Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2016 108 SE

 • Text
 • Motorex
 • Fordon
 • Farmer
 • Juli
 • Racing
 • Senaste
 • Hela
 • Spindle
 • Intensive
 • Cleaner
MOTOREX Magazine 2016 108 SE

MOTOROLJA MOTOROLJENYTT

MOTOROLJA MOTOROLJENYTT FÖR JORDBRUKET Den senaste generationens dieselmotorer med effektiva avgasreningssystem används idag också inom jordbruket. Med den högeffektiva Low-SAPS-motoroljan FARMER PRO SAE 10W/40 bygger MOTOREX ut sitt sortiment av fyrtaktsmotoroljor uppåt och uppfyller därmed de ledande tillverkarnas allra senaste specifikationer. FARMER PRO SAE 10W / 40 Den senaste generationens dieselmotorer är kräsna när det gäller smörjmedel. Om inte lämpliga produkter används kan följden bli funktionsfel och kostsamma skador. FARMER PRO SAE 10W/40 har utformats för att användas i dieselmotorer till jord- och skogsbruksmaskiner. Speciellt för motorer som är utrustade med de senaste avgasreningssystemen, t. ex. EGR, DeNOx-Kat, partikelfilter eller SCR (Selective Catalytic Reduction). Den nyutvecklade motoroljan FARMER PRO utmärker sig genom sin Low SAPS-teknik (Low Sulphated Ash, Phosphorus + Sulfur). Med en sammansättning som en kraftfull Synthetic Performance-motorolja utnyttjar den fördelarna med en speciell svavelfri basolja i kombination med asksnåla tillsatser av senaste generation. Bland fördelarna hos FARMER PRO SAE 10W/40 kan nämnas: • Low-SAPS-teknik • Låg sulfataskhalt • Förbättrad motorrenhet • Låg förångningsförlust • Starkt slitageskydd • Senaste specifikationer ACEA E9, E7, E6 API CJ-4, DEUTZ DQC IV-10 LA m fl 8

TÄCKNING MED TVÅ OLJOR Jordbruksföretag har ofta mycket blandade fordonsparker. Verkstaden bör därför kunna täcka försörjningen med så få typer av motoroljor som möjligt (enligt tillverkarnas föreskrifter) av alla kundsegment. MOTOREX Farmer Line erbjuder i detta avseende en optimal lösning. Med den beprövade FARMER UNI (ACEA E7, A3/B4 och API CI-4 / SL, SJ) kan ett stort antal fyrtaktsmotorer, med eller utan turbo, för både bensin och diesel, täckas in. För dieselmotorer som kräver en Low-SAPS-motorolja har MOTOREX med FARMER LA SAE 10W/40 (ACEA E9, E7, API CJ-4, CI-4/SN och DEUTZ DQC III-10 LA) en beprövad motorolja i sitt sortiment. Den nya FARMER PRO SAE 10W/40 uppfyller bland annat också den av somliga tillverkare föreskrivna specifikationen ACEA E6 och DEUTZ DQC IV-10 LA. Därmed kan jordbrukspartnern som förut arbeta med två fyrtaktsmotoroljor. Antingen med kombinationen FARMER UNI/FARMER LA eller FARMER UNI/ FARMER PRO, allt efter kundens fordonspark. Om det t. ex. finns en Reform Muli TX 10 av senaste generationen hos kundkretsen behöver den ha en Low-SAPSmotorolja som FARMER PRO SAE 10W/40, som uppfyller specifikationen ACEA E6. FARMER PRO kan användas till dieselmotorer som uppfyller avgasstandardern TIER II. Din MOTOREX-representant eller vår tekniska kundtjänst ger dig gärna all information du behöver om den nya Farmer-motoroljan. • FOREST & GARDEN FS 2T är en helsyntetisk tvåtaktsmotorolja som är avstämd mot den avancerade användningen i tvåtaktsmaskiner med täta kallstarter och långvarig drift när användningssättet så kräver. Om bränslet också blandas ut erbjuder den nyformulerade tvåtaktsmotoroljan följande fördelar: • Antiröksammansättning (Low Smoke) • Minskar förbränningsresterna avsevärt • Idealisk för insprutningsmotorer • Asksnål förbränning • Katalysatorprovad • Förhöjt korrosionsskydd • Senaste specifikationer: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD HELSYNTETISK TVÅTAKTSOLJA FOREST & GARDEN FS 2T Med den nya ask- och röksnåla tvåtaktsoljan FOREST & GARDEN FS 2T omsätter MOTOREX sina forsknings- och utvecklingsframgångar inom blandad smörjning i praktiken. FOREST & GARDEN FS 2T är lämplig för separat- och blandningssmörjning Blandningsförhållande enligt tillverkarens föreskrifter. • askfri 2-taktsolja askhaltig 2-taktsolja Genom den fullständiga förbränningen av bränsle-/ oljeblandningen med den helsyntetiska FOREST & GARDEN FS 2T åstadkoms en enastående motorrenhet. MOTOREX MAGAZINE 108 I JULI 2016 9

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES