Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2017 110 SE

 • Text
 • Motorex
 • Hela
 • Bucher
 • Utveckling
 • Langenthal
 • Moto
 • Chile
 • Frankrike
 • Franska
 • Schweiz
MOTOREX Magazine 2017 110 SE

INTERVJU Den s k

INTERVJU Den s k Romklubben förutsade 1973 i dokumentet Tillväxtens gränser att mineraloljereserverna skulle vara förbrukade inom två årtionden, alltså till 1993. Nu skriver vi 2017. Hur hanterar MOTOREX det faktum att reserverna av de fossila råvarorna krymper? Även om råolja fortfarande pumpas upp i stora kvantiteter vet vi att mineraloljereserverna inte är outtömliga. Hur länge de här förråden räcker beror på hur vi hanterar dem. Men just innovativa och moderna smörjmedel kan ge ett stort bidrag till en ansvarsfull hantering av de begränsade resurserna. Moderna smörjmedel medger längre serviceintervall, bidrar genom sin egen kemi själva till lägre utsläppsvärden och sänker tack vare den lägre friktionen även energiåtgången, dvs bränsleförbrukningen. Mycket ofta och i allt större utsträckning baseras de t. ex. på esterbasoljor som framställs av växt- material, alltså inte på mineralolja. Antalet alternativa basoljor ökar ständigt. Alternativa råvaror? Kan du förklara det litet närmare för oss? Som jag redan nämnt finns det basoljor som framställs av t. ex. växtmaterial. Tidigare var det mycket ofta rapsoljebaserade smörjmedel. Men för krävande och tekniskt starkt belastade tillämpningar tar vi till så kallade estrar. Också de har för det mesta vegetabiliskt, men delvis också animaliskt, ursprung. De uppfyller inte bara kraven på hög miljökompatibilitet och biologisk nedbrytbarhet, utan har också ett förnybart ursprung. Och i många fall kan man också uppnå tekniskt nya möjligheter, t. ex. längre serviceintervall. Moderna smörjmedel som den biologiskt nedbrytbara hydrauloljan EKOSYNT HEES, ger livslängder som är 3 till 5 gånger längre än vid användning av konventionell hydraulolja. Hightech-oljor har blivit en konstruktionsfaktor. Vilka aspekter är då viktigast? Följande tre aspekter är viktigast vid utveckling av motorolja: sänkt bränsleförbrukning, minskade utsläpp och en allt längre användningstid. Moderna motorer fungerar med allt mindre toleranser och smörjmedlet får då sköta omfattande uppgifter inuti motorn. De allt mer tunnflytande motoroljorna med superlåg friktion hjälper dessutom till att spara energi. MOTOREX investerar löpande i forskning och utveckling och arbetar vidare med nya spännande projekt. Livstidspåfyllning (fill-for-life) av automatväxellådor i fordon och andra aggregat är sedan en tid verklighet. Tror du att den här trenden kommer att fortsätta? 1981 MOTOREX REVUE NR 1 Det första numret av kundtidningen MOTOREX Revue (som idag är MOTOREX Magazine) kom ut på tyska och franska. Vi är nu inne på den 36: e årgången och utgåva 110. Den trycks nu på tyska, franska, svenska och engelska. Upplagan på 15 000 för första utgåvan har nu ökat till ungefär 75 000. Länk till MOTOREX Revue nr 1 från 1981 https://issuu.com/motorex/docs/motorex_revue_01_1981_flipbook 12

Jag tror inte att vi just nu kan konstatera någon trendförändring. Livstidspåfyllning av avancerade automatväxellådor är åtminstone under de närmaste åren något som man måste ta avstånd från. Växellådan och hela drivlinan spelar en allt större roll i motorfordonen när det gäller målet att sänka bränsleförbrukningen, minska utsläppen och framför allt att förbättra den så starkt uppmärksammade CO 2-balansen. Belastningen på växellådorna och växlingsfrekvenserna ökar hela tiden. I en 8-stegs automatlåda har man beräknat att antalet växlingar är nästan dubbelt så stort som i en hittills vanlig automatlåda med sex steg. Hur det nu än är med det: En sak kan vi vara säkra på och det är att smörjmedel behövs där rörlig teknik används. Att applikationer och användningsformer hela tiden ändras gör det bara mer spännande för oss. Utan friktionsnedsättande och kylande skärvätska blir det inte heller några spån i metallbearbetningsindustrin – med vilka innovationer toppar MOTOREX inom det här området? Skärvätska är ett viktigt fält för ständig innovation och vidareutveckling. Dels utvecklas hela tiden nya material. Och dels utvecklas allt mer krävande komponenter och applikationer. Tekniken gör inte halt. Verktygsmaskinerna och deras verktyg utvecklas kontinuerligt. Ett ytterligare innovationstryck skapas genom att, i synnerhet i Europa, lagstiftningen behandlar användningen av många traditionella och under många år framgångsrikt använda kemikalier och tillsatser mycket restriktivt eller förbjuder den. Förutom de tekniska utmaningarna är det i mycket hög grad också aspekterna på miljökompatibilitet och arbetarskydd som tvingar alla som utvecklar skärvätska till innovationer. © fotolia.ch/snehit Den här moderna tioväxlade automatlådan väljer rätt växel i varje situation. Där får automatväxellådsoljan verkligen jobba hårt vid långtidsdrift. Var ligger tyngdpunkterna för MOTOREX i framtiden? Vi vill fortsätta att vara förstahandsvalet som partner för kunder som arbetar över hela Europa. Vi kommer också i framtiden att hålla vår forskning och utveckling högt och fortsätta investera rätt inom detta område, så att vi kan uppfylla de ständigt ökande tekniska kraven. Bara på så sätt kan vi lyckas med att upprätthålla vårt utbud av specialiserade produkter. Vi ska fortsätta att bygga ut vår försäljning i Europa. Där satsar vi framför allt motorsport och industri. Tack för det intressanta samtalet. • 1982 INTRÄDE I MOTORSPORTEN MOTOREX inledde sitt engagemang i motorsporten i sidvagnsmotorcykel (motocross och landsväg). Fram till idag har de förare och team som kommer till start med MOTOREX-smörjmedel vunnit sammanlagt 104 FIM-världsmästartitlar! 104 1982-2017 Stefan Everts blev världsmästare fyra gånger med MOTOREX. MOTOREX MAGAZINE 110 I MAJ 2017 13

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES