motorexag
Views
4 years ago

MOTOREX Magazine 2017 109 SE

 • Text
 • Motorex
 • Formula
 • Farmer
 • Januari
 • Poly
 • Fordon
 • Magnum
 • Graz
 • Fluid
 • Tekniska
MOTOREX Magazine 2017 109 SE

TRANSMISSIONSOLJA

TRANSMISSIONSOLJA HYDRAULIK DIFFERENTIAL MULTI- DISKKOPPLING Foto: MF FÖRDELNINGSLÅDA/ 4-HJULSDRIFT VÄXELLÅDA KRAFTUTTAG VÅTA BROMSAR SLUTVÄXEL FARMER POLY 604 DEFINIERAR UTTO PÅ NYTT UTTO är en förkortning av ”Universal – Tractor – Transmission Oil”, vilket innebär att man med en enda olja kan täcka in både växellåda, axlar, differentialer, fördelnings- och slutväxlar, med eller utan våta bromsar, samt hydraulsystem. Med den nya högkapacitetsoljan MOTOREX FARMER POLY 604 lyckas det här konststycket perfekt. Moderna traktorer är verkliga kraftpaket: högre effekt, större vridmoment, effektiva hydraulsystem och höga krav på bromskapaciteten ställer idag flera gånger högre krav på en UTTO-olja än för bara några år sedan. Med den nya FARMER POLY 604 har MOTOREX utökat sitt UTTO-sortiment med en högkapacitetsolja. Den har givits speciella egenskaper för mycket höga krav under tuffast tänkbara användningsförhållanden, t. ex. för drift med tunga påbyggnadsaggregat, vägtransporter med stor last / hög hastighet eller användning i branta slänter. UTTO-KRAVEN Varje enhet ställer olika krav på UTTO-oljans egenskaper: 1. KUGGVÄXLAR I många växellådor sker idag växlingarna elektrohydrauliskt inom bråkdelar av en sekund. Höga periferihastigheter hos kugghjulen i reducerväxlar kräver en smörjmedelshinna som tål hög belastning, och synkroniseringen kräver noggrant avstämda tillsatser. Dessutom måste också de extrema skjuvkrafterna, t. ex. i differentialen, avledas så att slitaget minimeras. 8

2. KOPPLINGAR Egenskaper hos en växellådsolja som är anpassad till kuggväxlar kan ge problem i våta bromsar och lamellkopplingar. Här blir återigen tillsatserna viktiga. FARMER POLY 604 uppfyller extrema krav hos kuggväxlar. Trots detta uppvisar den önskade friktionskoefficienter i våta bromsar och ger en progressiv och slirningsfri kraftöverföring i lamellkopplingar. 3. HYDRAULIK I hydraulsystemet överförs stora krafter med UTTOoljan. FARMER POLY 604 uppfyller hydrauloljespecifikationerna HVLP-D enligt DIN 51502. Den senaste sammansättningen utmärker sig genom ett mycket stabilt viskositets-/temperaturförhållande, god vattenupptagningsförmåga och ett effektivt korrosions- och slitageskydd. Risk för förväxling! När påbyggnadsaggregat byts kan UTTO-oljans egenskaper påverkas genom kontaminering med annan olja. NY KOMBI-BLANDNING Det senaste UTTO-utvecklingssteget är ett brett viskositetsområde, vilket är vad vi ser i FARMER POLY 604. Den nya produkten har fått önskade egenskaper genom en speciell kombination av extremt skjuvstabila basoljor och moderna tillsatser. Därför har tribologispecialisterna hos MOTOREX tagit fram en synnerligen balanserad avstämning. FARMER POLY 604 har genomgått både omfattande laboratorieprovning och fältprovning i flera steg med högsta betyg och utmärker sig genom följande fördelar: • Utmärkta lågtemperaturegenskaper (kort genomflödestid) • Hög skjuv- och högtrycksstabilitet • Utomordentlig viskositetsbeständighet över tiden (se diagrammet) • Låg ljudnivå • Effektivt slitage- och korrosionsskydd • Idealiskt temperatur-/ viskositetsförhållande • Hög termisk stabilitet • Bred materialkompatibilitet • Uppfyller de senaste specifikationerna FARMER POLY 604 är det perfekta valet för krävande UTTO-enheter och sätter en ny standard när det gäller användbarhet och kapacitet. Har du några frågor när det gäller UTTO och FARMER POLY-familjen? Din MOTOREX-representant lämnar gärna fler upplysningar. • Våta bromsar och lamellkopplingar är viktiga för säkerheten och måste hålla tillverkarens exakt definierade friktionskoefficienter. I KRL-testet (kul-rull-lager) åstadkommer man en extremt hög skjuvpåfrestning. Man testar ett koniskt rullager under flera timmar med en axialbelastning på 5000 N. VISKOSITET VID EN JÄMFÖRELSE ÖVER TIDEN 12 Viskositet vid 100 °C (mm²⁄s) 10 8 6 4 2 0 FARMER POLY 604 Vanlig UTTO-olja 1 2 3 4 Skjuvningstest enligt DIN 51350-6 (timmar) MOTOREX FARMER POLY 604 är synnerligen skjuvstabil och behåller sin ursprungliga viskositetsklass länge jämfört med en UTTO-olja av standardtyp. MOTOREX MAGAZINE 109 I JANUARI 2017 9

Copied successfully!

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES