Views
4 years ago

MOTOREX Magazine 2019 114 SE

 • Text
 • Motorex
 • Januari
 • Lubricants
 • Wacker
 • Neuson
 • Decomed
 • Hela
 • Cograil
 • Swisscut
 • Arbetat
MOTOREX Magazine 2019 114 SE

HYDRAULIK © Takeuchi

HYDRAULIK © Takeuchi COREX HVLP-D ZF: NÄR HYDRAULIKEN SKA GÅ ZINKFRITT Moderna hydraulsystem blir allt kraftfullare och måste samtidigt bli mer ekonomiska. De här kraven påverkar hydrauloljans sammansättning. Den zinkfria MOTOREX Corex HVLP-D ZF 46 är en typisk representant för den nya generationen hydrauloljor. I själva verket kräver moderna hydraulsystem, förutom högre kapacitet och kvalitet, också en allt längre användningstid för hydrauloljan. Forsknings- och utvecklingsavdelningen hos MOTOREX har utbildade hydraulikspecialister som i samarbete med olika tillverkare utvecklar nya lösningar. VATTEN, SMUTS OCH VÄRME! Vatten, föroreningar och höga temperaturer är de tre huvudfaktorer som förr eller senare sätter alla hydraulsystem på prov, särkilt om man vill använda samma hydraulvätska under lång tid. Översikten på nästa sida visar hur MOTOREX bemästrar de här riskfaktorerna med Corex HVLP-D ZF. 16

ORSAK PROBLEM LÖSNING COREX HVLP-D ZF Vatten Temperaturvariationer skapar kondensvatten och förorenar hydraulsystemet. Vatten i hydrauloljan Kan absorbera upp till 1 % vatten. Den zinkfria tillsatsen reagerar inte heller med vatten. På så sätt bibehålls hydrauloljans egenskaper fullt ut och metallytorna är trots vattenhalten effektivt korrosionsskyddade. Smuts Smutspartiklar kontaminerar systemet. Under högt tryck blir de till slitagefrämjande och funktionsstörande ”projektiler”. Smutspartiklar kan avlagras i systemet, öka slitaget och till och med lamslå hydraulsystemets styrenhet. Speciella tillsatser som rengör och håller smutspartiklarna svävande hjälper till att hålla rent i systemet. Föroreningarna transporteras då tillförlitligt till filtret och kan avlägsnas genom filterbyte. Värme Kraftfulla hydraulsystem med höga flöden och stora skjuvkrafter värmer upp hydrauloljan mycket. Konstruktionsmässigt betingade mindre oljevolymer utvecklar värme under hög belastning. Det kan ge upphov till oxidationsprodukter. De moderna zinkfria tillsatserna är extremt stabila också vid höga temperaturer. Detta reducerar uppkomsten av oxidationsprodukter och skyddar mot avlagringar och slitage. Rent: Corex HVLP-D ZF håller smutspartiklar svävande och transporterar dem till filtren. Under tryck: Ventilpaketet i den här kompaktgrävaren från Takeuchi styr samtliga hydraulfunktioner. RENGÖRANDE OCH SMUTSBORTTAGANDE ABSORBERAR UPP TILL 1 % VATTEN UTOMORDENTLIG HÖGTRYCKSBESTÄNDIGHET SLITAGEREDUCERANDE EGENSKAPER FÖRHINDRAR BAKÅTGLIDNING (STICK-SLIP) SNABB LUFTAVSKILJNINGSFÖRMÅGA SKONSAMT MOT TÄTNINGAR FÖREDÖMLIGT KORROSIONSSKYDD FÖRLÄNGD ANVÄNDNINGSTID MOTOREX COREX HVLP-D ZF Framgångsreceptet hos Corex HVLP-D ZF ligger i tillsatserna: Ett komplett nyuppbyggt tillsatspaket med zinkfria slitageskyddskomponenter gör det möjligt att utnyttja de många positiva egenskaperna hos mineraloljebaserad hydraulolja. Därmed når Corex HVLP-D ZF upp till en ny kvalitetsnivå. • SPECIFIKATIONER Hydraulolja HVLP-D Hydraulolja HVLP enligt DIN 51524/T3 (med undantag för vattenavskiljningsförmåga) Följ tillverkarens föreskrifter och kontakta vår tekniska kundtjänsten vid frågor. MOTOREX MAGAZINE 114 I JANUARI 2019 17

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES