Views
13 months ago

MOTOREX Magazine 2019 115 SE

 • Text
 • Motorex
 • Swisscool
 • Snabbt
 • Tekniska
 • Biologiskt
 • Hela
 • Maskiner
 • Donau
 • Timmar
 • Dessutom
MOTOREX Magazine 2019 115 SE

SJÖFART 2857 KM TOTAL

SJÖFART 2857 KM TOTAL LÄNGD 9 KRAFTVERK * FLER ÄN 95 000 FARTYG OM ÅRET * * i Österrike FARLEDEN DONAU: KRÄVANDE UNDERHÅLL © viadonau/Zinner I över 2000 år har Donau använts som transportväg för handelsvaror. Den är Europas näst längsta flod och går genom Österrike på 350 km av sin längd. Den är fortfarande lika viktig som internationell transportväg. Företaget ”viadonau”, Österreichische Wasserstrassen-Gesellschaft mbH med huvudkontor i Wien ansvarar för det tekniska underhållet av infrastrukturen kring denna farled, där smörjmedel från MOTOREX håller igång maskiner och system. Donau är sammanlagt 2857 kilometer lång. Den rinner från Schwarzwald till Svarta havet och genomkorsar 10 länder. Som viktig vattenled försörjer den ett ekonomiskt område med över 90 miljoner människor, inte bara som farled utan också som vattentäkt för dricksvatten och en extra värdefull livsmiljö. Sedan 2005 sköter viadonau i Österrike 300 kilometer högvattenskyddsdammar längs Donau, håller farleder i skick och ansvarar för en säker och effektiv trafikledning vid nio Donau-slussar. Till detta hör också underhållet av 500 km bogservägar och 250 km cykelvägar. GRATIS RESA FÖR ALLA Visste du att det är gratis att färdas på Donau som internationell vattenväg och att utnyttja Donauslussarna? Det är bara resan på kanalerna och hanteringen 16

De 100 ton tunga slussportarna kräver regelbundet, professionellt underhåll. Alltifrån utläggning av bojar till muddring av farleden: viadonaus arbetsuppgifter är många. 9 SLUSSAR * Den biologiskt snabbt nedbrytbara sågkedjeoljan MOTOREX Bioguard Plus är mer eller mindre obligatorisk i strandområdena. Gräset slås och fria utrymmen röjs med Energreen-traktorer, med smörjmedel från MOTOREX. av varor i hamnarna som är avgiftsbelagda. Flera av strandägarstaterna är medlemmar i EU, så det är inte förvånande att volymen transporterat gods och antalet resande på floden ökar år för år. Men det ökande utnyttjandet är också förknippat med ett starkare engagemang för infrastrukturen och underhållet. ENGAGERADE FÖR FLODEN 260 av viadonaus anställda, indelade i sju fackområden, arbetar dagligen med vård, skydd, säkerhet och utveckling av Donau-regionen. Längs floden finns fyra servicecentra, fördelade över hela Österrike. En av deras huvuduppgifter är skötseln av strandzonerna. Dessutom måste flytande timmer ständigt tas i land och avlägsnas. Vid servicecentret Bad Deutsch-Altenburg finns även en fartygsslip, där man med starka vinschar kan dra upp fartygen på land för reparation och service. PÅ VÄG MED MOTOREX Förutom Helling-anläggningen sätter viadonau sin tillit till kompetensen hos MOTOREX för smörjningen av motorredskap, maskiner, fordon och infrastruktur i servicecentret Bad Deutsch-Altenburg. Då har smörjteknikspecialisten alltid den exakt rätta produkten i sitt sortiment. Särskilt biologiskt snabbt nedbrytbara smörjmedel, t. ex. är sågkedjeoljor och hydrauloljor toppaktuella både bredvid och på vattnet. Hos viadonau har därför det vattenbeständiga tekniska fettet 2000 och praktiska hjälpmedel i sprayform (Chainlube Professional/PTFE Oil Spray) blivit till en del av vardagen. Ett viktigt bidrag till att hålla livs-, naturoch verksamhetsregionen Donau i bästa form också i framtiden. • viadonau.org MOTOREX MAGAZINE 115 I MAJ 2019 17

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES