Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2019 115 SE

 • Text
 • Motorex
 • Swisscool
 • Snabbt
 • Tekniska
 • Biologiskt
 • Hela
 • Maskiner
 • Donau
 • Timmar
 • Dessutom
MOTOREX Magazine 2019 115 SE

SJÖFART 2857 KM TOTAL

SJÖFART 2857 KM TOTAL LÄNGD 9 KRAFTVERK * FLER ÄN 95 000 FARTYG OM ÅRET * * i Österrike FARLEDEN DONAU: KRÄVANDE UNDERHÅLL © viadonau/Zinner I över 2000 år har Donau använts som transportväg för handelsvaror. Den är Europas näst längsta flod och går genom Österrike på 350 km av sin längd. Den är fortfarande lika viktig som internationell transportväg. Företaget ”viadonau”, Österreichische Wasserstrassen-Gesellschaft mbH med huvudkontor i Wien ansvarar för det tekniska underhållet av infrastrukturen kring denna farled, där smörjmedel från MOTOREX håller igång maskiner och system. Donau är sammanlagt 2857 kilometer lång. Den rinner från Schwarzwald till Svarta havet och genomkorsar 10 länder. Som viktig vattenled försörjer den ett ekonomiskt område med över 90 miljoner människor, inte bara som farled utan också som vattentäkt för dricksvatten och en extra värdefull livsmiljö. Sedan 2005 sköter viadonau i Österrike 300 kilometer högvattenskyddsdammar längs Donau, håller farleder i skick och ansvarar för en säker och effektiv trafikledning vid nio Donau-slussar. Till detta hör också underhållet av 500 km bogservägar och 250 km cykelvägar. GRATIS RESA FÖR ALLA Visste du att det är gratis att färdas på Donau som internationell vattenväg och att utnyttja Donauslussarna? Det är bara resan på kanalerna och hanteringen 16

De 100 ton tunga slussportarna kräver regelbundet, professionellt underhåll. Alltifrån utläggning av bojar till muddring av farleden: viadonaus arbetsuppgifter är många. 9 SLUSSAR * Den biologiskt snabbt nedbrytbara sågkedjeoljan MOTOREX Bioguard Plus är mer eller mindre obligatorisk i strandområdena. Gräset slås och fria utrymmen röjs med Energreen-traktorer, med smörjmedel från MOTOREX. av varor i hamnarna som är avgiftsbelagda. Flera av strandägarstaterna är medlemmar i EU, så det är inte förvånande att volymen transporterat gods och antalet resande på floden ökar år för år. Men det ökande utnyttjandet är också förknippat med ett starkare engagemang för infrastrukturen och underhållet. ENGAGERADE FÖR FLODEN 260 av viadonaus anställda, indelade i sju fackområden, arbetar dagligen med vård, skydd, säkerhet och utveckling av Donau-regionen. Längs floden finns fyra servicecentra, fördelade över hela Österrike. En av deras huvuduppgifter är skötseln av strandzonerna. Dessutom måste flytande timmer ständigt tas i land och avlägsnas. Vid servicecentret Bad Deutsch-Altenburg finns även en fartygsslip, där man med starka vinschar kan dra upp fartygen på land för reparation och service. PÅ VÄG MED MOTOREX Förutom Helling-anläggningen sätter viadonau sin tillit till kompetensen hos MOTOREX för smörjningen av motorredskap, maskiner, fordon och infrastruktur i servicecentret Bad Deutsch-Altenburg. Då har smörjteknikspecialisten alltid den exakt rätta produkten i sitt sortiment. Särskilt biologiskt snabbt nedbrytbara smörjmedel, t. ex. är sågkedjeoljor och hydrauloljor toppaktuella både bredvid och på vattnet. Hos viadonau har därför det vattenbeständiga tekniska fettet 2000 och praktiska hjälpmedel i sprayform (Chainlube Professional/PTFE Oil Spray) blivit till en del av vardagen. Ett viktigt bidrag till att hålla livs-, naturoch verksamhetsregionen Donau i bästa form också i framtiden. • viadonau.org MOTOREX MAGAZINE 115 I MAJ 2019 17

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES