Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2017 110 SE

 • Text
 • Motorex
 • Hela
 • Bucher
 • Utveckling
 • Langenthal
 • Moto
 • Chile
 • Frankrike
 • Franska
 • Schweiz
MOTOREX Magazine 2017 110 SE

INTERVJU Den s k

INTERVJU Den s k Romklubben förutsade 1973 i dokumentet Tillväxtens gränser att mineraloljereserverna skulle vara förbrukade inom två årtionden, alltså till 1993. Nu skriver vi 2017. Hur hanterar MOTOREX det faktum att reserverna av de fossila råvarorna krymper? Även om råolja fortfarande pumpas upp i stora kvantiteter vet vi att mineraloljereserverna inte är outtömliga. Hur länge de här förråden räcker beror på hur vi hanterar dem. Men just innovativa och moderna smörjmedel kan ge ett stort bidrag till en ansvarsfull hantering av de begränsade resurserna. Moderna smörjmedel medger längre serviceintervall, bidrar genom sin egen kemi själva till lägre utsläppsvärden och sänker tack vare den lägre friktionen även energiåtgången, dvs bränsleförbrukningen. Mycket ofta och i allt större utsträckning baseras de t. ex. på esterbasoljor som framställs av växt- material, alltså inte på mineralolja. Antalet alternativa basoljor ökar ständigt. Alternativa råvaror? Kan du förklara det litet närmare för oss? Som jag redan nämnt finns det basoljor som framställs av t. ex. växtmaterial. Tidigare var det mycket ofta rapsoljebaserade smörjmedel. Men för krävande och tekniskt starkt belastade tillämpningar tar vi till så kallade estrar. Också de har för det mesta vegetabiliskt, men delvis också animaliskt, ursprung. De uppfyller inte bara kraven på hög miljökompatibilitet och biologisk nedbrytbarhet, utan har också ett förnybart ursprung. Och i många fall kan man också uppnå tekniskt nya möjligheter, t. ex. längre serviceintervall. Moderna smörjmedel som den biologiskt nedbrytbara hydrauloljan EKOSYNT HEES, ger livslängder som är 3 till 5 gånger längre än vid användning av konventionell hydraulolja. Hightech-oljor har blivit en konstruktionsfaktor. Vilka aspekter är då viktigast? Följande tre aspekter är viktigast vid utveckling av motorolja: sänkt bränsleförbrukning, minskade utsläpp och en allt längre användningstid. Moderna motorer fungerar med allt mindre toleranser och smörjmedlet får då sköta omfattande uppgifter inuti motorn. De allt mer tunnflytande motoroljorna med superlåg friktion hjälper dessutom till att spara energi. MOTOREX investerar löpande i forskning och utveckling och arbetar vidare med nya spännande projekt. Livstidspåfyllning (fill-for-life) av automatväxellådor i fordon och andra aggregat är sedan en tid verklighet. Tror du att den här trenden kommer att fortsätta? 1981 MOTOREX REVUE NR 1 Det första numret av kundtidningen MOTOREX Revue (som idag är MOTOREX Magazine) kom ut på tyska och franska. Vi är nu inne på den 36: e årgången och utgåva 110. Den trycks nu på tyska, franska, svenska och engelska. Upplagan på 15 000 för första utgåvan har nu ökat till ungefär 75 000. Länk till MOTOREX Revue nr 1 från 1981 https://issuu.com/motorex/docs/motorex_revue_01_1981_flipbook 12

Jag tror inte att vi just nu kan konstatera någon trendförändring. Livstidspåfyllning av avancerade automatväxellådor är åtminstone under de närmaste åren något som man måste ta avstånd från. Växellådan och hela drivlinan spelar en allt större roll i motorfordonen när det gäller målet att sänka bränsleförbrukningen, minska utsläppen och framför allt att förbättra den så starkt uppmärksammade CO 2-balansen. Belastningen på växellådorna och växlingsfrekvenserna ökar hela tiden. I en 8-stegs automatlåda har man beräknat att antalet växlingar är nästan dubbelt så stort som i en hittills vanlig automatlåda med sex steg. Hur det nu än är med det: En sak kan vi vara säkra på och det är att smörjmedel behövs där rörlig teknik används. Att applikationer och användningsformer hela tiden ändras gör det bara mer spännande för oss. Utan friktionsnedsättande och kylande skärvätska blir det inte heller några spån i metallbearbetningsindustrin – med vilka innovationer toppar MOTOREX inom det här området? Skärvätska är ett viktigt fält för ständig innovation och vidareutveckling. Dels utvecklas hela tiden nya material. Och dels utvecklas allt mer krävande komponenter och applikationer. Tekniken gör inte halt. Verktygsmaskinerna och deras verktyg utvecklas kontinuerligt. Ett ytterligare innovationstryck skapas genom att, i synnerhet i Europa, lagstiftningen behandlar användningen av många traditionella och under många år framgångsrikt använda kemikalier och tillsatser mycket restriktivt eller förbjuder den. Förutom de tekniska utmaningarna är det i mycket hög grad också aspekterna på miljökompatibilitet och arbetarskydd som tvingar alla som utvecklar skärvätska till innovationer. © fotolia.ch/snehit Den här moderna tioväxlade automatlådan väljer rätt växel i varje situation. Där får automatväxellådsoljan verkligen jobba hårt vid långtidsdrift. Var ligger tyngdpunkterna för MOTOREX i framtiden? Vi vill fortsätta att vara förstahandsvalet som partner för kunder som arbetar över hela Europa. Vi kommer också i framtiden att hålla vår forskning och utveckling högt och fortsätta investera rätt inom detta område, så att vi kan uppfylla de ständigt ökande tekniska kraven. Bara på så sätt kan vi lyckas med att upprätthålla vårt utbud av specialiserade produkter. Vi ska fortsätta att bygga ut vår försäljning i Europa. Där satsar vi framför allt motorsport och industri. Tack för det intressanta samtalet. • 1982 INTRÄDE I MOTORSPORTEN MOTOREX inledde sitt engagemang i motorsporten i sidvagnsmotorcykel (motocross och landsväg). Fram till idag har de förare och team som kommer till start med MOTOREX-smörjmedel vunnit sammanlagt 104 FIM-världsmästartitlar! 104 1982-2017 Stefan Everts blev världsmästare fyra gånger med MOTOREX. MOTOREX MAGAZINE 110 I MAJ 2017 13

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES