Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2019 115 SE

 • Text
 • Motorex
 • Swisscool
 • Snabbt
 • Tekniska
 • Biologiskt
 • Hela
 • Maskiner
 • Donau
 • Timmar
 • Dessutom
MOTOREX Magazine 2019 115 SE

NORDEN © Kungälv

NORDEN © Kungälv Energi MOTOREX I VÄRMEKRAFTVERKET: ALLTID GRÖNT Det svenska värmekraftverket Munkegärdeverket levererar värme och elektricitet dygnet runt, året runt, från solenergi och förbränning av nära tillgängligt träavfall. MOTOREX smörjmedel håller verkets tekniska kretslopp i toppform. Värmekraftverket i Munkegärde tillhör Kungälv Energi Vid för torr blandning brinner det för fort, vilket ger för AB. Energiföretaget är ett aktiebolag som är helägt av lite ånga. Är blandningen för fuktig brinner det inte Kungälvs Kommun. Man har drygt 1000 kunder, däri- alls. ”Fuktbalansen är mycket viktig för att få ut maxi- bland industrier, bostadsrättsföreningar, villaägare med mal effekt ur rökgaskondenceringsanläggningen, som Skellefteå mera. Verket ligger ca 25 km norr om Göteborg. i sin tur värmer upp vattnet”, berättar Ulf Lysmark, temleader på värmekraftverket. Fukthalten är viktig för 100 % FÖRNYBAR ENERGI att rökgaskondenseringssystemet ska kunna utnyttjas Som bränsle används lokalt träavfall, det vill säga grenar optimalt, eftersom detta i sin tur värmer upp vattnet och toppar (GROT) från kommuninvånarnas trädgår- till fjärrvärmen i Kungälv. Förbränningen sker i två Stockholm dar och restprodukter från skogsbruket. Stamverksflis rosterpannor, vid cirka 850 °C. Den kondenserade ångan Göteborg MUNKEGÄRDE och bark är outnyttjade restprodukter från sågverk och pumpas tillbaka till pannan, så att ett slutet system Malmö skogsbruk. Materialet transporteras med lastbil direkt till värmekraftverket och tippas där i två separata bildas. Ångpannorna är sammankopplade med så kallade flashboxar. uppsamlingsfickor. Därefter görs en blandning av 60 % grenar och toppar (GROT) samt 40 % stamverksflis och TURBIN I KONTINUERLIG DRIFT bark. Blandningen görs för att säkerställa den före- Varje timme genereras den väldiga mängden 31 ton skrivna fukthalten på 50 %. ånga och tillförs kontinuerligt till turbinen via den så 18

Lyft av flera ton tunga laster dygnet runt: Gripkranarna för blandning och tillförsel av fastbränslemassan. ”Oljeanalyser hjälper oss utnyttja smörjmedel optimalt”, Ulf Lysmark (till höger) och Magnus Angelholm gläder sig åt MOTOREX värdefulla tjänster. Oljeprovet ger meningsfull information om anläggningens tillstånd. FAKTA OCH SIFFROR Företag Kungälv Energi AB Huvudkontor Kungälv Sweden Startår 1992 Antal anställda 80 (hela koncernen) Omsättning 2018 327 miljoner kronor Webbplats www.kungalvenergi.se kallade ”flashboxen”, som har till uppgift att sänka trycket från 25 bar till 11 bar. Trycksänkningen gör att vattnet snabbt övergår i ångform. Turbinen har en effekt på 2,7 MW och arbetar dygnet runt med ett enda schemalagt servicestopp per år. Den flera ton tunga turbinrotorn har ett driftvarvtal på 1500 varv per minut och utsätts för hög belastning från tryck, värme och fukt. Den smörjs med MOTOREX högeffektiva och oxidationsstabila Turbine Oil ISO VG 46. Det bör också nämnas att anläggningen har en kraftfull värmeackumulatortank med kapaciteten 40 MWh och ett eget solen ergisystem. Turbinen gör att Munkegärde inte bara är självförsörjande när det gäller elektricitet, man kan även sälja elektricitet. STARK SMÖRJTEKNIK Hela anläggningen sköts av bara 8 personer. Därför är processerna automatiserade. Hydrauliken spelar då en central roll. Pumpar, cylindrar och ventiler levererar maximal kapacitet under klimatmässigt krävande förhållanden. Kraften överförs med hydrauloljan MOTOREX Corex HV/Corex HLP. Slitage och dyrbara driftstopp förhindras med olika tekniska smörjfetter. Elden måste hållas brinnande dygnet runt. När förbränningsprocessen har slutförts är det åter hydrauldrivna kranar och gripar som för bort flyg- och bottenaskan för återvinning. Det som blir kvar används i enlighet med Skogsvårdsstyrelsens stränga bestämmelser som gödningsämnen inom skogsindustrin. På så sätt sluts kretsloppet på nytt, och värmekraftverket i Munkegärde producerar hållbart omkring 150 GWh varje år. Din MOTOREX-representant ger dig gärna råd också för dina egna tillämpningar. • kungalvenergi.se MOTOREX MAGAZINE 115 I MAJ 2019 19

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES