Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2016 108 SE

 • Text
 • Motorex
 • Fordon
 • Farmer
 • Juli
 • Racing
 • Senaste
 • Hela
 • Spindle
 • Intensive
 • Cleaner
MOTOREX Magazine 2016 108 SE

PÅ FÄLTET Att göra

PÅ FÄLTET Att göra rent från smuts visar sig ofta vara en tidsödande process. Ofta arbetar man också med ”alltför kraftiga” rengöringsmedel. Tack vare en speciell blandning av verksamma substanser, uppbyggd som en mikroemulsion, löser det nya INTENSIVE CLEANER från MOTOREX också besvärlig smuts som t. ex. förkoksade och brända oljor och fetter. Skillnad som syns: Ena halvan av det här aluminiummotorblocket har rengjorts med det nya INTENSIVE CLEANER. REN KRAFT: INTENSIVE CLEANER För att man ska kunna arbeta rent ingår rengöring av delar, maskiner och kringutrustning i rutinarbetena. Då måste det rengöringsmedel som används kunna lösa sin uppgift så effektivt och snabbt som möjligt. MIKROEMULSION I sammansättningen av nya INTENSIVE CLEANER används olika avancerade tillsatser och inhibitorer, som på naturlig väg ger en mycket hög fettlösande och tvättaktiv verkan. Receptet är uppbyggt som en så kallad mikroemulsion: Det vill säga en blandning av flera beståndsdelar, som vid finfördelning bildar små droppar. Den önskade effekten är att rengöringsmedlet häftar vid ytan och på så sätt kan tränga in i smutsen. Efter en verkanstid på 5 till 10 minuter sköljer man bort den upplösta smutsen med vatten. Avdunstning förstärker rengöringseffekten. • Löser upp besvärlig smuts • Fritt från lösningsmedel (VOC) • Biologiskt snabbt nedbrytbart • Går utmärkt att separera i oljeavskiljare (tvättanläggningar) Har du några frågor som rör användningsområden eller användningssätt? Din MOTOREX-representant lämnar gärna fler upplysningar. • Det nya rengöringsmedlet är uppbyggt som en mikroemulsion. BIO MED STYRKA INTENSIVE CLEANER kan användas som rengöringskoncentrat för grovavfettning inom många olika områden. Rengöringsmedlet kan spädas ut med vatten (1:20 – 1:5) beroende på användningssättet (idealiskt också som insektsborttagare) och sprayas på. Outspätt kan det till och med användas för att lösa upp bitumen. Följande fördelar talar för det nya INTENSIVE CLEANER: Toppbetyg för det nya INTENSIVE CLEANER: Det nya rengöringsmedlets egenskaper har provats i både laboratorier och på fältet. 20

BIKE LINE Det är inte alltid man har möjlighet att vattentvätta sin cykel. Dessutom bör man vid tvätt av e-cyklar för elektro nikens skull använda så litet vatten som möjligt, helst inget alls. Den nya QUICK CLEAN från MOTOREX bevisar att det går att göra ren cykeln snabbt och skonsamt även utan vatten. CYKELTVÄTT UTAN VATTEN SPRAY Spraya över cykeln med den 360° vridbara pumpsprayflaskan (500 ml). Själva flaskan med sitt kraftfulla pumpsystem och steglöst inställbara spraymunstyck är för övrigt en viktig del av rengöringen – den gör att man kommer åt att spraya på ställen på cykeln där man annars inte kommer åt. VERKAN Efter en kort tid (högst 5 minuter) har smutsen lösts upp. Tänk på att inte utföra rengöringen i direkt solsken. Medlet har verkat färdigt när smutsen går att avlägsna helt utan ansträngning. AVTORKNING Torka av smutsfilmen med en torr, ren och om möjligt mjuk trasa. Då skiljer en speciell friktionsreducerande komponent i QUICK CLEAN av smutsen från ytan. QUICK CLEAN tar även bort besvärlig smuts som fett och olja, ger glans och låter regn- och sköljvatten pärla bort från alla ytor (metall, plast, lack, glas och till och med kolfiber). Om du inte har möjlighet att vattentvätta cykeln har det också positiva sidor: Framför allt elektroniken i e-cyklar (korrosion) och de blanka ytorna mår bäst av att slippa bli rengjorda med vatten. Resultatet QUICK CLEAN imponerar! • MOTOREX MAGAZINE 108 I JULI 2016 21

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES