Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2018 113 SE

 • Text
 • Motorex
 • Alpine
 • September
 • Hela
 • Swisscool
 • Maskiner
 • Racing
 • Senaste
 • Wandfluh
 • Exempel
MOTOREX Magazine 2018 113 SE

INDUSTRI © Wandfluh AG,

INDUSTRI © Wandfluh AG, Frutigen FRAMGÅNGSSAGA– SUCCESS STORY WANDFLUH AG FRUTIGEN KUNSKAPSBEVIS I TALANGSMEDJAN Att föra kunskap och ”know how” vidare genom flera generationer är bara ett av rättesnörena för det år 1946 grundade Wandfluh AG i Frutigen i Berner Oberland. Familjeföretaget utvecklar, tillverkar och säljer innovativa hydraulkomponenter över hela världen. När man ska svarva, borra, fräsa och slipa i den egna utvecklingsverkstaden krävs en skärvätska med hög kapacitet – perfekta förutsättningar för Swisscool 8000. För tillfället utbildar Wandfluh AG 32 lärlingar i 8 olika yrken vid sitt huvudkontor. Med tyngdpunkten på polymertekniker (16 lärlingar) säkerställer företaget överföring av sin know how till kommande generationer. och adaptrarna och vissa andra komponenter. Till detta används högmodern maskinpark av flera olika slag, t. ex. CNC-fräsar och svarvar, och ett CAM-system för att utarbeta CNC-programmen. PROJEKTARBETE ”PRESS” Vid slutet av den fyra år långa utbildningen utför eleverna ett individuellt projektarbete. Detta kräver att examinanden verkligen lärt sig det man studerat under dessa fyra år. Pressning av ankarrör (hjärtpunkten i en magnetventil) utförs med en press. Den press som ska byggas har till uppgift att göra pressprocessen enklare och säkrare. Med detaljritningar som utgångspunkt ska polymerteknikern tillverka grundblocket PRESSNING FÖR EVIGHETEN Ingenting varar som bekant för evigt, men pressning som fogningsmetod, där två komponenter förbinds med varandra genom plastisk deformation, ger ett synnerligen hållbart förband. Detta sker genom kragning, klämning, krusning eller bockning. Ett pressförband kan därmed lossas bara under vissa förutsättningar. Presssens uppgift är att utföra åtgärden med hjälp av 12 hydraulkolvar. Arbetstrycket är då cirka 300 bar. 18

7 KOMPONENTER AV 6 MATERIAL Egentligen kan man mycket väl jämföra det individuella projektarbete som beskrivs här, och som den blivande polymerteknikern Thomas Schranz utför, med prototyptillverkning. Ingenting finns som standardiserad produktionsprocess och allting är nytt. De 7 olika komponenterna i pressutrustningen består till exempel av 6 olika material (stål). Dessa kräver olika bearbetningsmetoder och hela tiden kreativa lösningar som går att genomföra med den befintliga maskinparken. PASSAR: SWISSCOOL 8000 MOTOREX är sedan många år en tillförlitlig och innovationsdriven partner till Wandfluh AG inom smörjteknikområdet. Med Swisscool 8000 har MOTOREX lanserat den senaste utvecklingen av skärvätskor. Den centrala framgångsfaktorn för Swisscool 8000 är den banbrytande polymertekniken. Denna effektiva skärvätska för universell användning ger perfekt resultat vid all spånavskiljande bearbetning, även i svårbearbetade material. Högprecisionskomponenter och enheter från Wandfluh AG får maskiner och fordon att fungera över hela världen. före efter Utseende efter pressning VERKTYG I DRIFT Idag är Thomas Schranz (bilden) press i full och framgångsrik drift vid montageavdelningen hos Wandfluh AG. Med hans individuella projektarbete ställdes inte bara hans färdigheter som blivande polymekaniker på prov, utan han kunde också vara till mätbar nytta för utbildningsföretaget, vilket ytterligare stärkte betydelsen av hans arbete. • Några som uppskattar de många positiva egenskaperna hos Swisscool 8000: de motiverade lärlingarna hos Wandfluh AG. Thomas Schranz wandfluh.com Fast förband: Hydraulisk pressning av ankarröret i serietillverkning med en liknande press. MOTOREX MAGAZINE 113 I SEPTEMBER 2018 19

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES