Views
4 years ago

MOTOREX Magazine 2019 115 SE

 • Text
 • Motorex
 • Swisscool
 • Snabbt
 • Tekniska
 • Biologiskt
 • Hela
 • Maskiner
 • Donau
 • Timmar
 • Dessutom
MOTOREX Magazine 2019 115 SE

HYDRAULIK HEES

HYDRAULIK HEES HYDRAULOLJA I STRESSTEST 5 GÅNGER STABILARE En standard är i princip ett enhetligt regelverk. För särskilt krävande tillämpningar kan eventuella minimikrav också skärpas. I en anbudsförfrågan från den schweiziska armén begärdes en fem gånger längre testtid. MOTOREX snabbt biologiskt nedbrytbara HEES-hydraulolja klarade det här stresstestet utan problem. Moderna, biologiskt snabbt nedbrytbara (OECD 301 B) HEES-hydrauloljor är typiska representanter för den nya och miljövänliga oljegenerationen. PREMIUMRÅVAROR För de HEES-råvaror (HEES = Hydraulic Environmental Ester Synthetic) som finns på marknaden kan kvaliteten vara mycket olika. För att HEEShydrauloljan enligt DIN ISO 15380 ska vara stabil och som i det aktuella exemplet kunna bibehålla sina positiva egenskaper under den begärda utökade testtiden använder MOTOREX enbart kvalitativt högklassiga, fullständigt mättade estrar. I kombination med ett exakt avstämt tillsatspaket och flera förädlingssteg får hydraulolja de önskade egenskaperna (slitageskydd, skjuvstabilitet, smörjeffekt, korrosionsskydd, oxidations-/åldringsstabilitet osv.). FÖRLÄNGT TEST I den schweiziska arméns anbudsförfrågan krävdes en femfaldig testtid för det stränga Cincinnati Milacrontestet (CMT). Det visar vilka extrema krav som ställs på hydrauloljan. Det är emellertid inte bara inom armén som det förekommer att ett hydraulsystem får stå stilla under lång tid för att sedan inom några sekunder växlas om till en ofta flera timmar lång fullastdrift. Just då krävs en 100-procentig kapacitet hos tryckvätskan. Testet genomfördes vid ett opartiskt laboratorium som den schweiziska armén valt. Dessutom kräver DIN ISO 15380 ytterligare ett test: det torra testet Turbine Oil Oxidation (TOST). Se nedanstående ruta för beskrivning och resultat av testen. 8

CINCINNATI MILACRON TEST (CMT) TURBINE OIL OXIDATION TEST (TOST) En kopparstav och en stålstav, rena, polerade och exakt avvägda, ställs separat i en bägare fylld med testoljan och värms upp till testtemperaturen 135 °C i en ugn under 168 timmar. Vid testets slut kontrolleras de båda stavarna visuellt avseende missfärgning och vägs. För oljan undersöks den slammängd som har bildats. ASTM D 2070 I det torra testet (utan vattentillsats) TOST används en oxidationscell av glas. Där placeras ett prov av testoljan tillsammans med en katalysator och värms upp till 95 °C. Syrgas tillförs också kontinuerligt till provet. Resultatet anges i timmar och återspeglar oljans oxidationslivslängd fram till den definierade försurningen. ISO 4263-3/DIN 51554-3 Testlängd standard-HEES 168 timmar Testlängd standard-HEES ² < 600 timmar MOTOREX HEES ¹ 840 timmar MOTOREX HEES 5208 timmar ¹Testlängd enligt schweiziska arméns föreskrift ² Uppfyller minimikraven enligt ISO 15 380 © adobe R. Heim Den högkvalitativa och biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljan från MOTOREX är en perfekt kombination av kapacitet, kostnad och miljökompatibilitet. VIKTIGT I PRAKTIKEN Vattnet måste i praktiken alltid ägnas stor uppmärksamhet när det gäller esterbaserade hydrauloljor. Detta på grund av att även fullständigt mättade estrar kan reagera med vatten. Därför är det vid långtidsanvändning viktigt att regelbundet hålla ett öga på tillståndet hos den biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljan med hjälp av oljeanalys. ordern från den schweiziska armén för påfyllning av påbyggnadskranar, utan gav också ett imponerande bevis på sin kapacitet. MOTOREX omfattande sortiment erbjuder rätt produkt för alla hydrauliska tillämpningar. Din MOTOREX-representant ger dig gärna råd. • FRAMGÅNGSRIKT GENOMFÖRT Med de båda nämnda testen enligt DIN ISO 15380 kan du jämföra produkternas prestanda reproducerbart och beräkna ett pris-/prestandaförhållande. Med det framgångsrikt genomförda testet fick MOTOREX inte bara MOTOREX MAGAZINE 115 I MAJ 2019 9

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES