Views
1 year ago

MOTOREX MAGAZINE 2020 118 SE

 • Text
 • Kunder
 • Utveckling
 • Gressel
 • Nedbrytbara
 • Fokus
 • Oktober
 • Snabbt
 • Biologiskt
 • Produkter
 • Motorex

INDUSTRI

INDUSTRI MOTOREX SMART MIX Det automatiska tillförselsystemet för skärvätskan MOTOREX Smart Mix är hos Gressel AG sammankopplat via rörledningar med en kedja av Starrag Heckert HEC 500 bearbetningsceller. Vätskan förs dit med kapaciteten 90 liter per minut, centralt blandat i ett mycket noggrant system. Detta garanterar konstant droppstorlek, optimal kylning och smörjning och lägre förbrukning. En 900-literstank kan fyllas med färsk tempererad emulsion på 10 minuter. Det klarade inte det gamla blandningssystemet lika bra. I kombi nation med MOTOREX Smart Sumps (se funktionsschemat på sida 15) uppnås förut okända dimensioner inom vätskeförsörjningen. Systemet klarar av att försörja upp till 100 verktygsmaskiner. MOTOREX SWISSCARE MOTOREX COOLANT BOX Automatiskt system för hantering av skärvätska AUTONOM BLANDNING, DOSERING OCH PÅFYLLNING FÖRHINDRAR MASKINSTILLESTÅND PÅ GRUND AV TORRKÖRNING OPTIMAL FILTRERING AV SKÄRVÄTSKAN OCH AVSKILJNING AV OÖNSKAD OLJA OMFATTANDE ÖVERVAKNING (FÖRBRUKNING, KONCENTRATION, TEMPERATUR, PH-VÄRDE, LEDNINGSFÖRMÅGA) KONTROLLERAD BAKTERIETILLVÄXT GENOM INFUSION AV OZON OCH LUFT HÖG PROCESSÄKERHET MED LÅGA DRIFTKOSTNADER FÖRSÖRJER UPP TILL 6 MASKINER MOTOREX SMART MIX Automatisk tillförsel av skärvätska Skärvätskan tillförs till MOTOREX Smart Mix direkt från fatet eller containern. Detta garanterar en sluten tillförselkedja, och inga föroreningar förekommer. En sensor över vakar nivån i skärvätskeförrådet. Vid en rutinkontroll som utfördes av MOTOREX applikationschef kontrollerades inställningar som koncentration i %, pH-värde, ledningsförmåga, temperaturer osv. för skärvätsketillförseln i Swisscare Management System. EXAKT BLANDNING TILL ÖNSKAD KONCENTRATION INGEN AVVIKELSE I EFTERDOSERINGSBEHOVET SENASTE BLANDNINGSTEKNIK GARANTERAR KONSTANT DROPPSTORLEK MED OPTIMAL KYLKAPACITET UPP TILL 25 % BESPARING AV SKÄRVÄTSKAN INGEN LAGRING AV FÄRDIGBLANDAD SKÄRVÄTSKA FÖRSÖRJER UPP TILL 100 MASKINER MED KAPACITETEN 90 LITER PER MINUT (PÅFYLLNINGSVOLYM) AUTOMATISK TILLFÖRSEL MÖJLIG VIA RÖRSYSTEM Upp till 56 arbetsstycken kan spännas fast rationellt på det här mycket noggranna uppspänningstornet hos Gressel AG och bearbetas utan avbrott. Därvid används den automatiskt upparbetade skärvätskan MOTOREX Magnum UX 550. MOTOREX SMART SUMP Automatiskt hanteringssystem för processvätska VOLYMSTYRD OCH OBEROENDE PÅFYLLNING FÖRHINDRAR MASKINSTILLESTÅND PÅ GRUND AV TORRKÖRNING OMFATTANDE ÖVERVAKNING (FÖRBRUKNING, VISKOSITET, NEDSMUTSNINGSGRAD, OLJEOXIDATION, PARTIKLAR) OPTIMAL FILTRERING AV SKÄRVÄTSKAN AVSKILJNING AV EXTERN OLJA TILL 25-LITERSDUNK MINSKNING AV OMHÄNDERTAGEN SKÄRVÄTSKA MED UPP TILL 80 % HÖG PROCESSÄKERHET OCH LÅGA DRIFTKOSTNADER gressel.ch Gressel AG:s spännsystem är en förutsättning för exakta tillverkningsresultat. Det aktuella sortimentet omfattar mer än 20 olika produktfamiljer med olika fastspänningslösningar. MOTOREX SWISSCARE. WE CARE. FOKUS HÅLLBARHET 14 MOTOREX MAGAZINE 118 I OKTOBER 2020 15

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES