och hög tillförlitlighet hos infrastrukturen och personalen är det som varje år ser till att bearbetningen av skörden ska bli framgångsrik. MOTOREX FOOD FLUID 46 är då ett viktigt bidrag till processen för RAMSEIERs så välkända must. • © RAMSEIER © RAMSEIER Mustfrukten levereras kontinuerligt, korttidslagras, tvättas och förs till pressarna. Anläggningens automatiseringsgrad är cirka 80 %. FOOD FLUID 46 bit.ly/3BefeuJ MOTOREX MAGAZINE 124 I SEPTEMBER 2022 17 22_0893_Magazine_124_SE {SE}_2674685.indd 17 28.09.22 13:21

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES