Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2017 109 SE

 • Text
 • Motorex
 • Formula
 • Farmer
 • Januari
 • Poly
 • Fordon
 • Magnum
 • Graz
 • Fluid
 • Tekniska
MOTOREX Magazine 2017 109 SE

AKTUELLT

AKTUELLT Driftsäkerheten har ett direkt samband med hur man underhåller ett fordon eller en maskin. Om du vill arbeta säkert och utan missöden är det en god idé att ha ett regelbundet underhåll på maskinparken. Då kan MOTOREX med produktserien Farmer Line erbjuda dig alla de produkter du behöver från en och samma leverantör. MASKINVÅRD MED MOTOREX 1 2 3 4 När arbetet är färdigt sprayar du omedelbart med rengöringsmedel och låter det avdunsta. Produkt: MOTOREX RENGÖRINGSMEDEL RADICAL Inspektera avseende läckage före och efter varje användning. Smörj enligt smörjschema. Smörj hellre mer regelbundet med mindre fettmängder än sällan med för stort tilltagna mängder. Produkt: MOTOREX GREASE 190, GREASE 3000 eller enligt tillverkarens föreskrift. Mät lufttrycket på kalla tillverkarens föreskrif 8 9 10 11 Kontrollera nivån i AdBlue-tanken Blås ur luftfilter och kylare med tryckluft. Vårda då och då plastdelarna efter rengöringen. Produkt: MOTOREX ADBLUE ® (om sådan finns) och fyll på vid behov. Produkt: MOTOREX PLASTIC CARE Smörj gångjärn och rö Produkter: SPRAY 2000 6

Traktorer bör absolut genomgå underhåll minst en gång i veckan och hårt belastade maskiner som slåttermaskiner, pressar, harvar osv varje dag. Vätskenivåerna ska kontrolleras på varma maskiner uppställda på ett så plant underlag som möjligt. Det är heller aldrig fel att läsa av oljemätstickan före varje användning. Det är en god regel att alltid följa tillverkarens riktlinjer. KONTROLL LÖNAR SIG Med ett kontrollhäfte i fordonet, där du t. ex. också antecknar bränsleförbrukningen, kan du föra in maskinvården och diverse uppgifter (oljud, typ av användning, skador). Förvara gärna kontrollhäftet i ett fack (intill verktygen) eller på annan lämplig plats. På så sätt kan du dokumentera driften och vid behov spara värdefull information för nästa servicetillfälle. Har du några frågor när det gäller maskinvård och rätt produkter i Farmer Line? Din MOTOREX-representant ger dig gärna fler upplysningar. • 5 6 7 däck enligt ter. Kontrollera nivån i växellåda och hydraulaggregat (varma) och fyll på vid behov. Produkter: MOTOREX POLY 304, POLY 604 (UTTO-olja), COREX HV 46 (hydraulolja) eller enligt tillverkarens föreskrift. Kontrollera nivån i motorn (varm) och fyll på vid behov. Produkter: FARMER PRO, FARMER UNI, FARMER LA 12 13 14 Kontrollera kylvätskenivån och fyll på vid behov. Produkt: MOTOREX COOLANT rliga delar. , SPRAY JOKER 440 Rengör hytt med borste och dammsugare. Behandla därefter plastytorna. Produkt: MOTOREX INTERIOR CLEANER Stryk silikon på dörrarnas gummilister, lås och andra gummidetaljer. Det skyddar mot fastfrysning vintertid. Produkt: MOTOREX SILICONE SPRAY och SILICONE STIFT Rengör fönster och belysningsarmaturer. Kontrollera alla lampor. Produkt: MOTOREX GLASS CLEANER MOTOREX MAGAZINE 109 I JANUARI 2017 7

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES