Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2016 108 SE

 • Text
 • Motorex
 • Fordon
 • Farmer
 • Juli
 • Racing
 • Senaste
 • Hela
 • Spindle
 • Intensive
 • Cleaner
MOTOREX Magazine 2016 108 SE

INSIDE Den dubble

INSIDE Den dubble världsmästaren i MX 2, Marvin Musquin från USA, testade de nya gaffeloljorna från MOTOREX i sin KTM. PRODUKTUTVECKLING MED KRAV PÅ PERFEKTION Framgafflar är genomtänkta chassikomponenter som måste stämmas av optimalt för både landsvägskörning och tävling. Vilken gaffelolja som används spelar här en central roll. Av exemplet med en ny gaffelolja framgår det klart hur produktutvecklingen fungerar hos MOTOREX. Gaffeloljor är en fast beståndsdel i MOTOREX produktsortiment. Hittills har produktserien RACING FORK OIL omfattat hela fem viskositeter (SAE 2,5W, 5W, 7,5W, 10W och 15 W). Tekniken driver på, och tiden står inte heller stilla hos gaffeltillverkarna. Moderna gafflar, där t. ex. fjädrings- och dämpningsförhållandena kan ställas in från styrstången, ställer hela tiden nya krav på oljan. ATT TA PULSEN PÅ TEKNIKEN KTM använder gafflar från den ledande europeiska tillverkaren av chassikomponenter, WP. Dessa gafflar fungerar bl. a. enligt ”Closed Cartridge-System” (slutet patronsystem) och kräver för närvarande en gaffelolja med viskositeten SAE 4W och helt specifika egenskaper. MOTOREX startade därför som smörjteknikpartner till KTM omedelbart ett utvecklingsprojekt. Krav specifikationen för den nya produkten definierades så här: • maximal minskning av friktionsvärdena • optimerat lossbrytningsmoment (Stick-Slip) • högsta möjliga temperaturstabilitet • anpassning av viskositetsindexet • hög skjuvstabilitet • låg skumbildning • snabb luftavskiljningsförmåga De här föreskrifterna hjälpte utvecklingsteamet hos MOTOREX att framställa några första försöksoljor, som skulle användas för att bestämma jämförelsevärden i förhållande till den hittillsvarande gaffeloljegenerationen. För detta krävdes praktiska test. De genomfördes också i samarbete med en MTB-chassispecialist. VARFÖR I MTB-GAFFLAR? Fjäderelement i oljefyllda gafflar måste på mountainbikes i enduro- och downhill-kategorierna på grund av deras utförande och avsevärt lägre vikt vara klart känsli- 14

JÄMFÖRELSE FRIKTIONSZONER PÅ UNDERLAG RACING FORK OIL 30 25 20 15 10 5 0 Friktionszoner som medelvärde Avvikelse Ø (Stick-slip) 1.5 11.76 före * Friktionen minskad med ung. 40% Stick-Slip minskat med ung. 80% 0.2 7.11 efter* Ju lägre friktionsvärde, desto bättre smörjeffekt hos oljan. Vid lossbrytningsmomentet (Stick-Slip) påverkas köregenskaperna negativt av ett högt värde. RACING FORK OIL I SKUMBILDNINGSTEST Gaffelolja 4W konkurrent MOTOREX RACING FORK OIL 4W Den transparenta testcylindern visar vid skumbildningstestet tydligt skillnaden mellan de båda gaffeloljorna. Vi genomförde olika tester tillsammans med en partner som är specialiserad på optimering av MTB-chassin. Marcus Klausmann, 15-faldig tysk mästare i mountainbike downhill (vänster), och Stefan Nebel, superbike, Touratechs testförare, deltog i de praktiska proven. gare än på en motorcykel. Det är alltså idealiska förutsättningar för att testa försöksoljorna effektivt och att lyfta fram effekterna av de ”inställbara” parametrarna inom receptet. Därför är t. ex. mätresultaten från friktionsanalyserna mycket exakta. I synnerhet den ytterst känsliga mätningen av lossbrytningsmomentet (Stick- Slip) går flera gånger lättare att genomföra på en MTB-gaffel än på en motorcykelgaffel. För genomförandet av testen användes olika egentillverkade testanordningar. Testresultaten sammanställdes i MOTOREX laboratorium, och parametrarna utvärderades och optimerades fortlöpande. Med hjälp av en definierad reglerkrets uppnåddes på så sätt ett perfekt slutresultat. 3D RESPONSE-TEKNIK Vid uppbyggnaden av de nya gaffeloljorna utnyttjade MOTOREX en ny teknik, som genom en speciell molekylstruktur ger ett nytt slag av dämpningsbeteende. Drag- och stötkrafter tas då inte längre upp enligt dragspelsmetoden, utan fördelas i ett slags gallernätstruktur på flera plan. MÅNGA PRAKTISKA TESTER När testresultaten väl överensstämde med specifikationerna inleddes den praktiska provningen. Denna provning genomfördes därför också i flera olika sammanhang (med mountainbike och med terrängoch landsvägsmotorcyklar). Vid en tävling måste ju en gaffel uppfylla andra kriterier än under många hundra mils landsvägskörning. Med hjälp av testprotokoll och gaffel oljeprover analyserades och utvärderades de erfarna deltagarnas körupplevelser. GEMENSAM FRAMGÅNG Facit: MOTOREX har idag en exakt rätta gaffelolja för alla olika användningsområden, som har de dämpnings- och fjädringsegenskaper som behövs för de aktuella kraven (korta, hårda slag under ett MTB downhill från 2400 m ner till 600 m, extremt långa fjädervägar vid ett MX Grand Prix eller en komfortavstämning för en tungt lastad landsvägsmotorcykel). Utvecklingsresultaten för den nya RACING FORK OIL 4W kunde utnyttjas till fördel för hela gaffeloljesortimentet (samtliga viskositeter). • MOTOREX MAGAZINE 108 I JULI 2016 15

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES