Views
1 year ago

MOTOREX Magazine 2017 109 SE

 • Text
 • Motorex
 • Formula
 • Farmer
 • Januari
 • Poly
 • Fordon
 • Magnum
 • Graz
 • Fluid
 • Tekniska
MOTOREX Magazine 2017 109 SE

INSIDE I

INSIDE I MOTOREX nya laboratorie analyseras varje dag ett stort antal prover från kunderna, och resultatet meddelas till kunden i lättbegriplig form. FLER PROV, MER SERVICE MOTOREX har under de senaste åren haft en kontinuerlig tillväxt. Förutom många innovativa smörjmedel och andra produkter har också värdefulla tjänster, som hos MOTOREX alltid varit en del av produkten, väckt uppskattning. Med extra personal och toppmodern infrastruktur har laboratoriekapaciteten, särskilt vad gäller analys av prover från kunderna, byggts ut ytterligare. Smörj- och drivmedel är en central faktor för funktionen hos alla maskiner och alla fordon till lands, till sjöss och i luften. MOTOREX smörjtekniker hjälper gärna till med att definiera den lämpligaste produkten. Under drift är analys av vätskeprover en viktig indikator för tillståndet hos maskinen och den vätska som används. VATTNIG ELLER OLJIG? För provtagningen finns så kallade analyssatser som lämnas ut av MOTOREX representant eller den tekniska kundtjänsten. När ett prov kommer in till den tekniska kundtjänsten i Langenthal får det en laboratorieorder med löpande nummer. I analyslaboratoriet delas proven in efter sitt utseende i någon av de två kategorierna ”vattniga” eller ”oljiga” prover och analyseras enligt den detaljerade laboratorieordern. TILLFÖRLITLIGA ANALYSER Samtliga analysmoment för kundprov utförs i MOTOREX egna laboratorier. Där jämförs de uppmätta värdena med värdena för referensprovet, som tagits ut och arkiverats vid produktionen. Det är viktigt att analy­ serna genomförs så snart som möjligt och samtidigt är exakta. Med det nya laboratoriet har också olika analysmetoder automatiserats. Automatisering genom så kallade ”autosamplers” spelar en central roll när det gäller ökad effektivitet och precision inom rutinanalyser. Det inverkar också positivt på arbetsflödet – många apparater får gå under natten och på morgonen finns resultaten framme. Resultaten från analyserna är viktiga: Ofta behövs de som beslutsunderlag för t ex underhålls som ska genomföras eller byte av vätskor (vid industrianläggningar ofta flera hundra liter åt gången!). LÄTTBEGRIPLIGA BESKED Resultaten från laboratorieanalyserna tolkas internt av våra tekniker och meddelas sedan till kunden i lättbegriplig form. Efter dialogen med den tekniska kundtjänsten eller med MOTOREX representant vet kunden sedan exakt vilka åtgärder som eventuellt bör vidtas. Dessutom samlar MOTOREX in värdefull kunskap om hur väl produkterna fungerar under mycket skiftande driftförhållanden. • 14

ÖVER 120 ANALYSER Vi kan nu med företagets egen infrastruktur genomföra 120 olika analyser och undersökningar. Här följer några av de viktigaste: INFRASTRUKTUR ANALYS Viskosimeter Bestämning av dynamisk / kinematisk viskositet Det nyinrättade analyslaboratoriet imponerar med sina väl tilltagna och ljusa lokaler. IR-spektrum Kallkrackningssimulator Bestämning av identitet och avvikelse från referensvärden samt analys av sammansättningen av smörjmedel Startmotstånd vid låg temperatur ”Karl Fischer”-titrometer Vattenhalt i smörjmedel Syra / bastal-titrering Mätning av sura beståndsdelar, bestämning av koncentrationsändring hos sura föreningar, t. ex. framkallad genom oxidationsprocesser. Bestämning av alkalireserver hos oljesammansättning I den här spektrometern med autosampler kan proverna analyseras automatiskt avseende halter av olika grundämnen. RFA-spektroskopi Smältpunktsmätning NOACK-provning Bestämning av grundämneshalter i geler Bestämning av stelningspunkt i oljors lågtemperaturområde Förångningsförlust hos basoljor och slutformuleringar Flampunktsmätning Bränsleförorening, kvalitetsegenskaper / avvikelser BOSCH-pump Skjuvstabilitet, viskositetssänkning vid användning av smörjmedel Skärvätska analyseras också i en inkubator med konstant temperatur, avseende svamp och bakterier. Partikelmätning Filtrerbarhetsmätning Partikelinföring genom nötning och främmande ämnen Bestämning av filtrerbarhet MOTOREX MAGAZINE 109 I JANUARI 2017 15

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX_Magazine_2017_110_de
MOTOREX_Magazine_2017_109_de
MOTOREX_Magazine_2016_108_de
MOTOREX_Magazine_2016_107_de
Racing_Report2015_de_web
MOTOREX_Magazine_2015_106_de
MOTOREX_Magazine_2015_105_de
MOTOREX_Magazine_2015_104_de
Racing_Report_2014_de
MOTOREX_Magazine_2014_103_de
MOTOREX_Magazine_2014_102_de
MOTOREX_Magazine_2014_101_de
Racing_Report_2013_de
MOTOREX_Magazine_2013_99_de
MOTOREX_Magazine_2013_98_de
MOTOREX_Magazine_2013_100_de
MOTOREX_Magazine_2012_97_de
MOTOREX_Magazine_2012_96_de
MOTOREX_Magazine_2012_95_de
broschuere_Racing_Deutsch_2011
MOTOREX_Magazine_2011_94_de
MOTOREX_Magazine_2011_93_de
MOTOREX_Magazine_2011_92_de
MOTOREX Magazine 2010 91 DE
MOTOREX Magazine 2010 90 DE
MOTOREX Magazine 2010 89 DE
MOTOREX_Magazine_2009_88_de
MOTOREX_Magazine_2009_87_de
MOTOREX_Magazine_2009_86_de
MOTOREX_Magazine_2008_85_de
MOTOREX_Magazine_2008_84_de
MOTOREX_Magazine_2008_83_de
MOTOREX_Magazine_2007_82_de
MOTOREX_Magazine_2007_81_de
MOTOREX_Magazine_2007_80_de
MOTOREX_Magazine_2006_79_de
MOTOREX_Magazine_2006_78_de
MOTOREX_Magazine_2006_77_de
MOTOREX_Magazine_2004_73_de
MOTOREX_Magazine_2004_72_de
MOTOREX_Magazine_2004_71_de
MOTOREX_Magazine_2003_70_de
MOTOREX_Magazine_2003_69_de
MOTOREX_Magazine_2003_68_de
MOTOREX_Magazine_2002_67_de
MOTOREX_Magazine_2002_66_de
MOTOREX_Magazine_2002_65_de
Motorex_Revue_1981_01_defr

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine 2018 113 FR
MOTOREX Magazine 2018 112 FR
MOTOREX Magazine 2018 111 FR
MOTOREX Magazine 2017 110 FR
MOTOREX Magazine 2017 109 FR
MOTOREX Magazine 2016 108 FR
MOTOREX Magazine 2016 107 FR
MOTOREX Racing Report 2015 FR
MOTOREX Magazine 2015 106 FR
MOTOREX Magazine 2015 105 FR
MOTOREX Magazine 2015 104 FR
MOTOREX Racing Report 2014 FR
MOTOREX Magazine 2014 103 FR
MOTOREX Magazine 2014 102 FR
MOTOREX Magazine 2014 101 FR
MOTOREX Racing Report 2013 FR
MOTOREX Magazine 2013 99 FR
MOTOREX Magazine 2013 98 FR
MOTOREX Magazine 2013 100 FR
MOTOREX Magazine 2012 97 FR
MOTOREX Magazine 2012 96 FR
MOTOREX Magazine 2012 95 FR
MOTOREX Racing Report 2011 FR
MOTOREX Magazine 2011 94 FR
MOTOREX Magazine 2011 93 FR
MOTOREX Magazine 2011 92 FR
MOTOREX Magazine 2010 91 FR
MOTOREX Magazine 2010 90 FR
MOTOREX Magazine 2010 89 FR
MOTOREX Magazine 2009 88 FR
MOTOREX Magazine 2009 87 FR
MOTOREX Magazine 2009 86 FR
MOTOREX Magazine 2008 85 FR
MOTOREX Magazine 2008 84 FR
MOTOREX Magazine 2008 83 FR
MOTOREX Magazine 2007 82 FR
MOTOREX Magazine 2007 81 FR
MOTOREX Magazine 2007 80 FR
MOTOREX Magazine 2006 79 FR
MOTOREX Magazine 2006 78 FR
MOTOREX Magazine 2006 77 FR
MOTOREX Magazine 2005 76 FR
MOTOREX Magazine 2005 75 FR
MOTOREX Magazine 2005 74 FR
MOTOREX Magazine 2004 73 FR
MOTOREX Magazine 2004 72 FR
MOTOREX Magazine 2004 71 FR
MOTOREX Magazine 2003 70 FR
MOTOREX Magazine 2003 69 FR
MOTOREX Magazine 2003 68 FR
MOTOREX Magazine 2002 67 FR
MOTOREX Magazine 2002 66 FR
MOTOREX Magazine 2002 65 FR
MOTOREX Revue 1981 01 DE

MOTOREX Magazine - Svenska

MOTOREX Magazine 2018 113 SE
MOTOREX Magazine 2018 112 SE
MOTOREX Magazine 2018 111 SE
MOTOREX Magazine 2017 110 SE
MOTOREX Magazine 2017 109 SE
MOTOREX Magazine 2016 108 SE
MOTOREX Magazine 2016 107 SE
MOTOREX Magazine 2015 106 SE
MOTOREX Magazine 2015 105 SE
MOTOREX Magazine 2015 104 SE
MOTOREX Magazine 2014 103 SE
MOTOREX Magazine 2014 102 SE
MOTOREX Magazine 2014 101 SE
MOTOREX Magazine 2013 100 SE
MOTOREX Magazine 2013 98 SE
MOTOREX Magazine 2013 99 SE
MOTOREX Magazine 2012 97 SE
MOTOREX Magazine 2012 96 SE
MOTOREX Magazine 2012 95 SE

MOTOREX Magazine - English

Racing_Report_2014_en
14_0471_MOT_Magazine102_EN_RGB
14_0053_MOT_Magazine101_EN
MOTOREX Magazine 2009 88 EN
MOTOREX Magazine 2009 87 EN
MOTOREX Magazine 2009 86 EN
MOTOREX Magazine 2008 85 EN
MOTOREX Magazine 2008 83 EN
MOTOREX Magazine 2007 81 EN
MOTOREX Magazine 2007 80 EN
MOTOREX Magazine 2006 79 EN
MOTOREX Magazine 2006 78 EN
MOTOREX Magazine 2006 77 EN
MOTOREX Magazine 2005 76 EN
MOTOREX Magazine 2005 75 EN
MOTOREX Magazine 2005 74 EN
MOTOREX Magazine 2004 73 EN
MOTOREX Magazine 2004 72 EN
MOTOREX Magazine 2004 71 EN
MOTOREX Magazine 2003 70 EN
MOTOREX Magazine 2003 69 EN
MOTOREX Magazine 2003 68 EN
MOTOREX Magazine 2002 67 EN
MOTOREX Magazine 2002 66 EN
MOTOREX Magazine 2002 65 EN

BROCHURES