Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2018 111 SE

 • Text
 • Motorex
 • Januari
 • Plats
 • Produkter
 • Sortiment
 • Liter
 • Uppfyller
 • Hela
 • Motorolja
 • Vare
MOTOREX Magazine 2018 111 SE

REPORTAGE A-REX M9300

REPORTAGE A-REX M9300 RIVNING MED BETT · M9300 · ”Det som ännu inte finns byggs efter våra behov” – med det här mottot har Aregger AG från Buttisholz i kantonen Luzern ställt en rivningsgrävmaskin med alla superlativer på larvfötter. Det innovativa familjeföretaget har förutom på hus- och anläggningsbyggnad också specialiserat sig på komplicerade rivningsarbeten. Där spelar tidsfaktorn en central roll. 12

EN BYGGNADS LIVSCYKEL BYGGNATION UNDERHÅLL RIVNING ÅTERVINNING BYGGNATION Tänker du fortfarande på den gamla goda murbräckan, ett par grävmaskiner och dumprar när du tänker på rivning? Det var många år sedan … Inte bara metoderna för rivning av komplexa byggnader, utan också lagens och i synnerhet byggherrarnas krav har förändrats. När en stor byggnad ska rivas står byggstarten för det nya projektet redan för dörren. © Aregger AG AVANCERAD VERKSAMHET Komplexa rivningar innebär att maximala insatser krävs även under mycket besvärliga förhållanden. Det vill säga arbete i mycket trånga utrymmen, med minsta möjliga damm, buller, vibrationer och trafikstörningar, med mycket hög säkerhetsstandard och enligt gällande miljöbestämmelser. Aregger AG har specialiserat sig på snabba rivningar av extra stora och massiva byggnadsverk (höghus, viadukter, skorstenar, industribyggnader etc.). För detta ändamål utarbetar fackmännen en detaljerad rivningsbeskrivning som tar hänsyn till alla faktorer och berörda parter. Kraftfulla och optimalt dimensionerade maskiner, med delvis egenutvecklade verktyg, sätter tänderna i betong med tjocklek upp till 2,3 m eller stålbalkar upp till HEB 100. Arbetshöjder på maximalt 65 m och djup på minus 20 m förekommer inte så sällan. Med rätt samordning kan man på så sätt riva mycket stora mängder betong per timme. Före varje rivning måste en besiktning göras av förekommande farligt avfall (asbest, PCB, polyaromatiska kolväten etc.). Sådant avfall måste rivas med stränga försiktighetsåtgärder, separeras och omhändertas fackmässigt. Och starten för nybygget rycker hela tiden närmare … MER KAPACITET = MINDRE TID Som man kan förstå innebär maskiner med hög kapacitet fördelar, särskilt för stora projekt. Om oförutsedda omständigheter uppkommer (miljöfarligt avfall, dåliga markförhållanden, vatteninläckning) bidrar kraftfulla maskiner till att tidplanen kan hållas. Här kommer alltså A-Rex till sin rätt. Efter moget övervägande och mycket tankeverksamhet konstruerades den internt av Aregger AG:s ingenjörer och tillverkades på beställning. ”Nu når vi upp till 65 meter höga byggnader med grävskopearmen och kan arbeta dubbelt så snabbt. Det minskar tidspressen radikalt”, förklarar Franz Muri, rivningschef hos Aregger AG och far till A-Rex. Det tog tre hela år innan jättemaskinen stod klar på företagets område. REKORDARTAD ART Belastningarna på en rivningsmaskin går knappt att förutsäga och definitivt inte att beräkna, i motsats till exempelvis kranar där exakta värden kan bestämmas. För att man ska vara på säkra sidan är därför allt på A-Rex överdimensionerat. Som utgångspunkt valdes en Liebherr-grävmaskin som är konstruerad för dygnet runt-drift i gruvor. Och så var det med den saken – A-Rex byggdes sedan om ända från grunden, fick massiva förstärkningar och utrustades för att klara den eftersträvade kapacitetsklassens behov. MOTOREX MAGAZINE 111 I JANUARI 2018 13

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES