Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2021 119 SE

 • Text
 • Oecd
 • Hela
 • Hydraulolja
 • Biologiskt
 • Snabbt
 • Continova
 • Januari
 • Hees
 • Ecosynt
 • Motorex

NYTT NAMN SAMMA KVALITET

NYTT NAMN SAMMA KVALITET ECOSYNT HYDRAULOLJA DEN GRÖNA KRAFTEN Sedan mer än 25 år övertygar MOTOREX med sina högklassiga och biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljor. Den kontinuerliga vidareutvecklingen och de ökande internationella försäljningsframgångarna ledde till att de produkter som förut var märkta med namnet Oekosynt sammanfördes till det nuvarande Ecosynt-sortimentet. Det består av fyra tillämpningsspecifika hydrauloljor. Produktfördelar som enklare byte från en standardhydraulolja till den nya Ecosynt HEPR eller en upp till 5 gånger längre användningstid med Ecosynt HEES är resultat som gör Ecosynt-oljorna från MOTOREX till ett mycket prisvärt alternativ. Genom att använda biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljor kan man avsevärt minska de negativa effekterna på miljön vid läckage. Säskilt när det gäller mobila tillämpningar (bygg, skog, jordbruk, alpint osv.) förekommer sådant som t. ex. slangbrott inte så sällan. Eftersom det finns så många olika tillämpningar är hydrauloljors egenskaper standardiserade i regelverk som DIN 51 524 Hydrauloljor, DIN ISO 15 380 Miljökompatibla hydrauloljor och OECD 301 (A – F) för biologisk nedbrytbarhet. 8

HYDRAULOLJA BIOLOGISKT SNABBT NEDBRYTBAR Den biologiska nedbrytningen sker i flera steg med hjälp av bakterier, värme och syre. I ett första steg, den biologiska delnedbrytningen, blir resultatet fraktioner av utgångsmaterialet. Dessa kan fortfarande vara skadliga för miljön. De måste i ett efterföljande steg brytas vidare ner till vatten, koldioxid och biomassa. De naturliga slutprodukterna är miljöneutrala. OECDtestet analyserar, i motsats till CEC-L-33-A-93 resp. CEC-L-103-12, den kompletta sönderdelningen av smörjmedel till oskadliga molekyler. I provningsmetoden kontrolleras särskilt den vattenbelastande effekten (akvatiska toxiciteten). Alla hydrauloljor i sortimentet MOTOREX Ecosynt uppfyller eller överträffar minimikravet i OECD 301 B och är därmed fullständigt biologiskt snabbt nedbrytbara. ÖVERSIKT BIOLOGISK NEDBRYTBARHET METOD/STANDARD/ MILJÖMÄRKNING EEL (Europeisk miljömärkning) (NR * > 50 %) BE (Blauer Engel) RAL UZ 178 ** Standard: ISO 15380 OECD 301 B > 60 %*** CEC-L-103-12 CEC-L-33-A-93 Standard: ISO 6743-4 ≥ 80 %*** UPPFYLLER PRIMÄRA MILJÖKRAV UPPFYLLER ANDRA MILJÖKRAV = irrelevant för biologisk nedbrytbarhet * NR = Förnybar råvara, ** Från och med juni 2015, ***Lägsta värde efter 28 dagar DIN = Tysk industristandard, CEC = Samordnande europeiska rådet, OECD = Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling TROVÄRDIG PROVNING Praktik och forskning är viktiga parametrar för utveckling av nya produkter och vidareutveckling av befintliga. En hydraulolja ska inte bara kunna överföra hydraulkrafter, den ska också smörja och kyla aggregat som arbetar med tryck på upp till 400 bar. En återkommande kontroll av MOTOREX Ecosynt-oljor i standardiserade test har tydligt visat att dessa oljor med bred marginal överträffar minimikraven. I diagrammen till höger visas resultaten från nyligen genomförda test med MOTOREX Ecosynt HEES (Hydraulicoil Environmental Ester Synthetic/syntetiska mättade och omättade estrar). TEST OXIDATIONSSTABILITET enligt ASTM D943 TAN (TOTALT SYRATAL) Minimikrav MOTOREX Ecosynt HEES (förlängd användningstid) MOTOREX Ecosynt HEES 46 visade sin tekniska överlägsenhet i TOST (Turbine Oil Oxidation Test/torrt). MEKANISKT VICKERS-PUMPTEST enligt DIN 51 386-2 (250 h) ÖVRE GRÄNS TAN START TAN VIKTFÖRLUST Standard: slitagegränsvärde MOTOREX Ecosynt HEES Standard: slitagegränsvärde MOTOREX Ecosynt HEES RING VINGE I Vickers-pumptestet under 250 h låg MOTOREX Ecosynt HEES 46 långt under de högsta tillåtna slitagevärdena vid ringen och vingen. TEST LASTUPPTAGNINGSFÖRMÅGA enligt DIN ISO 14635-1 © Strama-MPS, Straubing/D BELASTNING Krav enligt standard MOTOREX Ecosynt HEES FZG-kugghjulstest: Kugghjulen drivs i ett oljebad med standardiserad belastning och kontrolleras avseende slitage. I FZG-kugghjulsfastspänningstestet överträffade MOTOREX Ecosynt HEES 46 kravet med ett värde som till och med motsvarar värdet hos en bra växellådsolja! MOTOREX MAGAZINE 119 I JANUARI 2021 9

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES