Views
1 year ago

MOTOREX MAGAZINE 2020 118 SE

 • Text
 • Kunder
 • Utveckling
 • Gressel
 • Nedbrytbara
 • Fokus
 • Oktober
 • Snabbt
 • Biologiskt
 • Produkter
 • Motorex

AKTUELLT FOKUS

AKTUELLT FOKUS HÅLLBARHET VAD BETYDER ”HÅLLBARHET”? Hållbarhet har sedan lång tid varit viktigt för MOTOREX. Som tillverkare av kemisk- tekniska produkter arbetar vi i ett känsligt område. MOTOREX tar egna initiativ för att hitta tekniskt innovativa och samtidigt hållbara lösningar. Edi Fischer, VD för MOTOREX, visar hur varierande åtgärderna är. Hållbarhet är ett mångsidigt begrepp – hur tolkar man det hos MOTOREX? Hållbarhet innebär att väga dagens och framtidens miljömässiga, ekonomiska och sociala behov mot varandra. MOTOREX tolkar hållbarhet så att kommande generationers och miljöns intressen ständigt måste vägas in och återspeglas i vårt handlande. Om vi t. ex. vill locka till oss extra bra medarbetare måste vi ha en företagskultur som ser människan som en helhet. Med högkvalitativa produkter kan vi påverka fordonens livslängd, utsläpp och energianvändning positivt. Hur yttrar sig hållbarhet i MOTOREX produktsortiment? Vi utvecklar sedan årtionden produkter med mycket hög teknisk standard, som också uppfyller kraven på hållbarhet. Vi lyckas med detta tack vare vår omfattande kapacitet inom forskning och utveckling. I vår produktutveckling finns tre hållbarhetsfaktorer som fungerar som drivmotorer: 1. Produkternas biologiska nedbrytbarhet När det gäller teknisk tillförlitlighet och användningstid är dagens biologiskt snabbt nedbrytbara produkter minst lika bra som, om inte rentav överlägsna, de konventionella. En viktig produktgrupp är hydrauloljor som MOTOREX Ecosynt HEES, som baseras på förnybara råvaror. Eller cykelvårdsserien Bike Line som lanserades år 2000 och så gott som genomgående består av biologiskt nedbrytbara produkter. Edi Fischer, VD MOTOREX-BUCHER GROUP AG 2. Hälsa och säkerhet vid användning Många företag inom metallbearbetningsindustrin arbetar idag med innovativa och extra skonsamma bearbetningsvätskor från MOTOREX. På så sätt har problem som tidigare ständigt förekom, t. ex. hud - irritationer, eliminerats. Med vårt system Swisscare Management går det dessutom att sänka kostnaderna, vilket du kan läsa om på sidan 12. 3. Reducering av bränsleförbrukning och CO 2-utsläpp Ju mer tunnflytande motor- och växellådsoljor är, desto lägre blir friktionsmotståndet och energiåtgången. Utmaningen består i att även med låg viskositet (SAE 0W-X) säkerställa optimal drift och långa serviceintervall. Det kan låta förvånande, men här har vårt engagemang i motorsporten varit till stor hjälp för oss. Där tänjs det möjligas gränser ut och vi kan utnyttja erfarenheterna i våra produkter. Hur ställer sig MOTOREX till eldrivna fordon, som inom politiken betraktas som särskilt hållbara? Experterna tvistar om huruvida de eldrivna fordonen redan idag kan ses som hållbara eller kommer att bli det i framtiden. Faktum är att politiker i hela Europa anser att man bör satsa på dem. En öppen fråga är till exempel hur eldrivna fordon bidrar till att finansiera underhållet av gator och vägar. Vi tror att det i framtiden kommer att finnas en mix av många olika drivsystem. Bensinoch dieselmotorer kompletteras med el- och vätgasdrift och med CO 2- vänliga syntetiska bränslen eller gas. Smörjning och kylning är fortfarande utmanande områden och öppnar nya verksamhetsområden för oss. Hur strävar MOTOREX efter hållbarhet i den egna verksamheten? MOTOREX vidtar kontinuerligt åtgärder för att minska energiåtgången (CO 2-certifikat), för att förhindra att avfall genereras och för att förbättra arbetsplatskvaliteten. Vi går längre än vad lagen och tillämpliga standarder, t-ex ISO 14001, kräver. Ett stort steg var när vi införde det fiffiga piggingsystemet (sköljning och rengöring av produktledningar med hjälp av gummiproppar) i produktionen i Langenthal. Då kunde vi reducera de inom branschen vanliga spolningsförlusterna med cirka 80 %. Med det solenergisystem vi installerade 2017 på den nya byggnaden i Langenthal (900 m 2 ) använder vi egen solel till produktionen. Summan av många små steg leder till varaktig hållbarhet. Involverar ni också företagen uppströms och nedströms i kedjan? I huvudsak är det leverantörer som med jämna mellanrum granskas och bedöms enligt en bred kriteriekatalog. Vid anskaffning av basoljor, t. ex. förnybara vegetabiliska produkter, kräver vi dokumentation upprättad av auktoriserat revisionsföretag. Vi försöker också påverka leveranssättet – där det är möjligt satsar MOTOREX på järnväg. Betydligt mer än 50 % av vår produktion levereras via den egna järnvägsanslutningen i Langenthal eller i kombitrafik. Vi har ett mycket nära samarbete med leverantörer av emballage material. Sedan inte länge och ännu i begränsad mängd finns oljeflaskor av återvunnen plast. Ett välkommet alternativ som MOTOREX genast började använda för vissa produkter. MOTOREX satsar på kvalitet och lång livstid – vad har det med hållbarhet att göra? Som ett mer än 100 år gammalt schweiziskt familjeföretag tillämpar vi sedan lång tid en långsiktig strategi. Högsta möjliga produktkvalitet är en central framgångsfaktor. Ett exempel: Biologiskt nedbrytbar hydraulolja kan användas ungefär 5 gånger längre tid än mineraloljebaserad. Då får vi sälja mindre på kort sikt, men på lång sikt kan vi erbjuda kunden en mer ekonomisk lösning. Resursbehovet minskar och andelen förnybara basoljor ökar. Vi får nya kunder och kan fortsätta att driva utvecklingsarbetet framåt. Det tjänar båda parter på. MOTOREX producerar i Schweiz, Frankrike och Polen. Varför? Många av våra mångåriga kunder har växt under senare år och öppnat företag, verkstäder eller byggplatser över hela Europa. Med de tre strategiskt placerade fabrikerna optimerar vi kundnärheten och minskar transporterna. Vårt nätverk gör det möjligt att redan på fabriken fylla på t.ex. maskiner med en specifik produkt om kunden så önskar. Det förenklar processer och sparar resurser. MOTOREX har med åren så att säga ”växt ikapp”. motorex.com/environment 6 MOTOREX MAGAZINE 118 I OKTOBER 2020 7

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES