motorexag
Views
4 years ago

MOTOREX Magazine 2019 115 SE

 • Text
 • Motorex
 • Swisscool
 • Snabbt
 • Tekniska
 • Biologiskt
 • Hela
 • Maskiner
 • Donau
 • Timmar
 • Dessutom
MOTOREX Magazine 2019 115 SE

PÅ FÄLTET © Zech

PÅ FÄLTET © Zech Agrar GmbH GRIMME GER GOD POTATIS Potatis trivs i jorden och både sätts och plockas med hjälp av innovativ jordbruksteknik från Grimme. Maskiner som också används hos Zech Agrar GmbH och hålls i perfekt skick med MOTOREX. Zech Agrar GmbH med huvudkontor i Frauenkirchen i Österrike garanterar en heltäckande försörjningskedja hela vägen från odlingen via skörden till bearbetningsindustrin. Det sker inom en radie på 150 km kring Wien. Där samordnar företaget lantbrukarnas odlingsytor med efterfrågan från industri och handel. Skördetekniskt och logistiskt är det en verklig utmaning, eftersom kända användare såsom McDonald’s® och Kelly’s® vill att beställda mängder med i detalj bestämda kvaliteter ska levereras punktligt. SÄTTNING, SKÖRD, TRANSPORT Effektivitet och hastighet är centrala framgångsfaktorer. Därför är alla maskiner utrustade med GPS-styrning. I maskinparken ingår fem ”Fendt 724”-traktorer, fem Grimme odlingsmaskiner och fyra Grimme potatisplockare. Man ser alltid till att maskinparken uppfyller senaste tekniska krav. Zech har ett mycket nära samarbete med Grimme. Det händer inte så sällan att Grimme testar nyutvecklade maskiner praktiskt hos Zech. TÅLIG OCH STABIL Under säsongen används maskinerna i kontinuerlig drift och utsätts för extrem belastning. ”Då blir effektiviteten hos de smörjmedel som används mätbar”, bekräftar Alexander Zech, som särskilt uppskattar den tekniska rådgivning man får från MOTOREX. MOTOREX Chainlube Professional var till exempel lösningen för att förhindra störande gnissel, omåttligt slitage och till och med brott hos de starkt belastade kedjorna i Grimmes potatisskördare. Genom att alla rörliga delar och de hårt belastade dragstängerna smörjs med MOTOREX fett 5300 har slitaget kunnat minskas avsevärt. Ett välkommet bidrag till en framgångsrik skörd. • ”Mindre slitage och längre drifttider: Chainlube Professional från MOTOREX är det idealiska kedjesmörjmedlet för våra skördemaskiner” Roman Bauer, fabriksansvarig hos Grimme Agrartechnik, Damme, Tyskland. Utomordentliga smörjegenskaper, god penetreringsförmåga, stark vidhäftning, vatten- och smutsavvisande: Chainlube Professionel har utvecklats för just stora belastningar. 24

INSIDE SNABB SPÅRBARHET FÖRST IN, FÖRST UT OPTIMAL LEVERANSBEREDSKAP LOGISTIKDATA I REALTID Genom att införa QR-koder förbättrar MOTOREX både kvalitetsledning och logistik för alla produkter. Till fördel för dig. SPÅRBART: KVALITET OCH LOGISTIK Inom ett produktionsföretag är heltäckande spårbarhet av central betydelse. Här på MOTOREX bestäms, lagras och bearbetas olika slag av information för kvalitetssäkrings- och logistikändamål. QR-koderna hjälper till med detta och är numera, tack vare den mobila scanningen, dessutom oumbärliga, i synnerhet inom företagslogistiken. Det gäller exempelvis vid genomförandet av förbrukningssystemet först in, först ut – där den äldsta satsen också ska förbrukas först. Alla logistikuppgifter finns därför tillgängliga i realtid i datasystemet SAP. För var och en av de över 3500 produkterna kan detaljinformation i följande kategorier hämtas: • Artikel • Tillverkning • Logistik • Råvaror • Kvalitet • Säkerhet QR-koden innehåller två sexsiffriga tal: Till vänster står artikelnumret och till höger finns lagrad information om produktionen. Exempel på information i en etikett. Tack vare mobil scanning finns logistikdatan tillgänglig i realtid. Streckkoden innehåller maskinläsbar information för handeln. SÅ HÄR ANVÄNDER DU KODEN Har du frågor som gäller en levererad produkt? Då kommer din kontaktperson hos MOTOREX att be dig om artikel- och produktionsnumret. Dessa båda sexsiffriga nummer är tryckta under QR-koden. Om det inte går att läsa numren kan du läsa av koden med din mobiltelefon och en universell QR-app. Mobilen visar de båda sexsiffriga numren för dig. • MOTOREX MAGAZINE 115 I MAJ 2019 25

Copied successfully!

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES