Views
10 months ago

MOTOREX Magazine 2022 124 SE

 • Text
 • Wwwmotorexcom
 • Nedbrytbar
 • Duport
 • Hydraulolja
 • Fluidlynx
 • Hepr
 • Biologiskt
 • Spray
 • September
 • Ecosynt
 • Motorex

ENTREPRENAD

ENTREPRENAD MOTOREX ECOSYNT HEPR 46 är idealisk vid byte till biologiskt nedbrytbar hydraulolja enligt standarden OECD 301 B. HYDRAULOLJAN ECOSYNT HEPR 46 KOMPROMISSLÖST BYTE Med ECOSYNT HEPR 46 gör MOTOREX det möjligt att byta till biologiskt nedbrytbar hydraulolja med hög kapacitet och goda miljöegenskaper. Det blir möjligt tack vare HEPR-sammansättningens utmärkta kompatibilitet med de hydrauloljor som används idag. När en biologiskt nedbrytbar hydraulolja används står både riskreduceringen för miljön (nedbrytbarhet enligt OECD 301 B) och kapacitetskraven i föreskrivna hydrauloljestandarder (t. ex. DIN 51524-3 eller DIN 15380 HEPR) i förgrunden. Med ECOSYNT HEPR 46 erbjuder MOTOREX en biologiskt nedbrytbar hydraulolja för alla hydraulsystem. EFFEKTIVA HEPR-OLJOR HEPR-hydrauloljorna och deras besläktade produkter består av syntetiska kolväten som förutom den goda biologiska nedbrytbarheten på > 60 % enligt OECD 301 B kan uppvisa ett stort antal fördelaktiga egenskaper. HEPR-oljorna förenar den biologiska nedbrytbarheten med hög kapacitet och är blandbara och kompatibla med både mineral- och HEES-oljor. Därmed får de hög tolerans för inblandning av externa oljor. Detta är en central aspekt vid täta byten av av påbyggnadsutrustning i kombination med ett snabbytessystem på entreprenadmaskiner. Sådana maskiner körs ofta med mineralisk hydraulolja, som blandas med systeminnehållet. MOTOREX ECOSYNT HEPR 46 erbjuder utmärkta förutsättningar för användning i bygg-, skogs- och jordbruksmaskiner som för närvarande körs med mineralisk hydraulolja. 14 22_0893_Magazine_124_SE {SE}_2674685.indd 14 28.09.22 13:21

© diamantbohr.com Den här tunnelprofilfräsen med hydrostatiskt drivet såghuvud och hydrauliskt manövrerad sågarm ställdes snabbt och enkelt om från mineralisk hydraulolja till ECOSYNT HEPR 46. © liebherr.com © arag-bau.ch För arbete med olika påbyggnadsutrustningar är toleransen hos ECOSYNT HEPR 46 gentemot extern olja ett hållbart argument. © nup.ch I flishuggen hos N. U. P. Umwelt pflegetechnik GmbH övertygar ECOSYNT HEPR med sin biologiska nedbrytbarhet, förenklade skötsel, mineraloljekompatibilitet och jämna kapacitet. FÖRDELARNA TALAR FÖR HEPR MOTOREX ECOSYNT HEPR 46 övertygar med sin höga kapacitet, den förenklade övergången till miljövänlig hydraulolja, högsta möjliga smörjsäkerhet och utmärkt skjuvstabilitet. Den zinkfria sammansättningen ger följande ytterligare fördelar: BIOLOGISKT NEDBRYTBAR (OECD 301 B) MYCKET BRA VID LÅGA TEMPERATURER MYCKET BRA PACKNINGS- OCH SLANGKOMPATIBILITET UTOMORDENTLIGT OXIDATIONS- OCH KORROSIONSSKYDD HÖG HYDROLYTISK STABILITET TOLERANT MOT EXTERN OLJA LÄMPLIG FÖR FÖRLÄNGDA SERVICEINTERVALL ECOSYNT HEPR 46 bit.ly/3Kvvx8U MOTOREX MAGAZINE 124 I SEPTEMBER 2022 15 22_0893_Magazine_124_SE {SE}_2674685.indd 15 28.09.22 13:21

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES