Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2019 114 SE

 • Text
 • Motorex
 • Januari
 • Lubricants
 • Wacker
 • Neuson
 • Decomed
 • Hela
 • Cograil
 • Swisscut
 • Arbetat
MOTOREX Magazine 2019 114 SE

INDUSTRI SWISSCUT

INDUSTRI SWISSCUT DECOMED HP-X FÖRENAR FÖRDELARNA Bin är inte bara flitiga utan också intelligenta. I sitt kollektiv kombinerar de sina förmågor så att flera uppgifter kan utföras samtidigt, målmedvetet och mycket effektivt. Enligt den här förebilden utnyttjar MOTOREX den kollektiva intelligensen i den senaste generationen skärvätskor i Swisscut Decomed HP-X. Användningen av den nya tillsatstekniken HSC ger inte bara en bred och hög prestanda - Swisscut Decomed HP-X uppfyller också alla nuvarande och förutsebara framtida krav på process- och arbetsplatssäkerhet, särskilt inom medicinteknik. 28

STARK HSC-TEKNIK Kombinationen av högraffinerade, förångningssnåla basoljor och ett komplett nyutvecklat tillsatspaket har resulterat i en mycket hög kapacitetsnivå. Med den banbrytande HSC-tekniken (High Speed Cutting) från MOTOREX samverkar tillsatserna under lång tid. Skärvätskan har hög luftavskiljningsförmåga och därmed mycket låg skumningstendens. Samtidigt minskar Decomed HP-X friktionen och skyddar mot korrosion. Den är också oxidationsstabil, vilket inverkar positivt på vätskans åldring och förlänger dess livslängd. BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE Den universella användningen av den senaste generationens skärvätskor från MOTOREX bygger på den mycket höga effektiviteten hos Decomed HP-X. Den är särskilt lämplig för bearbetning av många olika material, till exempel höglegeradt stål, titan, rostfritt stål, medicinska stål och icke-ferrometaller och efterlämnar inga fläckar på vare sig aluminium eller andra icke-ferrometaller. UNIVERSELLT ANVÄNDBAR BÄSTA MÖJLIGA YTKVALITET MYCKET EFFEKTIV HSC-TEKNIK SKONSAM SAMMANSÄTTNING LÅGA FÖRÅNGNINGSFÖRLUSTER UPP TILL 30 % HÖGRE KAPACITET Vid jämförande test under identiska processförhållanden var Swisscut Decomed HP-X upp till 30 % effektivare än traditionella produkter. Därmed kunde verktygens användningstider förlängas mer än genomsnittligt. Samtidigt sänktes förångningsförlusten (Noack-värdet) med hälften. På så sätt stannar skärvätskan kvar i maskinen, förbrukningen sjunker mätbart och säkerheten höjs. UPPFYLLER LAGSTIFTNINGEN Den skonsamma sammansättningen hos Swisscut Decomed HP-X 10, 15 och 22 är fri från aromater, klor, zink och andra icke önskvärda ämnen. Sammansättningen uppfyller gällande REACH-krav och även senaste regelverk inom medicintekniken. Humankompatibilitet på högsta nivå är sedan många år standard hos MOTOREX. HÖG PROCESSÄKERHET Tack vare de höga kapacitetsreserverna och de många fördelaktiga egenskaperna hos Swisscut Decomed HP-X uppnås en mycket hög processäkerhet. Samtliga processer kan utföras med en och samma skärvätska. Den höga flampunkten är ytterligare ett starkt argument för Decomed HP-X och höjer säkerheten ännu mer, särskilt i obemannad process. När ska du optimera dina tillverkningsprocesser? Din MOTOREX-representant informerar dig gärna. • MOTOREX MAGAZINE 114 I JANUARI 2019 29

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES