Views
2 years ago

MOTOREX Magazine 2016 108 SE

 • Text
 • Motorex
 • Fordon
 • Farmer
 • Juli
 • Racing
 • Senaste
 • Hela
 • Spindle
 • Intensive
 • Cleaner
MOTOREX Magazine 2016 108 SE

REPORTAGE EN MYCKET

REPORTAGE EN MYCKET MÅNGSIDIG VERKSTAD Hierarkiskt genomtänkt och alltid klart för omedelbar insats - det gäller inte bara för flygplatsens brandförsvar. Visste du förresten att en brandbil måste finnas i närheten när ett flygplan tankas med passagerare ombord? Dessutom får flygplatsen bara drivas med full kapacitet om brandförsvars- och räddningsfordonen inklusive personalen hela tiden är insatsberedda. Ansvaret för detta har de troligen mest mångsidiga verkstäderna i hela västra Schweiz med ett eget stort reservdelslager som leds av Pascal Dethiollaz (chef reservdelslager och projekt) inom flygplatsen. 189 000 ANKOMSTER OCH AVGÅNGAR 200 OLIKA YRKEN Pascal Dethiollaz förklarar specialfunktionerna hos brandsläckningsfordonet Rosenbauer Panther CA07 med 8×8-drivning och effekten 2×750 hk. Brandförsvarets breda urval av speciella brandsläcknings- och räddningsfordon måste alltid stå berett för insats. Rulltrappa eller buss: Kraven på underhåll och på de smörjmedel som används är mångsidiga och höga. RULLTRAPPA OCH BUSS På en stor bildskärm i de mekaniska verkstädernas och det omfångsrika reservdelslagrets huvudutrymme (många reservdelar lagerhålls obligatoriskt) ser man omedelbart om ett fel uppkommer någonstans. Då definieras ett ansvarsförhållande och ett kompetent team av tekniker uppbådas för att avhjälpa felet. Det kan hända att en rulltrappa plötsligt ger obehagliga ljud ifrån sig, eller att någon av de 26 bussarna får punktering och måste få hjulet bytt på nolltid. Underhåll och reparationer av fordon och maskiner sker på normal arbetstid. Under flygplatsens lågtrafiktider har verkstaden en beredskapstjänst som löser så gott som alla problem. ÖVER 310 FORDON Mer än 310 olika bilar, lätta nyttofordon, lastbilar, snöröj- och specialfordon samt bussar ingår i vagnparken. Motordriven utrustning och fasta installationer, 12

59 LINJEFLYG- BOLAG 310 FORDON ATT SMÖRJA I flygplatsens verkstad försörjs omkring 310 fordon med de föreskrivna produkterna. Just nu tas en ljudisolerad flygmotorprovbänk med många hydraulfunk tioner i drift. t. ex. gångbryggor, lyftsystem, vinschar m.m. ingår inte i denna siffra. MOTOREX har utarbetat ett smörjschema för varje fordon och varje maskin och kan från ett och samma ställe leverera exakt de produkter som krävs enligt föreskrivna säkerhetsriktlinjer. ”Tack vare den kompetenta rådgivningen från MOTOREX smörjteknikspecialister har vi idag en överskådlig lösning för de otaliga tillämpningarna”, förklarar Pascal Dethiollaz på sin kontrollvandring i det centrala smörjmedelslagret. ÄLSKLINGSFÄRG: GRÖNT Om driften inom flygplatsen fungerar friktionsfritt påverkar det hela flygverksamheten positivt. Varje flygbolags högsta mål är som bekant punktlighet. Vid full driftduglighet är de flygplatsansvarigas älsklingsfärg därför grönt: Grönt på rapporttavlan över ankommande och avgående flygplan innebär att flygningen kunde genomföras som planerat. Inte att undra på, för ”MOTOREX erbjuder oss en optimal lösning från ett och samma ställe”. Pascal Dethiollaz tillförlitlighet och punktlighet är två typiska kännetecken för Schweiz. Om dessa finns på plats har man i Genève kommit ännu ett stycke närmare himlen.• www.gva.ch MOTOREX MAGAZINE 108 I JULI 2016 13

MOTOREX PORTRAIT

MOTOREX MAGAZINE

MOTOREX Magazine - Deutsch

MOTOREX Magazine - Français

MOTOREX Magazine - English

BROCHURES