Views
1 year ago

MOTOREX MAGAZINE 2020 118 SE

 • Text
 • Kunder
 • Utveckling
 • Gressel
 • Nedbrytbara
 • Fokus
 • Oktober
 • Snabbt
 • Biologiskt
 • Produkter
 • Motorex

PRODUKTER ”

PRODUKTER ” MOTOREX LEVERERAR INTE BARA PRODUKTER, UTAN ÄR MED SIN SNABBT BIOLOGISKT NEDBRYTBART KUNDNÄRHET OCH RÅDGIVNINGS- KOMPETENS OCKSÅ EN VERKLIG SAMARBETSPARTNER. ” Robert Konvalina Internationell försäljningschef MOTOREX-BUCHER GROUP AG Det går inte alltid att helt förhindra att olika ämnen kommer ut i omgivningen. Det gäller t. ex. för förlustsmörjning av räls, växlar, linor, öppna kättingar och liknande tillämpningar. Miljöbelastningen kan sänkas utan tekniska kompromisser om man använder miljövänliga och snabbt biologiskt nedbrytbara produkter. www.blauer-engel.de/uz178 MER SÄKERHET OCH BÄTTRE EKONOMI MOTOREX saluför ett brett sortiment av extra hållbara produkter som är biologiskt snabbt nedbrytbara och/eller baseras på förnybara, naturliga råvaror (vegetabiliska oljor), t. ex.: effektiva rengöringsmedel tekniskt fett olika smörjmedelssprayer hydrauloljor släppmedel kedjeoljor borrhammarolja/mejselpasta växellådsoljor m m linsmörjmedel MOTOREX kan erbjuda kraftfulla alternativ för så gott som alla smörjtekniska tillämpningar. EFFEKTIVA VERKSTADSSYSTEM * Överallt används specialmaskiner för maximala insatser i mänsklighetens tjänst. Men där arbete utförs kan som bekant också fel uppstå. Fel orsakar ofta inte bara stopp i arbetet eller ekonomiska skador utan kan också belasta naturen. Om ett hydraulsystem inom lantbruk, entreprenad eller skogsbruk börjar läcka kan avsevärd mängd hydraulolja släppas ut okontrollerat i omgivningen på bara några sekunder. Om maskinen, som den visade skördaren arbetar i ett grundvattenskyddat område får enligt lag bara en biologiskt snabbt nedbrytbar hydraulolja användas. Den extra investeringen i biovätska betalar sig redan vid en första skada med läckage. Korrekt hantering av vätskorna är ett viktigt bidrag till ökad hållbarhet. En stor sparpotential ligger också i sköljsystemet MOTOREX Dynco för växellådsolja. Förut gick flera gånger växellådsoljevolymen åt för ett komplett byte av oljan i en automatväxellåda. * finns inte på alla marknader MOTOREX Dynco spolsystem för växellådsolja MOTOREX hydrauloljesortiment omfattar många olika effektiva och åldringsbeständiga produkter. En ny standard sätts av de enligt OECD 301B biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljorna MOTOREX Ecosynt Hees/Ecosynt Hees BE, som baseras på mättade estervätskor. De har visat sig ha ungefär fem gånger längre användningstid och kan blandas med jämförbara produkter om tillämpliga regler följs. Med MOTOREX Dynco byts hela systemvolymen ut mot ny ATF-olja i ett enda digitalt styrt sköljförlopp. Med tillsatsen Pre Flush från MOTOREX till den gamla ATF-oljan kan avlagringar lösas upp och föras bort. Högsta möjliga rengöring garanteras. FOKUS HÅLLBARHET 22 MOTOREX MAGAZINE 118 I OKTOBER 2020 23

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES