Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2018 112 SE

 • Text
 • Motorex
 • Husqvarna
 • Motorcycles
 • Hela
 • Swisscool
 • Scooter
 • Samarbete
 • Penta
 • Exakt
 • Antal
MOTOREX Magazine 2018 112 SE

NORDEN RENT UNDER: RENA

NORDEN RENT UNDER: RENA BÅTAR – RENT VATTEN Alger, musslor och andra påväxter slår sig gärna ner under vattenlinjen på båtarna. Fram till för några år sedan var särskilda giftfärger lösningen på problemet. Men de här giftfärgerna är miljöfarliga och får idag inte längre användas. De betydligt miljövänligare och gynnsammare alternativen är moderna båttvättar. Bottenmålning är inte precis en båtägares favoritsyssla. Påväxter på skrovet är inte bara fula utan bromsar också upp båten och höjer bränsleförbrukningen. För att hålla skrovet rent under sommaren fick man tidigare lyfta upp båten och göra ren den på land. LJUS IDÉ FRÅN RENTUNDER I kombination med en biocidfri målning eller annan beläggning är regelbundna besök vid en båttvätt lösningen för att hålla båten ren under vattenlinjen. För detta har Rentunder AB i Östhammar utvecklat sin båtbottentvått. Den här flytande båtbottentvätten tillverkas av dotterbolaget Industrihydraulik AB i Arboga och bygger på ett hydrauldrivet borstsystem. Tvätten utnyttjar bara sjövattnet och roterande plastborstar vid rengöring – mycket effektivt och utan miljöbelastande rengöringsmedel. RENT PÅ BARA 10 TILL 15 MINUTER Rentunder AB konstruerar, säljer och hyr ut stationära och mobila båttvättar. De används av varv, hamnfö- 22

Så här fungerar drive-in-båttvätten (film på engelska): youtu.be/DU5lsBm2yHI Båten körs in och förtöjs. Uppsamlingstråg för lossnat material. Den rörliga borstenheten rengör under vattnet. Lossnat material samlas upp. Klart. retag och privata båtägare. Genom den automatiska, mekaniska tvätten av båtkölarna kan båtägaren avstå från den återkommande målningen med giftig färg. Upp till 90 % av alla motor- och segelbåtar med längd upp till 16 m går att rengöra i den här tvättanläggningen. Genomloppstiden är då bara 10 – 15 minuter. Rentunder rekommenderar tvätt med fyra till tolv veckors intervall beroende på användningsförhållandena. EKOSYNT HEES (Hydraulic Environmental Ester Syntetic) ISO VG 32 från MOTOREX försörjer systemet och möjliggör en både säker och effektiv funktion hos anläggningen. • HYDRAULIKEN GÖR DET MÖJLIGT Hela det mekaniska rengöringsförloppet sker under vatten! Systemet drivs av två elmotorer på 3 kW vardera, som matar de hydraulpumpar som driver de 5 hydraulmotorerna (4 för rotation av borstarna och 1 för förflyttning av borstenheten). Två 25-literstankar med den biologiskt snabbt nedbrytbara hydrauloljan FAKTA OCH SIFFROR Företag Rentunder Holding AB, Östhammar, Sverige VD Mikael Alvén Grundat år 2009 Antal anställda 5 Omsättning 15 miljoner kronor Webbsida www.driveinboatwash.com Företag Industrihydraulik AB, Arboga, Sverige VD Conny Stolpe Grundat år 1974 Antal anställda 30 Omsättning 55 miljoner kronor Webbsida www.industrihydraulik.se MOTOREX MAGAZINE 112 I MAJ 2018 23

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES