Views
1 year ago

MOTOREX MAGAZINE 2020 118 SE

 • Text
 • Kunder
 • Utveckling
 • Gressel
 • Nedbrytbara
 • Fokus
 • Oktober
 • Snabbt
 • Biologiskt
 • Produkter
 • Motorex

INSIDE INTELLIGENT

INSIDE INTELLIGENT ENERGIFÖRVALTNING MOTOREX har en sammanlagd tankkapacitet på 13 miljoner liter. Tankanläggningarna uppfyller gällande säkerhetskrav. I produktionsprocessen tillförs de flesta vätskorna till bearbetningen i varmt tillstånd, men eftersom tank- och produktionsanläggningarna är isolerade blir energibehovet lägre. Samtidigt återförs spillvärmen från produktionen till kretsloppet. Det är en av många åtgärder för att förbättra CO 2-balansen. MOTOREX definierar varje år om olika miljöparametrar som avfallsmängd och total energiåtgång. För att optimera balansen mellan miljöparametrarna satsar man vid alla fabrikerna på många olika åtgärder. Fabriken i Langenthal genererade exempelvis i fjol själv med sitt solenergisystem mer än en fjärdedel (400 000 kWh) av produktionens totala elbehov. Dessutom bidrar åtgärder som energitekniskt optimerade värme- och kylsystem, rörelsestyrd LED-belysning, energisparande cirkulationspumpar, återvinningskoncept för förpack- KORTA TRANSPORTER TACK VARE TRE PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR ningar och mycket annat till en konsekvent förbättring av miljöpåverkande verksamheter. MOTOREX deltar i program för minskade CO 2-utsläpp och optimerad energieffektivitet. • PIGGNING I STÄLLET FÖR SPOLNING Exakt påfyllning av blandare i produktionen är avgörande för processäkerheten. För att förebygga icke önskvärda sammanblandningar måste ledningarna till blandarna rengöras efter varje användning. Med ett piggningssystem skjuts en elastisk plastpuck fram och tillbaka i ledningarna med tryckluft för att rengöra dem. Därigenom kan urspolning av ledningarna med rengöringslösning minskas med mer än 80 %. Högkvalitativa tillsatser och halvfabrikat blandas i ett blandningsrum. Genom den fortlöpande moderniseringen förbättras arbetsförhållandena i produktionen kontinuerligt och personalen avlastas med hjälp av den målmedvetna automatiseringen. Alla produktionsförlopp är nätverksanslutna till processtyrsystemet. SCHWEIZ FRANKRIKE POLEN MOTOREX-BUCHER GROUP AG: huvudkontor och fabrik i Langenthal, Schweiz. Kärnkompetens Bio: YORK SAS i Toulon, Frankrike, hör sedan 2015 till MOTOREX. Anläggningen i Ostrowiec (Polen) ses som den modernaste produktionsanläggningen i branschen. ”ETT ÄPPLE OM DAGEN ...” MOTOREX bjuder sina anställda på färsk frukt varje dag, som förebyggande hälsovård. ALLTID PÅ SÄKRA SIDAN Alla som arbetar hos MOTOREX vet att säkerhet och hälsa alltid kommer i första rummet. Alla förlopp är lättbegripligt definierade enligt ett exakt utarbetat säkerhetskoncept (ASA/EKAS) och kvalitetssäkringssystem (ISO 9001/14001). Dessutom kontrolleras de systematiskt avseende förbättringsmöjligheter. De som arbetar i produktioner får erforderlig fortbildning. Gällande standarder bidrar också till att det arbete som utförs inom företaget görs så miljövänligt som möjligt. Var och en av de tre MOTOREX-fabrikerna har en säkerhetsansvarig. Ett säkerhetsteam ansvarar för varje område inom företaget och analyserar risker och vidtar de åtgärder som krävs. Både i Schweiz och i världen i övrigt kan MOTOREX peka på en positiv tillväxt. Över hälften av alla smörjmedel från Langenthal avsätts utanför Schweiz. Genom egna distributionscentraler i Schweiz, Tyskland Österrike, Frankrike, Sverige och Polen kan vi tillgodose marknaderna snabbt och effektivt. Specialsmörjmedelstillverkaren YORK är ledande på den franska marknaden för linbaneoljor och biologiskt snabbt nedbrytbara smörjmedel. Dessutom har företaget en hög igenkännings- och utbredningsgrad inom segmenten transport, jordbruk, entreprenad och skogsbruk. YORK:s kärnkompetens ligger framför allt inom hållbara produkter. YORK kan också falla tillbaka på ett omfattande kunskap som MOTOREX kan utnyttja fullt ut för sina kunder. Zertifiziertes Managementsystem ISO 9001 / ISO 14001 Med den tredje produktionsanläggningen i Ostrowiec i Polen skapar MOTOREX geografisk närhet till viktiga marknader i norr och öster. De kan nu i och med den nya produktionsanläggningen med placering inom EU tillgodoses snabbt och effektivt. Fabriken har utformats efter senaste produktions-, energi- och miljöteknisk kunskap. Tre produktionsanläggningar – en MOTOREX-kvalitet. • FOKUS HÅLLBARHET 18 MOTOREX MAGAZINE 118 I OKTOBER 2020 19

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES