Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2017 109 SE

 • Text
 • Motorex
 • Formula
 • Farmer
 • Januari
 • Poly
 • Fordon
 • Magnum
 • Graz
 • Fluid
 • Tekniska
MOTOREX Magazine 2017 109 SE

INDUSTRI

INDUSTRI Metallbearbetningproffs vet vilken central betydelse skärvätskan har. Med den vattenblandbara och universella skärvätskan MAGNUM UX 550 fortsätter MOTOREX på den så framgångsrika vägen mot kapacitet, processäkerhet och effektivitet. SWISSCOOL MAGNUM UX 550 FÖRBLIR COOL OCKSÅ VID MAXIMAL KAPACITET Skärvätskan SWISSCOOL MAGNUM UX 550 får tack vare den banbrytande nya sammansättningen ett stort antal positiva egenskaper. Genom det avancerade emulgeringssystemet, den toppmoderna tillsatstekniken och de förträffliga smörjkomponenterna når man toppresultat även vid mycket krävande bearbetningsmetoder för metaller med besvärlig spånavskiljing som rostfritt stål och titan. FÖR APPLIKATIONER FRÅN A TILL Ö MAGNUM UX 550 kan användas till både försänkning eller spånavskiljning vid olika material- och applikationsrelaterade uppgifter. På främsta plats i kravspecifikationen för den vattenlösliga skärvätskan kommer sådant som borrning, svarvning, fräsning av stål, gjutgods, nickellegeringar och nickelstål med besvärlig spånavskiljning. Där kommer skärvätskan väl till sin rätt genom sin enastående stabilitet och positiva inverkan på verktygens livslängd. VÄLBALANCERAD FORMULA Vid utvecklingen av de senaste SWISSCOOL-vätskorna satsade MOTOREX utvecklingsingenjörer all sin omfattande kunskap och kompetens på den framtidsorienterade vattenlösliga skärvätskan. Primärt har människa och miljö stått i förgrunden, utan att det har fått påverka vätskans prestanda. Genom att använda den banbrytande, välbalancerade formulan har man i MAGNUM UX 550 helt kunnat utesluta skadliga beståndsdelar som klor, bor och formaldehyd. Den innovativa sammansättningen med moderna tillsatser och aktiva emulgeringsmedel utgör grunden för den mikrobiologiska balansen i emulsionen. 18

De utpräglade avrinningsegenskaperna hos MAGNUM UX 550 minskar förlusterna till ett minimum. Med den välbalancerade formulan kan man avstå från vissa beståndsdelar och ändå vara säker på att få en hög biostabilitet. FÖRDELARNA I KORTHET Följande fördelar talar för denna skärvätska från MOTOREX: FRITT FRÅN BOR OCH FORMALDEHYD skonsam för människa och miljö MYCKET HÖG SPÅNAVSKILJNINGSEFFEKT extraordinära verktygslivslängder lämplig för material med besvärlig spånavskiljning MYCKET SKUMNINGSSNÅL bildar stabila och skumsnåla emulsioner med vatten från 10° dH upp till 30° dH GOD SKÖLJFÖRMÅGA rena maskiner UTMÄRKT KORROSIONSSKYDD skyddar maskiner och arbetsstycken MYCKET GOD BIOSTABILITET sammansättningen förhindrar okontrollerad biologisk tillväxt och bidrar på så sätt till en hög livslängd på emulsionen SMÅ FÖRLUSTER lägre förbrukning lägre kostnader Har vi gjort dig nyfiken? Då bör du ta tillfället i akt och låta SWISSCOOL MAGNUM UX 550 bevisa sin förmåga. Din MOTOREX-representant ger dig gärna råd. • MOTOREX MAGAZINE 109 I JANUARI 2017 19

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES