Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2019 115 SE

 • Text
 • Motorex
 • Swisscool
 • Snabbt
 • Tekniska
 • Biologiskt
 • Hela
 • Maskiner
 • Donau
 • Timmar
 • Dessutom
MOTOREX Magazine 2019 115 SE

BYGG OCH ENTREPRENAD Mer

BYGG OCH ENTREPRENAD Mer än nöjda: Simon Burenfjäll, verkstadschef hos Mälarlift AB, till höger och MOTOREX account manager Magnus Eriksson Markkula. MÄLARLIFT MED MOTOREX: DUBBEL FRAMGÅNG ”MOTOREX lösning övertygade mig eftersom den erbjöd ett faktiskt mervärde”, besvarar Simon Burenfjäll frågan om varför Mälarlift använder MOTOREX till sina mer än 700 lyftplattformar. Verkstadschefen och sonen till företaget Mälarlifts grundare utvärderade en ersättning för den dittills använda hydrauloljan. MOTOREX övertygade honom med rätt produkt och kanske framför allt det genomtänkta samarbetet. Skellefteå VÄSTERÅS Stockholm Göteborg Malmö Som passionerad enduroförare kände Simon Burenfjäll till MOTOREX från motorcykelbranschen. Efter att ha besökt MOTOREX svenska webbplats stod det klart för honom att detta företag, med över 100 års erfarenhet och 3500 produkter, kunde vara en potentiell smörjteknikpartner för Mälarlift. KONTINUERLIGT UPPÅT Familjeföretaget Mälarlift startades 1984 i Västerås (100 km väster om Stockholm) av Eskil Burenfjäll och hade till att börja med bara en enda lyftplattform att hyra ut. Under årens lopp utvecklades företaget och hör idag, med fler än 700 hyreslyftplattformar och filialer i Uppsala, Gävle och Stockholm, till de stora inom branschen. Lyftplattformarna hyrs framför allt ut till byggoch tjänsteföretag. Mälarlift kan då erbjuda ett brett urval av arbetsplattformar, saxbord, lyftplattformar, släpvagnslyftar, bandchassin och teleskoplastare. Hur olika de praktiska arbetsmaskinerna än må vara har de en sak gemensamt: hydrauliken. FÖRSVÅRAD ANVÄNDNING ”När maskinerna väl har hyrts ut blir de ofta kvar hos kunden under lång tid”, förklarar Simon Burenfjäll. Lyftplattformarna måste därför vara i perfekt skick innan de efter en omfattande utbildning hamnar i kundernas händer. Användningen i Sverige försvåras av de extrema klimatförhållandena. Vid mycket låga temperaturer går det inte alltid att dosera de hydrauliska funktionerna optimalt. Detta faktum fick Mälarlift att kritiskt granska den dittills använda hydraulvätskan. Trots väder och vind måste hydraulikens funktion alltid kunna garanteras vid systemtemperaturer från − 40 upp till + 100 °C. 20

Ventilblocket styr hydraulfunktionerna på bråkdelar av en sekund, också vid –40 °C. Här finns något för alla: Mälarlifts olika lyftplattformar. RÅDGIVNING OCH TESTNING Vid utvärderingen av den nya hydrauloljan togs hänsyn till både tekniska och ekonomiska parametrar. I slutändan övertygade MOTOREX med sin zinkfria Corex HVLP-D ZF 32, som har utomordentliga viskositets- och temperaturegenskaper. Den avgörande faktorn för Mälarlift var densiteten vid −40 °C. Dessutom måste hela maskinparken täckas in med en och samma hydraulvätska och med förlängda serviceintervall. Genom fackmässig rådgivning och relevanta jämförelsetest skapade MOTOREX ett övertygande beslutsunderlag för Mälarlift. En absolut kundnöjdhet ända fram till slutanvändarna, det vill säga Mälarlifts kunder, stod hela tiden i centrum. En framgång som låter tala om sig. • Man har tio specialutrustade lastbilar för att transportera lyftplattformarna. FAKTA OCH SIFFROR Företag Mälarlift AB Huvudkontor Västerås Startår 1984 Antal anställda 45 Omsättning 2017 103 miljoner kronor Webbplats www.malarlift.se www.malarlift.se MOTOREX MAGAZINE 115 I MAJ 2019 21

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES