Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2021 119 SE

 • Text
 • Oecd
 • Hela
 • Hydraulolja
 • Biologiskt
 • Snabbt
 • Continova
 • Januari
 • Hees
 • Ecosynt
 • Motorex

MED KONRAD I BRANTA

MED KONRAD I BRANTA SLÄNTER Tekniskt mogna och innovativa lösningar för skogsavverkning i brant terräng bygger på ett stort antal hydrauliska funktioner. Konrad Forsttechnik GmbH:s har valt MOTOREX som partner för fabrikspåfyllningen, tack vare vår effektiva hydraulolja Ecosynt HEES BE och vår stora flexibilitet. Konrad Forsttechnik har skapat sig ett namn på världsmarknaden som specialist för säker, mekaniserad skogsavverkning. Bland de många produkter som konstrueras och tillverkas i Preitenegg i Kärnten i Österrike kan man i huvudsak urskilja två kategorier, skördare och linbanor. Den senare används när terrängen inte längre går att trafikera med traditionella maskiner. När det gäller skogslinbaneteknik är Konrad Forsttechnik världsledande. Med en exportandel på mer än 60 % går leveranserna ända till Japan, Chile och Nya Zeeland. Mobil och godkänd för vägtrafik: Bergsskördaren Mounty (MT 30-2). SCANNA QR-KODEN för att titta på filmen om Konrads bergsskördare Mounty. 22

SKOG Skördaren Highlander under arbete i brant terräng. Den synkrona rörelsen med stegning och vridning och den integrerade dragvinschen ger hjulskördaren en förbluffande kapacitet i brant terräng. FÖRSTAHANDSVAL: MOTOREX Hydrauliska kraftöverföringar har en mycket viktig plats i Konrads produktsortiment. Den tryckbärande vätskan är då av central betydelse för ett säkert, slitagefritt och ekonomiskt arbete. Också HÅLLBARHET skrivs med versaler hos Konrad – andelen maskiner som levereras med biohydrauloljor som standard eller på kundens begäran ökar kraftigt. Med sin biologiskt snabbt nedbrytbara hydraulolja MOTOREX Ecosynt HEES BE 46 blev MOTOREX Konrads partner för första påfyllning. Därvid var följande kriterier utslagsgivande: • Kvalitet och längre användningstid • Miljösymbolen Blauer Engel för export till framför allt Tyskland • MOTOREX höga flexibilitet och kundorientering • Teknisk rådgivning på platsen • Stöd med oljeanalyser och kompatibilitetskontroller • Stöd vid byte till biohydraulolja • Flexibel och snabb logistik MOTOREX har den rätta produkten för varje smörjteknisk tillämpning inom skogsbruket. Konrad Forsttechnik utnyttjar MOTOREX know-how i sina banbrytande lösningar för modern skogsavverkning. • Produktion enligt moderna standarder: Den egna tillverkningen uppgår till mer än 90 % av allt som behövs. Hydraularbeten utgör tyngdpunkten. Bergskördaren Konrad Mounty är ett radiostyrt linkransystem som är monterat på ett lastbilschassi och är skonsamt mot naturen. FAKTA Företag Huvudkontor Startades 1990 Anställda 130 Webbplats Konrad Forsttechnik GmbH Preitenegg (Österrike) www.forsttechnik.at KONRAD MOTOREX MAGAZINE 119 I JANUARI 2021 23

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES