Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2019 115 SE

 • Text
 • Motorex
 • Swisscool
 • Snabbt
 • Tekniska
 • Biologiskt
 • Hela
 • Maskiner
 • Donau
 • Timmar
 • Dessutom
MOTOREX Magazine 2019 115 SE

HYDRAULIK HEES

HYDRAULIK HEES HYDRAULOLJA I STRESSTEST 5 GÅNGER STABILARE En standard är i princip ett enhetligt regelverk. För särskilt krävande tillämpningar kan eventuella minimikrav också skärpas. I en anbudsförfrågan från den schweiziska armén begärdes en fem gånger längre testtid. MOTOREX snabbt biologiskt nedbrytbara HEES-hydraulolja klarade det här stresstestet utan problem. Moderna, biologiskt snabbt nedbrytbara (OECD 301 B) HEES-hydrauloljor är typiska representanter för den nya och miljövänliga oljegenerationen. PREMIUMRÅVAROR För de HEES-råvaror (HEES = Hydraulic Environmental Ester Synthetic) som finns på marknaden kan kvaliteten vara mycket olika. För att HEEShydrauloljan enligt DIN ISO 15380 ska vara stabil och som i det aktuella exemplet kunna bibehålla sina positiva egenskaper under den begärda utökade testtiden använder MOTOREX enbart kvalitativt högklassiga, fullständigt mättade estrar. I kombination med ett exakt avstämt tillsatspaket och flera förädlingssteg får hydraulolja de önskade egenskaperna (slitageskydd, skjuvstabilitet, smörjeffekt, korrosionsskydd, oxidations-/åldringsstabilitet osv.). FÖRLÄNGT TEST I den schweiziska arméns anbudsförfrågan krävdes en femfaldig testtid för det stränga Cincinnati Milacrontestet (CMT). Det visar vilka extrema krav som ställs på hydrauloljan. Det är emellertid inte bara inom armén som det förekommer att ett hydraulsystem får stå stilla under lång tid för att sedan inom några sekunder växlas om till en ofta flera timmar lång fullastdrift. Just då krävs en 100-procentig kapacitet hos tryckvätskan. Testet genomfördes vid ett opartiskt laboratorium som den schweiziska armén valt. Dessutom kräver DIN ISO 15380 ytterligare ett test: det torra testet Turbine Oil Oxidation (TOST). Se nedanstående ruta för beskrivning och resultat av testen. 8

CINCINNATI MILACRON TEST (CMT) TURBINE OIL OXIDATION TEST (TOST) En kopparstav och en stålstav, rena, polerade och exakt avvägda, ställs separat i en bägare fylld med testoljan och värms upp till testtemperaturen 135 °C i en ugn under 168 timmar. Vid testets slut kontrolleras de båda stavarna visuellt avseende missfärgning och vägs. För oljan undersöks den slammängd som har bildats. ASTM D 2070 I det torra testet (utan vattentillsats) TOST används en oxidationscell av glas. Där placeras ett prov av testoljan tillsammans med en katalysator och värms upp till 95 °C. Syrgas tillförs också kontinuerligt till provet. Resultatet anges i timmar och återspeglar oljans oxidationslivslängd fram till den definierade försurningen. ISO 4263-3/DIN 51554-3 Testlängd standard-HEES 168 timmar Testlängd standard-HEES ² < 600 timmar MOTOREX HEES ¹ 840 timmar MOTOREX HEES 5208 timmar ¹Testlängd enligt schweiziska arméns föreskrift ² Uppfyller minimikraven enligt ISO 15 380 © adobe R. Heim Den högkvalitativa och biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljan från MOTOREX är en perfekt kombination av kapacitet, kostnad och miljökompatibilitet. VIKTIGT I PRAKTIKEN Vattnet måste i praktiken alltid ägnas stor uppmärksamhet när det gäller esterbaserade hydrauloljor. Detta på grund av att även fullständigt mättade estrar kan reagera med vatten. Därför är det vid långtidsanvändning viktigt att regelbundet hålla ett öga på tillståndet hos den biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljan med hjälp av oljeanalys. ordern från den schweiziska armén för påfyllning av påbyggnadskranar, utan gav också ett imponerande bevis på sin kapacitet. MOTOREX omfattande sortiment erbjuder rätt produkt för alla hydrauliska tillämpningar. Din MOTOREX-representant ger dig gärna råd. • FRAMGÅNGSRIKT GENOMFÖRT Med de båda nämnda testen enligt DIN ISO 15380 kan du jämföra produkternas prestanda reproducerbart och beräkna ett pris-/prestandaförhållande. Med det framgångsrikt genomförda testet fick MOTOREX inte bara MOTOREX MAGAZINE 115 I MAJ 2019 9

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES