Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2018 113 SE

 • Text
 • Motorex
 • Alpine
 • September
 • Hela
 • Swisscool
 • Maskiner
 • Racing
 • Senaste
 • Wandfluh
 • Exempel
MOTOREX Magazine 2018 113 SE

REPORTAGE © Eco Log AB,

REPORTAGE © Eco Log AB, Sweden SKOGSARBETE MED MODERN TEKNIK Det går inte att ta miste på de tekniska framstegen inom skogsbruket. Där man förut fällde för hand och där det var möjligt körde ut med häst, utförs det riskfyllda arbetet idag av moderna maskiner. Trä är och förblir den viktigaste naturligt förnybara råvaran på vår planet. Bara i Sverige avverkas varje år ungefär 80 miljoner m³ skog! I Norden, Ryssland, Kanada och hela världen avverkas varje år tusentals miljoner kubikmeter trä. Till detta används tekniskt högt utvecklade och allt kraftfullare maskiner: Idag registrerar man t. ex. med maskinens GPS-system var och när vilka träd avverkas. På så sätt kan kaplängderna programmeras med centimeternoggrannhet. För att vissa certifieringar alls ska kunna ges är dessa och många andra uppgifter centrala och följer med träet fram till dess slutanvändning. 10

Om den ska göra nytta därute måste den ha rätt saker i sig: MOTOREX ECOSYNT HEES innebär inte bara fördelar för miljön utan också längre användningstid. Motorsågar förekommer alltid och överallt inom skogsbruket. Proffsen satsar på smörjmedel från MOTOREX för perfekt funktion. Om dieselpartikelfilter ska användas är askfattig motorolja som t. ex. MOTOREX Focus QTM SAE 10W/30 en förutsättning för felfri funktion. HIGHTECH? JA, MEN TILLFÖRLITLIGT! Denna mekanisering är ett måste för att skogsbrukets och träindustrins konkurrenskraft ska kunna upprätthållas. Trädplantor planteras t. ex. maskinellt på energiskogsanläggningar och avverkas åter mekaniskt som färdigvuxen skog med s k skördare. Kostnadstrycket har gjort att tidsåtgången per avverkad kubikmeter skog har minskat med omkring en faktor 8 under de senaste 30 åren. En skördare kan bearbeta cirka 25 m³ barrträd per timme. Den rör sig då så skonsamt som möjligt genom skogen och sågar, till och med vid lutningar upp till 60°, snabbt av träden med en inbyggd kedje såg, utan risk för maskinföraren. Därefter kvistas träden på mycket kort tid i aggregatet och förs allt efter avverkningsområdet med hjälp av lintransportör eller skotare till upplagsplatsen i skogen. STORT FÖRSÖRJNINGSBEHOV För att den avancerade tekniken ska fungera absolut tillförlitligt används ett stort antal smörjmedel och kemtekniska produkter. MOTOREX har känt till de professionellt arbetande skogsföretagens behov ända från verksamhetens början. Medan det 1917 ännu gällde hov- och läderfett till de starka arbetshästarna kan MOTOREX idag erbjuda ett heltäckande fullsortiment för alla maskiner inom skogsindustrin. Allt fler maskintillverkare (Gremo, Eco-Log, Malwa osv.) utnyttjar MOTOREX know-how och fyller sina maskiner redan på fabriken t. ex. med våra hydrauloljor. Antingen det gäller snabb biologisk nedbrytbarhet, universell användbarhet eller exakt sammansättning enligt tillverkarens specifikationer har MOTOREX den exakt rätta produkten för varje arbetsuppgift i sitt sortiment. Tillsammans med olika tjänster (laboratorieanalyser, smörjscheman, rådgivning etc.) utgör detta den idealiska grunden för att skogsföretagaren ska kunna arbeta effektivt och ekonomiskt. BIOOLJOR TOPPAKTUELLA I många skogsmaskiner uträttar komplexa hydraulsystem kraftprestationer med höga tryck (upp till 350 bar) och flera timmar i sträck, under alla årstider. Hydrauloljan sätts på hårda prov vid extrem värme och kyla. Här väljer skogsbranschen den biologiskt snabbt MOTOREX MAGAZINE 113 I SEPTEMBER 2018 11

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES