Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2017 110 SE

 • Text
 • Motorex
 • Hela
 • Bucher
 • Utveckling
 • Langenthal
 • Moto
 • Chile
 • Frankrike
 • Franska
 • Schweiz
MOTOREX Magazine 2017 110 SE

MÄNNISKORNA VI ÄR

MÄNNISKORNA VI ÄR MOTOREX Har du just fått en produkt levererad, fått veta ett analysresultat från laboratoriet eller fått veta mer om den senaste motoroljan med superlåg friktion? Bakom varje produkt och varje åtgärd från MOTOREX finns människor som med sina unika färdigheter och egenskaper engagerat sig för den gemensamma framgången genom samarbete i partnerskap med dig, ofta sedan flera generationer. Vi alla, från lärlingarna via den nuvarande personalen och fram till dagens pensionärer, är MOTOREX. STÄNDIGT MER SPECIALISERADE, STÄNDIGT MER INTERNATIONELLA Under de senaste 100 åren har inte bara kraven på produkterna ökat väsentligt, utan också kraven på människorna hos MOTOREX. Om entusiastiska säljare, starka arbetare i produktionen och duktig tyskspråkig kontorspersonal var A och O i början, så är dessa kvaliteter visserligen än idag högt efterfrågade, men de är inte längre ensamma relevanta för framgången. Kvinnor och män från många olika yrkeskategorier har tillkommit: Chaufförer, lagerpersonal, kemister, personalansvariga, maskinister, ingenjörer, laboratorietekniker, mekaniker, kundtjänstpersonal, IT-specialister, truckförare, kvalitets- och säkerhetspersonal, processansvariga, produktchefer, logistiker, exportspecialister, ekonomi- och controllerpersonal, språkkunniga telefonister, marknadsföringspersonal och många andra. Många positioner, också i ledningsgruppen, har med tiden besatts av kvinnliga medarbetare, medvetet och utan kvoteringstänkande. Denna utveckling har möjliggjorts genom att deltidsarbeten med job sharing började inrättas redan för många år sedan. Parallellt med teknikens framsteg och den ökade internationaliseringen har detta också medfört att behovet av yrkeskunnig personal kontinuerligt har förändrats. Allt efter kraven på den befattning som ska tillsättas söker vi numera efter lämpliga fackmän och medarbetare inte bara i Schweiz utan även internationellt. Språk- och yrkeskunskaper, erfarenhet, lämplighet och inte minst arbetsglädje och entusiasm ska passa in och utvecklas. Det är därför inte förvånande att det bland MOTOREX för närvarande omkring 350 anställda finns omkring 20 olika nationaliteter. Tack för att de får vara MOTOREX för dig. • 1987 SYNTETOLJORNA MC LANSERAS Med hjälp av en förångningssnål MC-basolja (MC = Molecularly Converted (optimerad molekylär struktur) i kombination med särskilt utvalda tillsatser utvecklade MOTOREX en ny generation motoroljor. De här syntetiska smörjmedlen har lika högkvalitativa egenskaper som helsyntetiska produkter. Ett originellt TV-inslag blev en bra reklam för den här innovationen. TV-spotten från lanseringen « Gas Station 1 « https://www.youtube.com/ watch?v=gYixXwyX4HU 14

1989 BIO-POWER MED FÖRDELAR MOTOREX överraskade marknaden med den första biosågkedejoljan Bioguard. En annan produkt som uppfyller kraven i standarden OECD 301-B vad gäller nedbrytbarhet och innehåll av naturliga estrar är hydrauloljan MOTOREX EKOSYNT HEES. Mottagandet blev entusiastiskt över hela världen tack vare hållbarheten och den långa livslängden. Fortsättning följer ... MOTOREX MAGAZINE 110 I MAJ 2017 15

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES