Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2018 112 SE

 • Text
 • Motorex
 • Husqvarna
 • Motorcycles
 • Hela
 • Swisscool
 • Scooter
 • Samarbete
 • Penta
 • Exakt
 • Antal
MOTOREX Magazine 2018 112 SE

INSIDE VAD OCH HUR

INSIDE VAD OCH HUR MYCKET FINNS I DEN? Du kanske undrar vad och i vilka mängder, förutom apelsinsaft, is (vatten) och ett körsbär, eventuellt också kan finnas i den här cocktailen? Den gaskromatografiska masspektrometern GC-MS i MOTOREX laboratorium kan upptäcka ämnen med högsta möjliga noggrannhet, mindre än en ppb (part per billion (miljarddel)). Med den här metoden kan man se om det t. ex. fortfarande finns spår av diskmedel på glaset. Analyser med hög noggrannhet är en av många förutsättningar för MOTOREX kvalitativt högtstående produkter och tjänster. LAGARBETE MELLAN TVÅ ANALYSMETODER Den gaskromatografiska masspektrometern GC-MS består av två seriekopplade apparater som kompletterar varandra idealiskt: GASKROMATOGRAF (GC) Gaskromatografi är en analysmetod som används för att separera blandningar i deras enskilda kemiska föreningar. En blandning av provet och en bärgas (t. ex. helium) trycks i hett tillstånd genom ett separeringsrör (kapillärkolonn) och separeras allt efter sin flyktighet och polaritet. Vid slutet av separeringen finns en detektor som exakt mäter genomströmningstiden och mängden av varje ingående ämne. Med den så kallade ”headspace”-metoden kan även mer lättflyktiga komponenter i gasfasen påvisas. MASSPEKTROMETER (MS) Med masspektroskopi (MS) bestäms den massa där molekylerna joniseras och därmed laddas elektriskt. Dessa laddade partiklar, respektive deras fragment, sorteras och analyseras sedan efter deras massa och laddning. Det möjliggör en exakt särskiljning. NYCKELN TILL NY KVALITETSNIVÅ Användningen av den gaskromatografiska masspektrometern skapar i många olika avseenden mervärde för dig som kund. Nedan följer några exempel på hur resultaten från analyserna lönar sig i kombination med MOTOREX FoU-avdelnings know-how: 20

ANALYS Sammansättning av råmaterial och produkter (biprodukter, renhet osv.) Exakt identifiering av flyktiga ämnen (vid lukter och lösningsmedel osv.) Kritiska beståndsdelar/rester (mycket små ämnesmängder i ppb och lägre) Produkters prestanda (åldringsbeständighet, reaktionsprodukter osv.) Kontaminering med främmande ämnen (blandningar, rester osv.) t. ex. kundprover NYTTA Garanterad kvalitet/Uppfyllande av specifikationer Personalens exponeringssituation/VOC-halt Optimering av t. ex. reningsprocesser Bestämning av optimal användningstid Identifiering av föroreningskällor 1. PROV Flytande (1 mikroliter = 0,001 ml) eller gasformigt (1 st, t. ex. av ett implantat) i ångrumsprovet. 2. INFÖRANDE AV PROVET Automatisk, noggrant definierad injicering av provet 3. GC-MS-ANALYS Provet passerar i hett tillstånd (upp till 400 °C) en omkring 30 m lång separeringskolonn (kapillärrör, bildens mitt) till GC-detektorn. Därefter fastställer masspektrometern ytterligare mätvärden. JÄMFÖRELSE MELLAN BENSINPUMPSBENSIN (RÖD) OCH ALKYLATBENSIN ASPEN 4T (GRÖN) Antal signaler Röd = blyfri bensin 95 Grön = ASPEN 4T 4. UTVÄRDERING Medan man i konventionell bensin kan påvisa många olika kritiska aromatiska föreningar, t. ex. toluol (efter 3,034 min) eller xylol (efter 4,710 min) härrör signalerna i ASPEN 4T från linjära eller förgrenade kolväten med en väsentligt lägre riskpotential än aromatiska föreningar. GC-MS hjälper till att identifiera de enskilda föreningarna. Genomloppstid (för föreningarna) i minuter (alla förklaringar har förenklats för att underlätta förståelsen) MOTOREX MAGAZINE 112 I MAJ 2018 21

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES