Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2018 113 SE

 • Text
 • Motorex
 • Alpine
 • September
 • Hela
 • Swisscool
 • Maskiner
 • Racing
 • Senaste
 • Wandfluh
 • Exempel
MOTOREX Magazine 2018 113 SE

REPORTAGE © Eco Log AB,

REPORTAGE © Eco Log AB, Sweden SKOGSARBETE MED MODERN TEKNIK Det går inte att ta miste på de tekniska framstegen inom skogsbruket. Där man förut fällde för hand och där det var möjligt körde ut med häst, utförs det riskfyllda arbetet idag av moderna maskiner. Trä är och förblir den viktigaste naturligt förnybara råvaran på vår planet. Bara i Sverige avverkas varje år ungefär 80 miljoner m³ skog! I Norden, Ryssland, Kanada och hela världen avverkas varje år tusentals miljoner kubikmeter trä. Till detta används tekniskt högt utvecklade och allt kraftfullare maskiner: Idag registrerar man t. ex. med maskinens GPS-system var och när vilka träd avverkas. På så sätt kan kaplängderna programmeras med centimeternoggrannhet. För att vissa certifieringar alls ska kunna ges är dessa och många andra uppgifter centrala och följer med träet fram till dess slutanvändning. 10

Om den ska göra nytta därute måste den ha rätt saker i sig: MOTOREX ECOSYNT HEES innebär inte bara fördelar för miljön utan också längre användningstid. Motorsågar förekommer alltid och överallt inom skogsbruket. Proffsen satsar på smörjmedel från MOTOREX för perfekt funktion. Om dieselpartikelfilter ska användas är askfattig motorolja som t. ex. MOTOREX Focus QTM SAE 10W/30 en förutsättning för felfri funktion. HIGHTECH? JA, MEN TILLFÖRLITLIGT! Denna mekanisering är ett måste för att skogsbrukets och träindustrins konkurrenskraft ska kunna upprätthållas. Trädplantor planteras t. ex. maskinellt på energiskogsanläggningar och avverkas åter mekaniskt som färdigvuxen skog med s k skördare. Kostnadstrycket har gjort att tidsåtgången per avverkad kubikmeter skog har minskat med omkring en faktor 8 under de senaste 30 åren. En skördare kan bearbeta cirka 25 m³ barrträd per timme. Den rör sig då så skonsamt som möjligt genom skogen och sågar, till och med vid lutningar upp till 60°, snabbt av träden med en inbyggd kedje såg, utan risk för maskinföraren. Därefter kvistas träden på mycket kort tid i aggregatet och förs allt efter avverkningsområdet med hjälp av lintransportör eller skotare till upplagsplatsen i skogen. STORT FÖRSÖRJNINGSBEHOV För att den avancerade tekniken ska fungera absolut tillförlitligt används ett stort antal smörjmedel och kemtekniska produkter. MOTOREX har känt till de professionellt arbetande skogsföretagens behov ända från verksamhetens början. Medan det 1917 ännu gällde hov- och läderfett till de starka arbetshästarna kan MOTOREX idag erbjuda ett heltäckande fullsortiment för alla maskiner inom skogsindustrin. Allt fler maskintillverkare (Gremo, Eco-Log, Malwa osv.) utnyttjar MOTOREX know-how och fyller sina maskiner redan på fabriken t. ex. med våra hydrauloljor. Antingen det gäller snabb biologisk nedbrytbarhet, universell användbarhet eller exakt sammansättning enligt tillverkarens specifikationer har MOTOREX den exakt rätta produkten för varje arbetsuppgift i sitt sortiment. Tillsammans med olika tjänster (laboratorieanalyser, smörjscheman, rådgivning etc.) utgör detta den idealiska grunden för att skogsföretagaren ska kunna arbeta effektivt och ekonomiskt. BIOOLJOR TOPPAKTUELLA I många skogsmaskiner uträttar komplexa hydraulsystem kraftprestationer med höga tryck (upp till 350 bar) och flera timmar i sträck, under alla årstider. Hydrauloljan sätts på hårda prov vid extrem värme och kyla. Här väljer skogsbranschen den biologiskt snabbt MOTOREX MAGAZINE 113 I SEPTEMBER 2018 11

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES