Views
3 years ago

MOTOREX Magazine 2017 109 SE

 • Text
 • Motorex
 • Formula
 • Farmer
 • Januari
 • Poly
 • Fordon
 • Magnum
 • Graz
 • Fluid
 • Tekniska
MOTOREX Magazine 2017 109 SE

REPORTAGE INTERNATIONELL

REPORTAGE INTERNATIONELL TALANGTÄVLING Studenter vid tekniska universitetet i Graz tillverkar kolfiberformen till skalkonstruktionen i Formula Student ”Tankia 2016”. Foton: Bern Formula Student/Formula Student Tyskland/TU Graz Racing Team ( © Psenner Images) Österrike LJUSHUVUDENAS TÄVLING Att samla in praktisk erfarenhet är centralt för studerande, också för att de senare ska få fotfäste i näringslivet. Just detta är målet för Formula Student. I en konstruktionstävling vinner det team som i de åtta olika grenarna når upp till det högsta poängtalet. Teamwork och en brokig blandning av färdigheter är vad som krävs. Formula Student kommer från Formula SAE, som utkämpades första gången 1981 i USA. 1999 kom tävlingen som Formula Student via England första gången till Europa. Numera finns konstruktionstävlingen över hela världen. Flera hundra team konstruerar en ensitsig formeltävlingsbil och mäter sig med varandra i många olika grenar. För närvarande utkämpas varje år 17 ”Formula Student”-tävlingar. TVÅ KLASSER I början arbetade man enbart med förbränningsmotorer, FSC (Formula Student Combustion). 2010 tillkom en ny klass för elektriskt drivna fordon, FSE (Formula Student Electric). Varje team väljer fritt vilken klass man vill starta i. Postdotcom-generationens trend mot elektriska drivningar märks här tydligt. Under säsongen 2016 startade hela 40 team med eldrift, och 75 team med förbränningsmotor. Nästa säsong tillkommer ytterligare en klass, Formula Student Driverless, dvs. självkörande racerbilar. FORMULA STUDENT COMBUSTION (FSC) Reglerna beträffande konstruktion och uppbyggnad i klassen med förbränningsmotordrift motsvarar de officiella Formula SAE-bestämmelserna. Därtill kommer FSC-reglerna som komplettering. De viktigaste begränsningarna när det gäller drivlinan är följande: 10

DYNAMISKA ÄMNEN STATISKA ÄMNEN HÅLLBARHET 325 poäng BRÄNSLEEFFEKTIVITET 100 poäng PROJEKTIDÉ 75 poäng KOSTNAD 100 poäng KONCEPT 150 poäng TEAMWORK ACCELERATION 75 poäng AUTOCROSS 100 poäng SIDOACCELERATION 75 poäng TOTALT = 1000 POÄNG • 4-takts ottomotor • högst 610 cm 3 slagvolym • Restriktor ø 20 mm för bensinmotorer • Restriktor ø 19 mm för E85bränsle FORMULA STUDENT ELECTRIC (FSE) Formula Student Electric är en välkommen utvidgning av Formula Student och visar den potential som finns hos ämnet elektromobilitet. Också här gäller reglerna för Formula SAE med smärre avvikelser på grund av den helt elektriska drivningen. De viktigaste reglerna är följande: • 100 % elektrisk drift • Valfritt antal och typ av elmotorer • Högsta momentana effektuttag ur batterier 80 kW • Återvinning av bromsenergi är tillåten • Högtemperaturbatterier eller bränsleceller är inte tillåtna HUVUDET PÅ SKAFT OCH FOTEN PÅ GASEN Eftersom det gäller en akademisk ingenjörstävling är det bästa totalkoncept som vinner. Man kan plocka poäng i tre statiska och fem dynamiska grenar. Målet för tävlingen är att studenter redan under sina studier ska få ta itu med praktiskt arbete och forska inom framtidsorienterad teknik. De olika koncept som tas fram världen runt ska då presenteras och utprovas i tävlan med andra team. SAMARBETSANDA Vad som är särskilt värdefullt för studenterna är inlärningseffekten, förutom den gemensamma uppgiften att som team placera sig så högt som möjligt i den totala utvärderingen. Man lär av varandra inom teamet och överraskande ofta av andra team, eftersom det råder en öppen och kollegial atmosfär mellan teamen. Dessutom finns för det mesta inte någon sådan sekretess som den man känner inom Formel 1. Varje år är det nya tyngdpunkter som står i centrum. Dessa inkommer ofta från teamets externa partner. Dessa kan vara välkända biltillverkare och leverantörer, men också utvecklingsbolag och IT-företag. Säsongen 2016 präglades exempelvis av de just nu viktiga trenderna digitalisering, elektrifiering, minskade utsläpp och lägre förbrukning. Gemensamma ansträngningar mot nya horisonter och lära av varandra, det är andan hos Formula Student. OLIKA FOKUS Som teknisk partner inom smörjområdet till tre olika team (Schweiz, Österrike och Tyskland) tar MOTOREX Magazine tillfället i akt presentera teamen helt kort och ställa en fråga till vart och ett av dem. MOTOREX MAGAZINE 109 I JANUARI 2017 11

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES