Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2017 109 SE

 • Text
 • Motorex
 • Formula
 • Farmer
 • Januari
 • Poly
 • Fordon
 • Magnum
 • Graz
 • Fluid
 • Tekniska
MOTOREX Magazine 2017 109 SE

PÅ FÄLTET OSKYDDAD

PÅ FÄLTET OSKYDDAD SKYDDAD De flesta metaller korroderar om de inte skyddas. Detta påverkar funktionen negativt, orsakar kostnader och ser dessutom illa ut. MOTOREX har med sin FLUID 466 ett beprövat skydd mot den bruna pesten. FLUID 466 SKYDDAR! När man varje dag är beroende av att maskiner och fordon fungerar perfekt tänker man också på att skydda dem. VAXARTAD TIXOTROP VÄTSKA MOTOREX FLUID 466 är ett bariumfritt vaxartat korrosionsskydd som bildar en hållfast och homogen skyddshinna. Skyddsvätskan är också tixotrop, så att den inte rinner/droppar av vid appliceringen, inte ens från lodräta ytor. FLUID 466 kan erbjuda följande viktiga fördelar: • Saltvattenbeständigt korrosionsskydd • Klarar 1000 timmars saltdimprov (ASTM B117) • Bildar en hållfast, icke-klibbande vaxhinna • Droppar inte av vid appliceringen (tixotrop) • Torkar snabbt • Värmebeständig, droppunkt högre än 120 ° C (DIN ISO 2176) • Långtidskorrosionsskydd • Kan tas bort genom avångning • Fri från barium • Fri från aromater MÅNGSIDIGT ANVÄNDBAR FLUID 466 lämpar sig särskilt bra som skydd vid säsongavställning av fordon och maskiner, för konservering av hålrum och som underredsskydd. Optimal mot inverkan av saltvatten! Dessutom kan den användas optimalt för konservering av halvfabrikat, samt anordningar och verktyg som ska förvaras i skjul, utomhus eller inomhus. LÄTT ATT APPLICERA Denna lättanvända korrosionsskyddsvätska kan appliceras genom doppning, rullning, penselstrykning eller tryckluftssprutning. För omgående skydd, t. ex. efter montagearbete, finns FLUID 466 på sprayburk med 400 ml. Skydd lönar sig! Din MOTOREX-representant lämnar gärna fler upplysningar. • Mångsidig: FLUID 466 ger också saltspridare och andra maskiner ett optimalt skydd mot korrosion pga saltvatten. Också dörrtrösklar, t. ex. på veteranbilar, kan konserveras optimalt. 20

POWERSPORTS Den 38-årige britten Lyndon Poskitt tröttnar inte så fort på motorcyklar – sedan maj 2014 har han varit på resa och på egen hand besökt 6 världsdelar och inte mindre än 50 länder. Resans höjdpunkt blir deltagandet i Rally Dakar 2017. ”You only live once”, sade sig maskiningenjören Lyndon Poskitt efter att ha arbetat i 17 år, och lämnade hus och hem för att förverkliga sitt unika projekt ”Races2Places”. På sin färd jorden runt tillryggalägger han över 16 000 mil och deltar också med sin KTM i tävlingar på de olika platserna. IDÉN HADE FÖTTS En jordenruntresa kombinerad med motorcykeltävlingar. I maj 2014 startade Lyndon med sin ombyggda KTM 690, som han kallar ”Basil”, i riktning mot Grekland. Där deltog han genast i Hellas-rallyt. Resan gick vidare och förde under de följande 12 månaderna Lyndon vidare genom Turkiet, Georgien, Azerbaidzjan, Ryssland, Kasakstan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan och Mongoliet. Efter cirka 3000 mils färd byggdes Basil om i Ulan Bator till Mongoliets internationella rally. MED RALLY DAKAR 2017 SOM MÅL Efter Sydkorea och Japan gick resan vidare på den amerikanska kontinenten, från Alaska via Kanada och Centralamerika fram till rallyts startpunkt, Asunción i Paraguay. Som en eftergift för Rally Dakar-reglementet bytte han på platsen till sin nya MOTOREX-gröna racinghoj. Känns det spännande att få veta på vilken plats Lyndon kör i mål den 14 januari 2017 i Buenos Aires i Argentina? Det får du veta på den här länken: www.motorex-powersports.com • MOTOREX MAGAZINE 109 I JANUARI 2017 21

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES