Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2019 114 SE

 • Text
 • Motorex
 • Januari
 • Lubricants
 • Wacker
 • Neuson
 • Decomed
 • Hela
 • Cograil
 • Swisscut
 • Arbetat
MOTOREX Magazine 2019 114 SE

AKTUELLT © U. Jossi,

AKTUELLT © U. Jossi, www.jungfraubahnen.ch KLÄTTRINGSHJÄLP FÖR BERGBANOR Uppför och nerför, i en bergbana griper kugghjulet in i kuggarna på den förankrade kuggskenan och klarar därför lutningar på upp till 45 %. När kugghjul ska ta upp tunga laster krävs smörjning. Därför satsar Berner Oberland Bahnen AG sedan 3 år med framgång på det biologiskt snabbt nedbrytbara kuggstångsmörjmedlet MOTOREX Cograil Oil Plus. De kommer från hela världen och lutar sig bekvämt tillbaka under färden till Europas högst belägna station, 3450 meter över havet, på Jungfraujoch. Dag efter dag åker tusentals passagerare på detta sätt. Driftsäkerheten kommer alltid först hos Thomas Blatter, chef för BOB-verkstäderna i Zweilütschinen. RÅDGIVNING HAR CENTRAL BETYDELSE MOTOREX har redan visat sin tillförlitlighet i sitt samarbete med Berner Oberland Bahnen. På hösten 2015 justerades växeln och det nya kuggstångsmörjmedlet Cograil Oil Plus infördes efter en framgångsrikt slutförd testfas. KUGGHJULET ”GRIPER TAG” På alla fyra kuggstångssektionerna i BOB-spåret är det ögonblick då kugghjulet griper in i eller släpper kuggstången alltid mycket viktigt. Målet är att passageraren inte ska märka att drivningen tillfälligt ändras. Ändringen görs med en mekanisk 6

Perfekt smort drivkugghjul: Thomas Blatter är chef för BOBs verkstäder i Zweilütschinen. SPECIALSMÖRJMEDEL FÖR KUGGSTÅNGSBANA BIOLOGISKT SNABBT NEDBRYTBART (OECD 301B) EXTREMT TRYCKTÅLIGT STARK VIDHÄFTNING LÅGTEMPERATURBESTÄNDIGT INGEN HÄRDNING MOTOREX Cograil Oil Plus är mycket klimatbeständigt, har god vidhäftning och är biologiskt snabbt nedbrytbart. process, så synkront som möjligt, och säkerställs med hjälp av ett lämpligt smörjmedel. Om passagerarna bara lägger märke till kuggstångssektionerna på grund av den kraftiga stigningen har allt gått som smort. SKYDD MOT KUGG-(HJULS-)BORTFALL ”Karies” på kuggstänger och kugghjul beror helt enkelt på slitage. Kuggstångsmörjmedlet ska förhindra detta och säkerställa en så tyst gång som möjligt under alla driftförhållanden. MOTOREX Cograil Oil Plus ISO 320 är baserad på syntetiska estrar och på tillsatser som är särskilt anpassade mot dessa. En hög andel högtryckstillsatser utan fasta smörjmedel minskar slitaget effektivt. Eftersom det här gäller en förlustsmörjning är specialsmörjmedlets starka vidhäftning och höga biologiska nedbrytbarhet centrala faktorer. Det bidrar till att förbrukningen har kunnat minskas avsevärt. Det lågtemperaturstabila Cograil Oil Plus ISO 320 kan användas både sommar- och vintertid. UPP TILL 50 % BESPARING Genom fina munstycken sprutas smörjmedlet mot kuggstången med tryckluft under drift. Därefter överförs det till kugghjulet under körningen. Smörjningen aktiveras automatiskt med föreskrivet intervall. ”Med Cograil Oil Plus har vi kunnat spara in upp till 50 % av smörjmedlet”, säger Thomas Blatter. Ytterligare en fördel är att man också kan smörja hjulringen med samma produkt. Detta förenklar också logistiken. Apropå logistik: Genom övergången till Cograil Oil Plus kunde man också avhjälpa problemet med avlagringar i tankarna – till stor glädje för verkstadspersonalen som sedan dess inte längre behöver klättra upp till igensatta rörledningar. • jungfrau.ch MOTOREX MAGAZINE 114 I JANUARI 2019 7

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES