Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2019 115 SE

 • Text
 • Motorex
 • Swisscool
 • Snabbt
 • Tekniska
 • Biologiskt
 • Hela
 • Maskiner
 • Donau
 • Timmar
 • Dessutom
MOTOREX Magazine 2019 115 SE

INDUSTRI FRAMGÅNGSSAGA

INDUSTRI FRAMGÅNGSSAGA – SUCCESS STORY WERNER HÜBNER GMBH KVANTSPRÅNG MED SWISSCOOL 8000 Metallbearbetningsindustrin har ett starkt tryck på sig att optimera sina processer. Det bekräftar också Hans-Georg Hübner, ägare och företagsledare för W. Hübner GmbH i nordtyska Lüneburg. Genom introduktionen av skärvätskan Swisscool 8000 från MOTOREX öppnades nya dimensioner för Hübner. Eftersom företaget egentligen är legotillverkare utför det inte bara bearbetning utan också utvecklingsarbete på uppdrag av sina kunder. De ofta mycket komplexa komponenterna med hög kvalitet är till övervägande delen av aluminium, stål och icke-järnmetaller. Perfekt anpassad skärvätska är då av största betydelse. PROCESSFAKTOR EMULSION Fläckbildning på så gott som alla legeringar och luktproblem var skäl nog för Hübner att titta noggrant på den använda skärvätskan. Eftersom problemen inte gick att lösa med den dittillsvarande leverantörens produkt vände man sig till MOTOREX som oberoende smörjteknikspecialist. Situationen analyserades, laboratorieutvärderingar och test med MOTOREX Swisscool 8000 följde. Resultaten kan liknas vid ett verkligt kvantsprång. INGA KOMPROMISSER När resultaten fanns framme var de ansvariga hos Hübner inte längre beredda att göra de kompromisser som var förknippade med den dittillsvarande emulsionen. I och med introduktionen av Swisscool 8000 från MOTOREX, baserad på den banbrytande polymertekniken, åstadkoms följande förbättringar: • kraftigt förbättrad maskinrenhet • klara rutor • mindre utfall av skärvätska på detaljer • inga luktproblem längre • optimalt hallklimat • hög kapacitet vid mycket hög ytnoggrannhet • minskad skärvätskeåtgång med upp till 40 % • ingen mer fläckbildning 22

Toppresultat vid gängskärning (D 2 mm / djup 3,5 mm × D) med en koncentration på bara 7 % (tidigare 13 %) i en smidbar aluminiumlegering (Al Mg 3). De leder företaget med sitt kunnande och engagemang: H.-G. Hübner (ägare) och A. Singelmann (företagsledning). De föreskrivna kvalitetskriterierna kontrolleras flera gånger under produktionen. Skumning PRESTANDAJÄMFÖRELSE Renlighet 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Miljö Swisscool 8000 Konkurrenter Skala från 0 till 10 (låg till hög) Effekt Skärkapacitet Biologisk stabilitet Materialkompatibilitet MED DRIV IN I FRAMTIDEN Familjeföretaget startades 1975. Med för närvarande över 40 moderna CNC-maskiner (medelålder 4 år) är produktionskapaciteten omkring 150 000 maskintimmar per år. Bakom företaget står, förutom H.-G. Hübner (andra generationen), som alltid håller sig informerad om allting och känner alla i företaget personligen, den kompetenta företagsledaren A. Singelmann och fler än 100 medarbetare (medelålder 36 år). Man är också stolt över de 17 lärlingarna. Med målinriktad föryngring och kompetensfrämjande, men också långsiktiga kundrelationer är man hos Hübner beredd inför framtiden, inte minst genom MOTOREX smörjtekniska expertkunnande. • w-huebner-gmbh.de MOTOREX MAGAZINE 115 I MAJ 2019 23

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES