Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2019 114 SE

 • Text
 • Motorex
 • Januari
 • Lubricants
 • Wacker
 • Neuson
 • Decomed
 • Hela
 • Cograil
 • Swisscut
 • Arbetat
MOTOREX Magazine 2019 114 SE

HYDRAULIK © Takeuchi

HYDRAULIK © Takeuchi COREX HVLP-D ZF: NÄR HYDRAULIKEN SKA GÅ ZINKFRITT Moderna hydraulsystem blir allt kraftfullare och måste samtidigt bli mer ekonomiska. De här kraven påverkar hydrauloljans sammansättning. Den zinkfria MOTOREX Corex HVLP-D ZF 46 är en typisk representant för den nya generationen hydrauloljor. I själva verket kräver moderna hydraulsystem, förutom högre kapacitet och kvalitet, också en allt längre användningstid för hydrauloljan. Forsknings- och utvecklingsavdelningen hos MOTOREX har utbildade hydraulikspecialister som i samarbete med olika tillverkare utvecklar nya lösningar. VATTEN, SMUTS OCH VÄRME! Vatten, föroreningar och höga temperaturer är de tre huvudfaktorer som förr eller senare sätter alla hydraulsystem på prov, särkilt om man vill använda samma hydraulvätska under lång tid. Översikten på nästa sida visar hur MOTOREX bemästrar de här riskfaktorerna med Corex HVLP-D ZF. 16

ORSAK PROBLEM LÖSNING COREX HVLP-D ZF Vatten Temperaturvariationer skapar kondensvatten och förorenar hydraulsystemet. Vatten i hydrauloljan Kan absorbera upp till 1 % vatten. Den zinkfria tillsatsen reagerar inte heller med vatten. På så sätt bibehålls hydrauloljans egenskaper fullt ut och metallytorna är trots vattenhalten effektivt korrosionsskyddade. Smuts Smutspartiklar kontaminerar systemet. Under högt tryck blir de till slitagefrämjande och funktionsstörande ”projektiler”. Smutspartiklar kan avlagras i systemet, öka slitaget och till och med lamslå hydraulsystemets styrenhet. Speciella tillsatser som rengör och håller smutspartiklarna svävande hjälper till att hålla rent i systemet. Föroreningarna transporteras då tillförlitligt till filtret och kan avlägsnas genom filterbyte. Värme Kraftfulla hydraulsystem med höga flöden och stora skjuvkrafter värmer upp hydrauloljan mycket. Konstruktionsmässigt betingade mindre oljevolymer utvecklar värme under hög belastning. Det kan ge upphov till oxidationsprodukter. De moderna zinkfria tillsatserna är extremt stabila också vid höga temperaturer. Detta reducerar uppkomsten av oxidationsprodukter och skyddar mot avlagringar och slitage. Rent: Corex HVLP-D ZF håller smutspartiklar svävande och transporterar dem till filtren. Under tryck: Ventilpaketet i den här kompaktgrävaren från Takeuchi styr samtliga hydraulfunktioner. RENGÖRANDE OCH SMUTSBORTTAGANDE ABSORBERAR UPP TILL 1 % VATTEN UTOMORDENTLIG HÖGTRYCKSBESTÄNDIGHET SLITAGEREDUCERANDE EGENSKAPER FÖRHINDRAR BAKÅTGLIDNING (STICK-SLIP) SNABB LUFTAVSKILJNINGSFÖRMÅGA SKONSAMT MOT TÄTNINGAR FÖREDÖMLIGT KORROSIONSSKYDD FÖRLÄNGD ANVÄNDNINGSTID MOTOREX COREX HVLP-D ZF Framgångsreceptet hos Corex HVLP-D ZF ligger i tillsatserna: Ett komplett nyuppbyggt tillsatspaket med zinkfria slitageskyddskomponenter gör det möjligt att utnyttja de många positiva egenskaperna hos mineraloljebaserad hydraulolja. Därmed når Corex HVLP-D ZF upp till en ny kvalitetsnivå. • SPECIFIKATIONER Hydraulolja HVLP-D Hydraulolja HVLP enligt DIN 51524/T3 (med undantag för vattenavskiljningsförmåga) Följ tillverkarens föreskrifter och kontakta vår tekniska kundtjänsten vid frågor. MOTOREX MAGAZINE 114 I JANUARI 2019 17

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES