Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2021 119 SE

 • Text
 • Oecd
 • Hela
 • Hydraulolja
 • Biologiskt
 • Snabbt
 • Continova
 • Januari
 • Hees
 • Ecosynt
 • Motorex

PÅ FÄLTET MED ROTAC

PÅ FÄLTET MED ROTAC BIO PÅ DJUPDYKNING Moderniseringen av Stockholms ”getingmidja”, en av Sveriges trafiktätaste järnvägssträckor, innebär anläggningstekniskt en stor utmaning i ölandskapet. Under vattnet, ned till 10 meters djup, arbetar dykare på brofundamenten med tryckluftsdrivna borrmaskiner. MOTOREX ger med borrhammaroljan Rotac Bio ett viktigt bidrag till projektets framgång. Vid behov av skräddarsydda smörjtekniska lösningar tar specialister gärna hjälp av specialister. Det gör också Dalmex AB i Bålsta. Företaget har specialiserat sig på försäljning och service av rivnings- och borrmaskiner. Dalmex satsar sedan mer än 20 år på avancerade produkter och säljer dem till kunder i hela Sverige. MOTOREX smörjmedel såsom borrhammarolja, mejselpasta, tekniskt fett och sprayer ingår i sortimentet och har blivit mycket populära. HÖG SPECIALISERINGSGRAD Svenska Undervattensentreprenader AB, förkortat SUAB, är kund hos Dalmex AB och arbetar med MOTOREX- produkter. SUAB utför arbeten under eller i anslutning till vatten: konstruktion, reparation, blästring, svetsarbete, formbygge, rörledningsarbete och kabeldragning, för att bara nämna några exempel. Just nu består en del av arbetet i att torrlägga fundamentdelar för att nya betongfundament ska kunna gjutas i torrhet. Arbetet sker från en flytande plattform i tremannalag. Plattformen och dykarna kommunicerar via radio. Dyktiden varierar allt efter djupet. Vid djup ned till 10 meter arbetar dykarna cirka 70 minuter. ARBETE UNDER VATTEN På de flytande plattformarna finns hela infrastrukturen, dvs. en välutrustad verkstadscontainer, andningsluftförsörjningen till dykarna och kompressorn för de tryckluftsdrivna verktygen. En viktig faktor för en tillförlitlig drift av maskinerna är den borrhammarolja som tillförs till tryckluften. Luft- och oljeblandningen kyler och smörjer verktyget, till och med under vatten! En bra smörjning underlättar också verktygsbytena, 24

På byggplatsen arbetar man från välutrustade flytande plattformar. För att dykaren ska få på sig torrdräkten behövs minst två personer. Före dykningen får borrmaskinen en extra portion smörjmedel. Dykaren är säkrad med en lina och får syrgas och tryckluft via slangar. FAKTA Företag Dalmex AB Svenska Untervattensentreprenader AB Huvudkontor Bålsta Strängnäs Startades 1992 1960 Anställda 4 24 Webbplats www.dalmex.se www.suab.nu Skellefteå SLUSSEN/ STOCKHOLM Stockholm som också äger rum under vatten. Det kalla vattnet kan motverkas med rätta kläder under torrdräkten. Radiokommunikationen är nödvändig för att ge stöd åt dykarna och garantera säkerheten. MOTOREX ROTAC BIO På inrådan från Dalmex bestämde man sig hos SUAB för MOTOREX Rotac Bio. Att använda biologiskt snabbt nedbrytbara smörjmedel är för SUAB:s specialister en viktig åtgärd för att minska miljöbelastningen. Den helsyntetiska oljan har tagits fram för att användas i tryckluftsdrivna maskiner. Den blandar sig bra med luften, tar upp fukt på ett kontrollerat sätt och ger ett optimalt korrosionsskydd. Specialtillsatser hindrar den fukt som finns i tryckluften från att kristalliseras (frysa). MOTOREX Rotac Bio övertygar genom fördelar som t. ex. • biologiskt snabbt nedbrytbar, OECD 301 B • bättre skydd mot korrosion och slitage • bredare temperaturområde • optimal tryckupptagningsförmåga • bästa vidhäftning FÄRDIGSTÄLLANDE ENLIGT PLAN Som en av många underentreprenörer utför SUAB bara en del av projektet i getingmidjan. För att anläggningen, som delvis är från 1950-talet, ska kunna tas i drift i moderniserat skick till planerat datum krävs kompetens, uthållighet och innovation. Det är egenskaper som också MOTOREX bidrar med för att få upp projektet på torra land. • Malmö MOTOREX MAGAZINE 119 I JANUARI 2021 25

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES