Views
1 year ago

MOTOREX MAGAZINE 2020 118 SE

 • Text
 • Kunder
 • Utveckling
 • Gressel
 • Nedbrytbara
 • Fokus
 • Oktober
 • Snabbt
 • Biologiskt
 • Produkter
 • Motorex

INNEHÅLL LEDARE ECOSYNT

INNEHÅLL LEDARE ECOSYNT HEES. GRÖN KRAFT. Kraft, mångsidighet, ekonomi. NYTT 4 Nyheter från MOTOREX INTERVJU 6 Vad betyder hållbarhet? Intervju med VD Edi Fischer FORSKNING OCH UTVECKLING 8 Gröna innovationer med framtid Till alla våra kunder och läsare! HÅLLBARHET HOS FÖRETAG INDUSTRI 12 Processoptimering med Swisscare Management System INSIDE 16 Kontinuerlig optimering av infrastruktur och processer PRODUKTER 20 Hållbarhet hos kunderna – fyra temaområden med potential Hållbarhet har blivit ett utslitet slagord i diskussioner som ofta förs emotionellt om klimatförändring, miljöskydd, CO 2-utsläpp, förbrännings- och elmotorer och mycket annat. Den som påstår sig verka för hållbarhet gör ofta också anspråk på moralisk överlägsenhet. Hållbarhet är definitionsmässigt ett begrepp med många bottnar. Det innefattar en avvägning mellan olika målsättningar för olika kravgrupper och tidsperspektiv. Hållbarhet kräver att man tänker i nätverk och sammanhang och ger inte plats för ensidiga intressen. De flesta företag har en långsiktigt hållbar existens som mål. De har inget annat val än att ständigt göra avvägningar. Behoven hos kunder, medarbetare, samhälle och miljö är mångskiftande. Kommande generationers behov är något som ett företag normalt tar stor hänsyn till. Utveckling och innovation är typiska aktiviteter för företag som förbereder sig för framtiden. Tyvärr är det alltför ofta det omvända som gäller inom politiken. Den som efter valtaktiska beräkningar företräder ensidiga intressen och förnekar utmaningar eller skjuter över dem på nästa generation (till exempel återbetalningen av coronastatsskulden) kan knappast själv göra anspråk på hållbarhet. När det gäller tekniken för mobilitet har experterna många synsätt. Eldrift kommer inte att ersätta förbränningsmotorn helt. Till och med dieselmotorn har nog en chans att rehabilitera sig. Men förbränningsmotorer måste också anpassas till nya CO 2-vänliga bränslen, som gas eller syntetiska drivmedel. Vätgas kommer också att spela en roll i framtiden. Som smörjmedelstillverkare vidareutvecklar vi sedan många år våra produkter efter tre hållbarhetslinjer: • Nya motor- och växellådsoljor ska minska bränsleförbrukningen och därmed CO 2-utsläppen • Utökning av de starkt efterfrågade biosmörjmedelssortimenten, som både tekniskt och ekonomiskt står på en mycket hög nivå • Vidareutveckling av vår kemi vad gäller hälsa och säkerhet I det här numret av tidskriften får du vet mer om hur vi hos MOTOREX också i våra interna rutiner och processer strävar mot hållbara mål. SERVICE 24 Mervärde genom analys POSTER 25 Faropiktogram Trevlig läsning! Edi Fischer VD, MOTOREX-BUCHER GROUP AG Follow us SMÅTT OCH GOTT 26 Häftiga idéer / Visste du att …/ Serie MOTOREX ECOSYNT HEES sätter nya gränser för prestanda, användning och kostnadseffektivitet. Inte många andra hydraulvätskor kombinerar dessa egenskaper lika bra med biologisk nedbrytbarhet enligt OECD 301B. Testa den i hydrauliken! www.motorex.se UTGIVNING Sverige: MOTOREX NORDIC AB I Kristineholmsvägen 12 I 441 39 Alingsås I Tel. +46 (0)31 94 64 94 I nordic@motorex.com I www.motorex.se I Utgivare: MOTOREX-BUCHER GROUP AG I Bern-Zürich-Strasse 31 I CH-4901 Langenthal I Tel. +41 (0)62 919 75 75 I Fax +41 (0)62 919 75 95 I Kundservice via telefon. Råd och problemlösning på tyska, franska och italienska I Ansvarig utgivare: Reto Tschannen I Spåk: Tyska, franska, engelska och svenska I Sammantagen upplaga: 60 000 exemplar I Design, redaktion och grafisk form: AESCHLIMANN, Advertising Concepts and PR GmbH, Gümligen I Översättning: Idiom AB, Kinna, Sverige I Grafik och prepress: BURKI SCHERER AG, Oftringen I Tryck: www.justnu.se I Texterna får användas vid angivande av källa. I Omslagsfoto: Shutterstock, YuRi Photolife I MOTOREX ® och alla produktnamn är internationellt skyddade varumärken. I Vi påtar oss inget ansvar för tryckfel eller ändringar i teknisk data. 2 MOTOREX MAGAZINE 118 I OKTOBER 2020 3

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES