Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2021 119 SE

 • Text
 • Oecd
 • Hela
 • Hydraulolja
 • Biologiskt
 • Snabbt
 • Continova
 • Januari
 • Hees
 • Ecosynt
 • Motorex

MOTOREX. DÅ GÅR DET SOM SMORT. Läs mer på www.motorex.se OIL FINDER Follow us: 2

INNEHÅLL LEDARE NYTT 4 Nyheter från MOTOREX AKTUELLT 6 Hygienprodukter som skyddar HYDRAULOLJA 8 Ecosynt hydraulolja den gröna kraften I FORM FÖR FRAMTIDEN Till alla våra kunder och läsare! REPORTAGE 12 Hanspeter trimmar tävlingsmotorsågar INSIDE 16 Utbyggnad av sprayproduktionen dubbla kapaciteten INDUSTRI 18 Avancerad medicinteknik med MOTOREX från A till Ö CAR LINE 20 Samarbete med Continova SKOG 22 Med Konrad i branta slänter PÅ FÄLTET 24 Med Rotac Bio på djupdykning SMÅTT OCH GOTT 26 Häftiga idéer / Visste du att …/ Serie När Edy Bucher 1944 började i sin far Arnold Buchers företag såldes läderoch golvvårdsmedel under namnet REX. ”Junior” blev snabbt medveten om den marknad som växte fram pga den tilltagande motoriseringen. REX kompletterades med MOTOR, och från 1947 såldes de första smörjmedlen under märkesnamnet MOTOREX. Idag, mer än 70 år senare, är produkterna och varumärket MOTOREX kända och efterfrågade i 89 länder i alla världsdelar. Än idag är företaget i familjens ägo – numera den fjärde generationen. Med målsättningen att i framtiden kunna fungera ännu effektivare och smidigare slog man den 1 januari 2021 ihop de tre schweiziska bolag som är aktiva i MOTOREX-BUCHER-gruppen: moder- och produktionsbolaget BUCHER AG LANGENTHAL (motorfordon), MOTOREX AG (industri) och MOTOREX-TOPTECH AG (verkstadsinstallationer) har blivit till MOTOREX AG. Tillsammans med MOTOREX-företag i Tyskland, Österrike, Frankrike, Sverige, Polen och USA har vi bildat MOTOREX-BUCHER GROUP AG. För att nya möjligheter ska kunna utnyttjas är företagets hälsotillstånd av särskilt stort värde i tider med stora utmaningar. Ett exempel på detta är MOTOREX nyligen uppbyggda skydds- och hygiensortiment. Det är perfekt avstämt mot behoven hos vår kundkrets och kombinerar certifierad säkerhet med MOTOREX-typisk funktion och tillförlitlighet. Också i det starkt konkurrensutsatta segmentet hydruloljor börjar det röra på sig. Vilka lösningar som MOTOREX kan erbjuda på den imponerande mångfalden av krav kan du läsa om på sidorna 8 till 11. Samarbetet med Continova kan säkert vara av stort intresse för personbilsbranchen. Jag önskar er en spännande läsning och sänder er mina hjärtliga hälsningar. Michel Wyden Finans- och IT-chef, ledamot i ledningsgruppen MOTOREX AG UTGIVNING Sverige: MOTOREX NORDIC AB I Kristineholmsvägen 12 I 441 39 Alingsås I Tel. +46 (0)31 94 64 94 I nordic@motorex.com I www.motorex.se I Utgivare: MOTOREX AG I Bern-Zürich-Strasse 31 I CH-4901 Langenthal I Tel. +41 (0)62 919 75 75 I Fax +41 (0)62 919 75 95 I Kundservice via telefon. Råd och problemlösning på tyska, franska och italienska I Ansvarig utgivare: Reto Tschannen I Spåk: Tyska, franska, engelska och svenska I Sammantagen upplaga: 60 000 exemplar I Design, redaktion och grafisk form: AESCHLIMANN, Advertising Concepts and PR GmbH, Gümligen I Översättning: Idiom AB, Kinna, Sverige I Grafik och prepress: BURKI SCHERER AG, Oftringen I Tryck: www.justnu.se I Texterna får användas vid angivande av källa. I Omslagsfoto: Marc Rinaldi, Skogshuggartävling, Carol Fuchs I MOTOREX ® och alla produktnamn är internationellt skyddade varumärken. I Vi påtar oss inget ansvar för tryckfel eller ändringar i teknisk data. MOTOREX MAGAZINE 119 I JANUARI 2021 3

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES