Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2016 108 SE

 • Text
 • Motorex
 • Fordon
 • Farmer
 • Juli
 • Racing
 • Senaste
 • Hela
 • Spindle
 • Intensive
 • Cleaner
MOTOREX Magazine 2016 108 SE

INDUSTRI Spindeln är en

INDUSTRI Spindeln är en av de viktigaste delarna i moderna bearbetningsmaskiner. Beroende på storleken utvecklar den en effekt på upp till 180 kW och måste då kylas och smörjas kontinuerligt. Med sin banbrytande Spindle Line täcker MOTOREX in samtliga förbrukningsvaror till spindelsystem och ger ett värdefullt bidrag till processäkerheten Foton: www.fischerspindle.com MOTOREX SPINDLE LINE I en nyligen genomförd undersökning analyserades orsakerna till spindelhaverier: 42 % slitage på spindellagren, 33 % kollisioner (!), 15 % övrigt och 5 % vardera på grund av smuts och smörjning. Fastän många användare är medvetna om spindelsystemets centrala betydelse har optimeringsmarginalerna ännu inte på långt när utnyttjats. Man borde tänka på att investeringsandelen för en högfrekvensspindel i genomsnitt ligger mellan 10 och 15 % av maskinens pris. MOTOREX Spindle Line ger idealiska förutsättningar för få spindelhaverier och ökad processäkerhet. SPINDELLAGERSMÖRJNING Vid smörjningen av de hårt belastade spindellagren skiljer man mellan följande tre system: Smörjning FETTSMORDA SPINDELLAGER Dessa är slutna långtidsfettsmorda lager i traditionella spindlar. De smörjs med kullagerfett enligt tillverkarens rekommendationer. SMÖRJNING MED DIREKTIN- SPRUTNING (DLS) Denna smörjning uppfyller mycket högt ställda krav. En blandning av olja ( SPINDLE LUBE OIL HYPERCLEAN) och luft sprutas in radiellt direkt i den hårdast belastade lagerzonen. OLJA-LUFTLA- GERSMÖRJNING Lämpar sig precis som DLS för mycket högt ställda krav. En blandning av olja (SPINDLE LUBE OIL HYPERCLEAN) och luft sprutas in axiellt, dvs. från sidan, i lagerzonen. SPINDELSMÖRJNING MED OLJA SPINDLE LUBE HYPERCLEAN Specialsmörjmedel för spindellager (DIN 51 524/T2) i högt belastade spindelsystem. • extra finfiltrerat enligt renhetsklass 15/13/10 (ISO 4406) • kraftigt förhöjd livslängd hos lagren • bästa smörjning och kylning av lagren • slitagereducerande tillsatser • snabb luftavskiljningsförmåga (inget skum) HYPERCLEAN I FILTERTEST HYPERCLEAN står hos MOTOREX för extra ren kvalitet, vid 40 000 varv/minut har även mycket små smutspartiklar en förödande inverkan på spindelns livslängd (se filterprov): smutspartikel Konventionell spindelolja 20/18/15 MOTOREX SPINDLE LUBE HYPERCLEAN 15/13/10 18

SPINDELRENGÖRING Vid varje byte av spindelkylvätska (service eller omställning till vattenbaserad vätska) rekommenderar vi en grundlig rengöring av systemet. Först därefter är de idealiska förutsättningarna för ett felfritt kylsystem uppfyllda. SPINDELRENGÖRINGSMEDEL (VATTENBASERAT) CS-CLEANER Speciellt VOC- och biocidfritt rengöringsmedel för spindelkylsystem med vattenbaserad kylvätska. Löser effektivt upp kvarvarande smuts och andra föroreningar. • Mycket hög rengöringseffekt • Biocidfritt • Löser även upp olje- och fettrester • pH-neutralt • Kompatibelt med alla material MINDRE UNDERHÅLl Spindle Line-produkterna är avsedda för lång användningstid och reducerar därigenom underhållsarbetet mätbart. SPINDELKYLNING Vid kylning av spindlar används antingen vatten- eller oljebaserade spindelkylvätskor. Kontrollerad kylning och termisk stabilitet hos spindeln och numera allt oftare också hos kringutrustningen är grundförutsättningar för ett exakt arbete i µm-området. Två kylkretssystem används: MOTOR- OCH LAGERKYLNING Motor- och lagerkylningen säkerställs med spindelkylvätskan COOL-X (vattenbaserad) eller COOL OIL (oljebaserad). Kylvätskan cirkulerar därvid i ett kretslopp genom en kylare. SPINDELAXELKYLNING Genom att spindelaxeln kyls med spindelkylvätskan COOL CORE READY (vattenbaserad) eller COOL OIL (oljebaserad) förkortas varmkörningstiderna och den termiska stabiliteten som central faktor för måttnoggrannheten höjs. Kylning VATTENBASERAD SPINDELKYLVÄTSKA COOL-X READY-TO-USE Användningsklar spindelkylvätska för långtidsanvändning med korrosionsskydd för högkapacitetsspindlar. Har nästan lika hög värmeavledning som vatten. • Optimal värmeavledning • Skyddar alla material mot korrosion • Färdig att använda • Underhållssnål tack vare Long-Life-tekniken COOL CORE READY-TO-USE Användningsklar spindelkylvätska med korrosionsskydd. Specialsammansatt för de höga centrifugalkrafter som råder i spindelaxeln. • Optimal värmeavledning • Skyddar alla material mot korrosion • Färdig att använda • Underhållssnål tack vare Long-Life-tekniken OLJEBASERAD SPINDELKYLVÄTSKA COOL OIL Speciell VOC- och aromatfri spindelkylolja med mycket goda egenskaper. • Effektiv värmeavledning • Optimalt viskositets-temperaturförhållande • Mycket effektivt korrosionsskydd • Underhållssnål tack vare Long-Life-tekniken RENA SPINDELKYLMANTLAR Kylningen av en högkapacitetsspindel är avgörande för spindelns kapacitet, livslängd och precision. MOTOREX spindelkylvätskor ger idealiska förutsättningar för detta. Med MOTOREX spindelkylmedel Vid bristfällig kylmedelskvalitet Genom det mångåriga samarbetet med ledande spindeltillverkare rekommenderas MOTOREX Spindle Line över hela världen och säljs i många länder. Om du har frågor som rör spindelvätskor lämnar din MOTOREX-kontakt gärna fler upplysningar. • MOTOREX MAGAZINE 108 I JULI 2016 19

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES