Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2017 110 SE

 • Text
 • Motorex
 • Hela
 • Bucher
 • Utveckling
 • Langenthal
 • Moto
 • Chile
 • Frankrike
 • Franska
 • Schweiz
MOTOREX Magazine 2017 110 SE

REPORTAGE 3. BASOLJE-

REPORTAGE 3. BASOLJE- OCH TILLSATSLAGER MOTOREX har idag en lagerkapacitet för basoljor och tillsatser på cirka 8,6 miljoner liter. De tillsatser (verksamma ämnen) som används i förädlingsprocessen levereras med järnvägseller vägtransporter, ofta i uppvärmda vagnar. 8,6 MIL. LITER BASOLJELAGER 4. PUMPHUSET VISAR VÄGEN Här kopplas de olika enheterna samman enligt produktionsstyrningssystemet. Ett noga genomtänkt övervakningssystem garanterar att inga felkopplingar görs. Exakta genomströmningsmätare identifierar dessutom den aktuella produktkategorin baserat på den specifika vikten. 85 EXPORTMARKNADER 5. ELEKTRONISK PROCESSÖVERVAKNING Hela produktionsprocessen sköts av välutbildad personal. Man har kontroll över de totalt 10 blandarna genom processövervakningssystemet. 350 MEDARBETARE 6. BLANDARE AV OLIKA STORLEKAR OCH UTFÖRANDEN Förädlingsprocessen från basoljor och tillsatser sker i uppvärmningsbara blandningsbehållare med storlekar från 200 till 20 000 liter (total blandningskapacitet 100 000 liter). Då spelar temperatur, ordningsföljd och blandnings- och tillsättningstider en avgörande roll för att slutprodukten ska bli perfekt. 100 000 LITER BLANDARKAPACITET 1953 MOTOREXREKLAM Med många olika smörjmedel drog MOTOREX sitt strå till stacken för den starkt växande motoriseringen. 8

2500 RECEPT 7. LABORATORIETS CENTRALA ROLL Förutom forskning och utveckling har laboratoriet många olika arbetsuppgifter. Bland annat kontrolleras råvarornas kvalitet vid alla leveranser. Smörjmedelskemisterna genomför ytterligare kvalitetskontroller hela vägen fram till slutprodukt. Vi sparar ett referensprov under fem år för varje färdig produkt som godkänns för leverans. 100 ÅRS ERFARENHET 8. FYLLNING FRÅN 1 DL TILL 1000 LITER Under tiden har en av de olika fyllningsstationerna för fat eller småförpackningar färdigställts. Det färdiga smörjmedlet fylls via ett extra filtersystem direkt i storförpackningar som t. ex. containrar och fat, eller levereras till en av påfyllningslinjerna för småförpackningar. Förpackningslinjerna fyller på de exakt föreskrivna mängderna och sätter fast säkerhetslocken. ISO 9001/14001-CERTIFIERAT 9. HÖG MILJÖSTANDARD För att spara energi och avlasta miljön investerar MOTOREX kontinuerligt i ny teknik. Ett exempel på detta är att infrastrukturen för de oftast varma vätskor som behövs i produktionsprocessen är komplett isolerad. Avgiven värme samlas konsekvent upp. Rengöring av ledningarna utförs mycket effektivt med ett innovativt ”grissystem”. En gummipuck skickas genom ledningarna med tryckluft eller kvävgas och rengör på så sätt rörledningarna effektivt och varaktigt. 8000 ARTIKLAR 10. DET EXAKT RÄTTA SMÖRJMEDLET Den nuvarande motorgenerationen är baserad på specialutvecklade smörjmedel med tillhörande godkännande från tillverkarna. De allt mer tunnflytande högkapacitetssmörjmedlen hjälper som ”flytande konstruktionselement” till att minska utsläppen och bränsleförbrukningen. 1965 TRÅNGT OM UTRYMMET I mitten av 1960-talet blev utrymmet för trångt och planer smiddes på utbyggnad. Med köpet av 5861 m 2 tomtmark på det gamla gasverksområdet fick projektet en större räckvidd. 1969 började Monique Bucher, dotter till Claudine och Edy Bucher, i företaget. MOTOREX MAGAZINE 110 I MAJ 2017 9

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES