Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2019 114 SE

 • Text
 • Motorex
 • Januari
 • Lubricants
 • Wacker
 • Neuson
 • Decomed
 • Hela
 • Cograil
 • Swisscut
 • Arbetat
MOTOREX Magazine 2019 114 SE

INSIDE LANGENTHAL

INSIDE LANGENTHAL AUTOMATISK FATHANTERING: Z ”ROBI” HUGGER I När den automatiserade fatlogistiken togs i drift var det också premiär för den första 1350 290 industriroboten hos MOTOREX. B 270 A C D ROBI IRB 760-450 24 300 1052 Namn Robi IRB 760-450 Acceleration 0,8 m/s 2 Användning Materialhantering Räckvidd 3,18 m och pallplacering Lyftkapacitet 450 kg Axlar 4 Vikt 2300 kg E

Roboten tar över de tunga lyften, människan övervakar. Där tidigare de tomma och fulla förpackningarna i påfyllningsprocessen måste förflyttas flera gånger för hand och med logistiska hjälpmedel begränsar sig idag hela processen till att föra fram tomma förpackningar och transportera bort färdiga produkter på pall. Med den genomtänkta automatiseringen har hela påfyllningsförloppet och processäkerheten kunnat optimeras. Följ med oss på en rundvandring i fatpåfyllningen och bekanta dig med ”Robi”! • 1. FATLEVERANS Faten levereras med lastbil vid exakt den tidpunkt som produktionsplaneringen har bestämt och förs med elevatorn till buffertzonen i ”fatstationen”. 2. BUFFERTZON OCH FATSTATION De ankommande faten mellanlagras i buffertzonen och fördelas sedan med varje sort för sig på någon av de åtta rullbanorna. 3. AUTOMATISK LOSSNING ”Robi” lyfter av tomfaten från pallarna och ställer dem på den motordrivna rullbanan för vidare transport mot påfyllningssystemet. 4. TVÅ FAT PER MINUT Efter en minut är två 200-litersfat fyllda, och de ger sig därefter i väg till ”Robi”, som självständigt ställer fyra fat på varje pall. 5. CENTRAL UTLASTNINGSRAMP Den färdiglastade pallen förs automatiskt till utlastningsrampen. 6. KLARA FÖR LAGRET Produkterna transporteras vidare till den förutbestämda lagerplatsen med gaffeltruck. MOTOREX MAGAZINE 114 I JANUARI 2019 25

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES